Liigu edasi põhisisu juurde
Fotokollaaz teenusedisaini koolitusel osalejatest ja koolitajatest
UX/UI Disain
5 nädalaga teenusedisaineriks ehk kuidas Trinidad Wiseman väetab Eesti disainiteadlikkuse põldu.
Meie uuest blogiartiklist saad teada, miks soovitame teenusedisaini koolitustel osaleda nii disaineritel kui ka mitte-disaineritel. Jagame klientide edulugusid: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning EAS. Toome välja 6 peamist kasutegurit, mida saad edukalt rakendada nii disaini kui ka teistes valdkondades. Meil on hea meel, et möödunud aastal aitasime teenusedisaini teadlikumaks koolitada enam kui 400 inimest.
Artikli autor, punapäine Madeleine kuldsete kõrvarõngastega
UX/UI Disain
Tulevikumõtlemise tähtsusest ja signaalide lugemise kunstist
Meie UX disainer Madeleine Tults on tulevikumõtlemise entusiast. Finantsuudistele kirjutatud artiklis arutleb ta tuleviku prognoosimise võimaluste üle ning rõhutab signaalide mõistmise olulisust, mis aitab luua ettekujutust tulevikust. Artiklist leiad huvitavaid vaatenurki, näiteid ja õpikohti, mis võivad aidata mõista muutuvaid trende.
Design system depicting screens
Tehnoloogia ning lahendused
Disaini ja arenduse automatiseerimise võimalikkusest – meie õppetunnid Veera disainisüsteemi ehitamisel
Trinidad Wisemani ja Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) koostöös valmis 2023. aastal Veera disainisüsteemi uus versioon, mis pakub disaini- ja arendustiimidele unikaalseid tööriistu aja säästmiseks ning keeruliste protsesside lihtsustamiseks. Oma uues blogiartiklis jagame projektikogemust, väljakutseid ja saadud õppetunde.
Illustratsioon Mert'ist
Atlassian lahendused
Tutvume Mert Unsaliga: esineja konverentsil Atlassian Põhja-Euroopas 2024 ja lahenduste vaneminsener Atlassianis
4. aprillil korraldab Trinidad Wiseman konverentsi Atlassian Põhja-Euroopas 2024, mis on ainulaadne ja oluline kohtumispaik Atlassiani entusiastidele. Programmis on mitmekülgsed klientide edulood ja spetsialistide esitlused, mis aitavad sügavuti mõista ning ära kasutada Jira ja Confluence'i võimalusi IT teenuste halduse valdkonnas. Järgnevas intervjuus tutvume konverentsi esineja Mert Unsaliga ning saame teada, mis on tema roll Atlassianis, millega ta tegeleb vabal ajal ning mida võime oodata tema esitluselt.
inimene ekraanide taga tööd tegemas
Kasutaja ja kasutajakesksus
Kas ajakriitiline infosüsteem suudab pakkuda empaatilist kliendikogemust: Häirekeskuse SOS case study
Koostöös Häirekeskuse ning Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusega (SMIT) aitasime parendada päästekorraldajate ja logistikute töövooge. Päästekorraldaja töö peamiseks mõõdikuks on kiirus ehk abi jõudmine võimalikult kiiresti abivajajani. Paratamatult võib see aegajalt mõjuda negatiivse kliendikogemusena. Loe meie värskest artiklist.
Illustratsioon CMDB'st kui kesksest sõlmpunktist, mis seob varad, teenused ja tiimid
Atlassian lahendused
Kolm võimalust kuidas konfiguratsioonihalduse andmebaas oma ettevõtte protsesside ja ärieesmärkide heaks tööle panna
Millal on mõistlik rakendada konfiguratsioonihalduse andmebaas ehk CMDB? Kuidas luua maksimaalselt väärtust teenusehalduse tarkvara ja CMDB kooslusest? Kuidas haakub küberturvalisus ja CMDB? Mida võtta arvesse andmebaasi rakenduse valikul? Järgnevas artiklis leiame vastused küsimustele ning toome näiteid, kuidas CMDB aitab ärieesmärke saavutada.
käed ja erinevad kujundid nagu ringid, kolmnurgad, jooned
UX/UI Disain
Kui neljast saab üks ehk ECHA projekti näitel aspektidest, millega tuleks keeruliste süsteemide ühendamisel arvestada
Euroopa Kemikaaliamet (European Chemicals Agency) otsustas teha olulisi muudatusi ja ühendada oma olemasolevad andmeesitussüsteemid uueks integreeritud süsteemiks ECHA Unified Submission Portal. Trinidad Wisemani spetsialistid aitasid ametit projekti algusetappides, viies läbi vajalikke hindamisi, uurimus- ja haridustegevusi eesmärgiga saada paremat ettekujutust eesootavatest muudatustest.
inimesed kujutatud kolme rõnga sees, mis illustreerivad erinevaid Scrum sertifikaatide tasemeid
Tarkvara projektide juhtimine ja tellimine
Mis on Scrum Master sertifikaat ja kuidas seda omandada?
Kas oled kunagi mõelnud, kuidas saada Scrum Masteri ehk agiilse projektijuhi sertifikaati? Võib-olla oled kuulnud Scrumi raamistikust ja selle olulisusest tänapäeva projektijuhtimises ning soovid astuda sammu edasi, et oma oskusi täiustada ja karjääri edendada. Trinidad Wisemanis on mitmeid spetsialiste, kes on omandanud Scrum Master sertifikaadi. Avame sulle ukse Scrum sertifitseerimise maailma ning kirjeldame erinevaid viise ja võimalusi selle omandamiseks.
värviline number 22
Kasutaja ja kasutajakesksus
WCAG 2.2 ja uued edukriteeriumid
Möödunud aasta oktoobris sai W3C ametlikuks soovituseks WCAG veebisisu ligipääsetavussuuniste kauaoodatud uus versioon 2.2. Täna anname ülevaate selle mõjust ja uuendustest. Millal WCAG 2.2 kohustuslikuks muutub? Kuidas uus versioon vanast erineb? Kirjutame lahti 6 uut edukriteeriumit. Kuigi paralleelselt on töös ka WCAG 3.0, mis lubab katta rohkem vajadusi, olla paindlikum erinevate tehnoloogiate, tööriistade ja sisu osas ning ka lihtsamalt arusaadav, läheb siiski veel aastaid, enne kui sellest võib saada ametlik soovitus.
kolm inimest arvuti taga tööd tegemas
Kasutaja ja kasutajakesksus
Teenusplaan ehk kuidas visualiseerida protsesse parema kliendikogemuse tagamiseks
Klienditeekonnast kui disainimeetodist on ilmselt paljud kuulnud, kuid teenusplaan võib nii mõnegi veel teadmatusest õlgu kehitama panna. Klienditeekonna võib disainida nii heaks kui vaja, kuid kui organisatsioon ei suuda toimida teenuse pakkumisel kui õlitatud kaadervärk, siis ei saa suurepärasest kliendikogemusest pikalt rääkida. Teenusplaani kaardistamine aitab teenuse kasutamise ja pakkumise üheks tervikuks siduda, olles ühtlasi üks peamisi tööriistu teenusedisainis.
inimene seismas erinevate süsteemide ees
UX/UI Disain
Rohelisema tuleviku poole UX disaini abil: Euroopa Keskkonnaagentuuri projekti näide
Meie keskkond ja selle säilitamise vajadus, meie planeedi läbielamised - kõik see on viimase kümnendi jooksul aina põletavamaks teemaks muutunud. Käesolevas blogis räägime Euroopa Keskkonnaagentuuri projekti näitel muuhulgas ka sellest, kuidas saame kasutajaid aidates keskkonda toetada. Käesolevas artiklis kirjeldatud uurimusmeetodid on eriti olulised just suurte andmemahukate süsteemide kontekstis, mis kalduvad muutustele kehvasti alluma.
Pildil on avatud arvuti ja poekott, millel on kujutatud tabalukku
Kasutaja ja kasutajakesksus
Kas sinu e-keskkond vastab 2025. aastal jõustuvatele ligipääsetavuse nõuetele?
Ligipääsetav e-keskkond tähendab seda, et võimalikult paljud inimesed saavad seda iseseisvalt kasutada. Ligipääsetav e-keskkond on disainitud ja arendatud nii, et seal olevaid tekste näevad lugeda ka eakad, sisu on arusaadav ka esmakasutajatele, erivajadustega inimesed saavad kasutada lehte erinevate tugitehnoloogiatega (nt klaviatuuriga navigeerimine, ekraanilugejad, häälkäsklused, pilguga juhtimine) jne.
Asu TWN blogi jälgima