Liigu edasi põhisisu juurde
Illustratsioon Mert'ist
Atlassian lahendused
Tutvume Mert Unsaliga: esineja konverentsil Atlassian Põhja-Euroopas 2024 ja lahenduste vaneminsener Atlassianis
4. aprillil korraldab Trinidad Wiseman konverentsi Atlassian Põhja-Euroopas 2024, mis on ainulaadne ja oluline kohtumispaik Atlassiani entusiastidele. Programmis on mitmekülgsed klientide edulood ja spetsialistide esitlused, mis aitavad sügavuti mõista ning ära kasutada Jira ja Confluence'i võimalusi IT teenuste halduse valdkonnas. Järgnevas intervjuus tutvume konverentsi esineja Mert Unsaliga ning saame teada, mis on tema roll Atlassianis, millega ta tegeleb vabal ajal ning mida võime oodata tema esitluselt.
inimene ekraanide taga tööd tegemas
Kasutaja ja kasutajakesksus
Kas ajakriitiline infosüsteem suudab pakkuda empaatilist kliendikogemust: Häirekeskuse SOS case study
Koostöös Häirekeskuse ning Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusega (SMIT) aitasime parendada päästekorraldajate ja logistikute töövooge. Päästekorraldaja töö peamiseks mõõdikuks on kiirus ehk abi jõudmine võimalikult kiiresti abivajajani. Paratamatult võib see aegajalt mõjuda negatiivse kliendikogemusena. Loe meie värskest artiklist.
Illustratsioon CMDB'st kui kesksest sõlmpunktist, mis seob varad, teenused ja tiimid
Atlassian lahendused
Kolm võimalust kuidas konfiguratsioonihalduse andmebaas oma ettevõtte protsesside ja ärieesmärkide heaks tööle panna
Millal on mõistlik rakendada konfiguratsioonihalduse andmebaas ehk CMDB? Kuidas luua maksimaalselt väärtust teenusehalduse tarkvara ja CMDB kooslusest? Kuidas haakub küberturvalisus ja CMDB? Mida võtta arvesse andmebaasi rakenduse valikul? Järgnevas artiklis leiame vastused küsimustele ning toome näiteid, kuidas CMDB aitab ärieesmärke saavutada.
käed ja erinevad kujundid nagu ringid, kolmnurgad, jooned
UX/UI Disain
Kui neljast saab üks ehk ECHA projekti näitel aspektidest, millega tuleks keeruliste süsteemide ühendamisel arvestada
Euroopa Kemikaaliamet (European Chemicals Agency) otsustas teha olulisi muudatusi ja ühendada oma olemasolevad andmeesitussüsteemid uueks integreeritud süsteemiks ECHA Unified Submission Portal. Trinidad Wisemani spetsialistid aitasid ametit projekti algusetappides, viies läbi vajalikke hindamisi, uurimus- ja haridustegevusi eesmärgiga saada paremat ettekujutust eesootavatest muudatustest.
inimesed kujutatud kolme rõnga sees, mis illustreerivad erinevaid Scrum sertifikaatide tasemeid
Tarkvara projektide juhtimine ja tellimine
Mis on Scrum Master sertifikaat ja kuidas seda omandada?
Kas oled kunagi mõelnud, kuidas saada Scrum Masteri ehk agiilse projektijuhi sertifikaati? Võib-olla oled kuulnud Scrumi raamistikust ja selle olulisusest tänapäeva projektijuhtimises ning soovid astuda sammu edasi, et oma oskusi täiustada ja karjääri edendada. Trinidad Wisemanis on mitmeid spetsialiste, kes on omandanud Scrum Master sertifikaadi. Avame sulle ukse Scrum sertifitseerimise maailma ning kirjeldame erinevaid viise ja võimalusi selle omandamiseks.
värviline number 22
Kasutaja ja kasutajakesksus
WCAG 2.2 ja uued edukriteeriumid
Möödunud aasta oktoobris sai W3C ametlikuks soovituseks WCAG veebisisu ligipääsetavussuuniste kauaoodatud uus versioon 2.2. Täna anname ülevaate selle mõjust ja uuendustest. Millal WCAG 2.2 kohustuslikuks muutub? Kuidas uus versioon vanast erineb? Kirjutame lahti 6 uut edukriteeriumit. Kuigi paralleelselt on töös ka WCAG 3.0, mis lubab katta rohkem vajadusi, olla paindlikum erinevate tehnoloogiate, tööriistade ja sisu osas ning ka lihtsamalt arusaadav, läheb siiski veel aastaid, enne kui sellest võib saada ametlik soovitus.
kolm inimest arvuti taga tööd tegemas
Kasutaja ja kasutajakesksus
Teenusplaan ehk kuidas visualiseerida protsesse parema kliendikogemuse tagamiseks
Klienditeekonnast kui disainimeetodist on ilmselt paljud kuulnud, kuid teenusplaan võib nii mõnegi veel teadmatusest õlgu kehitama panna. Klienditeekonna võib disainida nii heaks kui vaja, kuid kui organisatsioon ei suuda toimida teenuse pakkumisel kui õlitatud kaadervärk, siis ei saa suurepärasest kliendikogemusest pikalt rääkida. Teenusplaani kaardistamine aitab teenuse kasutamise ja pakkumise üheks tervikuks siduda, olles ühtlasi üks peamisi tööriistu teenusedisainis.
inimene seismas erinevate süsteemide ees
UX/UI Disain
Rohelisema tuleviku poole UX disaini abil: Euroopa Keskkonnaagentuuri projekti näide
Meie keskkond ja selle säilitamise vajadus, meie planeedi läbielamised - kõik see on viimase kümnendi jooksul aina põletavamaks teemaks muutunud. Käesolevas blogis räägime Euroopa Keskkonnaagentuuri projekti näitel muuhulgas ka sellest, kuidas saame kasutajaid aidates keskkonda toetada. Käesolevas artiklis kirjeldatud uurimusmeetodid on eriti olulised just suurte andmemahukate süsteemide kontekstis, mis kalduvad muutustele kehvasti alluma.
Pildil on avatud arvuti ja poekott, millel on kujutatud tabalukku
Kasutaja ja kasutajakesksus
Kas sinu e-keskkond vastab 2025. aastal jõustuvatele ligipääsetavuse nõuetele?
Ligipääsetav e-keskkond tähendab seda, et võimalikult paljud inimesed saavad seda iseseisvalt kasutada. Ligipääsetav e-keskkond on disainitud ja arendatud nii, et seal olevaid tekste näevad lugeda ka eakad, sisu on arusaadav ka esmakasutajatele, erivajadustega inimesed saavad kasutada lehte erinevate tugitehnoloogiatega (nt klaviatuuriga navigeerimine, ekraanilugejad, häälkäsklused, pilguga juhtimine) jne.
inimene seismas keset erinevid kujundeid nagu kuubid, kerad jne
Tehnoloogia ning lahendused
Kuidas orienteeruda andmeanalüütika maailmas: mõisted, andmete migratsioon ja ristkasutus
Tänapäeva tehnoloogiarikkas ärimaailmas on andmeanalüütika kriitilise tähtsusega, sest võimaldab organisatsioonil teha informeeritud otsuseid ning parandada seeläbi ettevõtte efektiivsust ja konkurentsivõimet. Käesolevas artiklis teeme tutvust andmete migreerimisega seotud oluliste mõistete ja protsessidega, et aidata sul paremini orienteeruda andmeanalüütika põnevas maailmas.
inimene, kes on ümbritsetud bänneritega, mis kujutavad erinevaid disainitrende
UX/UI Disain
UI/UX disainitrendide evolutsioon ehk 5 silmapaistvamat UI/UX disainitrendi
Uue aasta algus on ideaalne hetk disainitrendide maailma sukeldumiseks. UI/UX disainitrendid arenevad ja muutuvad pidevalt, olles mõjutatud tehnoloogia arengust, kasutajate käitumise muutustest ning vajadustest ja innovatsioonist. Kaasaegsete, uuenduslike ja kasutajasõbralike kasutuskogemuste loomiseks on oluline tulevikku vaadata ja trendidega kursis olla.
Illustratsioon Jirasse migreerimisest
Atlassian lahendused
Jira juurutamine fintech-ettevõtte äriarenduse- ja tugitiimides: Bondora lugu
Bondora Jira kasutuselevõtuga kaasnes kaks paralleelset väljakutset – migreerida finantstehnoloogia ettevõtte 15-aastane ajalugu Asanast Jirasse ning tuua tiimid võimalikult sujuvalt ühelt platvormilt teisele. Järgnevalt räägime lähemalt, miks otsustas Bondora Jira kasuks ning kuidas juurutusprotsessi teostasime. Ühtlasi avaldame, milliseid tehnilisi lahendusi rakendasime ning millised on turundus- kliendikogemuse- ja finantstiimi senised kogemused Jiraga. 
Asu TWN blogi jälgima