Liigu edasi põhisisu juurde
teadlased leiutamas

Mis on TWN Labs ja mida teeb innovatsioonijuht?

Sigrid Viikmaa

Varasemalt oleme rääkinud Trinidad Wisemani (TWN) kultuurist ja väärtustest, tutvustanud meie põnevaid tööprojekte ja uut ägedat rohekontorit. Veel said sa teada, kuidas käib meil hübriidtöö ja palgakujundus ning kuidas saab TWNis õppida ja areneda.

 

Kuna ükski tarkvaraarendus ei saa läbi innovatsioonita, teeme seekord sissepõike innovatsioonilaborisse ja vestleme TWNi innovatsioonijuhi Hegle Sarapuu-Johansoniga.

 

 

Mis on innovatsioon TWNi mõistes?

Kui vaadata suuremat pilti, siis TWNi visiooniks on olla oma klientidele (innovatsiooni) partner, kes aitab leida uute ideede ülesandepüstituste ja realiseerimise vahelist tasakaalu 3 olulise kriteeriumi - ihaldusväärsus, elujõulisus ja teostatavus - kontekstis.
 

Pilt
innovatsiooni 3 kriteeriumit: ihaldusväärsus, elujõulisus ja teostatavus

 

TWN Labsis ehk innovatsioonilaboris tegutsemegi kõigi 3e kriteeriumi või nende koosmõjudega ja kõik TWN Labsi tegevused toetavad meie ettevõtte igapäevaseid tööprotsesse just selle õige tasakaalu leidmises,“ selgitab Hegle.

 

Kuidas teame, et tasakaal on leitud? Ihaldusväärsust saame testida näiteks Neuro UXi, kasutatavuse testide ja kliendiuuringutega. Elujõulisus on aga paljuski seotud teenusedisaini ja ärianalüüsiga ning seda aitavad hinnata äridisaini metoodikad ja mõõdikud.  

 

Labsis katsetame ka seda, kuidas me ise tehnilise teostaja rollis asjadega hakkama saame ning kuidas saaksime veel paremini. TWNi eesmärk on käia kaasas uudsete tehnoloogiliste lahendustega ning proovida erinevaid võimalusi.

 

TWNis eelistame teha pigem jooksvalt väikeseid, kui harva suuri ja drastilisi muudatusi,“ kirjeldab Hegle ettevõtte toimimise põhimõtet. Ta selgitab, et innovatsiooniks peetakse TWNis mingil konkreetsel eesmärgil tehtud ebatraditsioonilist muudatust või lahendust ja et vastavalt ajalisele perspektiivile jagame oma innovatsiooniprojektid 3e kihti (neist kihtidest tuleb allpool ka pikemalt juttu).

 

Miks on innovatsioon TWNi jaoks tähtis? Innovatsioonijuhi sõnul on siin mitmeid põhjuseid, kuid peamine, mida välja tuua, on kindlasti jätkusuutlikkus. Eestis (nagu mujal maailmaski) on väga palju disainiettevõtteid ja tarkvaraarendajaid, mistõttu turul on väga suur surve ka palkadele ja teenuse hindadele.

 

Läbi innovatsiooni otsime viise, kuidas oma ettevõtet edasi arendada ja kasvatada selle väärtust. Samuti on Hegle sõnul oluline eristuda konkurentidest ning kasutada ära tehnoloogia poolt tekkivaid uusi võimalusi ja automatiseerimist (efektiivsus tootmises ja konsultatsioonitöös). 

 

Kuna TWNis on korraga töös ca 150 erinevat kliendiprojekti, on meil päris suur õppetundide pagas ja TWN Labsi üheks oluliseks ülesandeks on ka kasulike õppetundide ja ekspertteadmiste jagamine organisatsiooni sees. 

 

 

Mis on TWN Labs ja kuidas see toimib?

Innovatsioonitegevusi tegime TWNis muidugi juba varemgi, kuid TWN Labsi juhitud kujul - oma strateegia, metoodikate ja protsessidega - käivitasime 2021,“ räägib Hegle. Ta selgitab, et lisaks TWNi ärikasvule kaasa aitamisele, on Labsi eesmärgiks pakkuda ka meie klientidele alati värskeid ideid ja võimalusi, et nende eesmärgid saaksid saavutatud. 

 

Labsi loomisel - kaardistamise ja analüüsi käigus - tõdesime et meil on majasiseselt olemas kogu teadmustepagas ehk kõigi põhirollide (disainerid, nii äri- kui süsteemianalüütikud, arendajad) know-how, et luua laiapõhjalist innovatsiooni nii protsessides kui metoodikates,“ räägib Hegle.

 

Mida siis Labsis täpsemalt tehakse? Toimetame arendusalgatuste ehk (väikeste) projektidega ettevõtte probleemi või valupunkti lahendamiseks, võimaliku riski maandamiseks või tulevikus tõhusamaks toimetamiseks vajalike meetodite ja vahendite väljatöötamiseks ning rakendamiseks. Selleks teeme (pisikesi) katseid, eksperimente ja uuringuid.
 

Pilt
twnikad innovatsioonilaboris

 

Igal innovatsiooniprojektil on oma reeglistik ja haldamismudel ning TWNis võib iga soovija - olenemata oma rollist – neis osaleda ja neid ka ise algatada. Siseprojektid on meil tasustatud läbi palgamudeli ja selle eest saavad spetsialistid igakuist palgalisa ehk boonust.

 

„60% TWNi töötajatest on panustanud ettevõtte arengusse.“

 

See teeb 1.8% ehk 2865 kõigist meie töötundidest,“ võtab Hegle kokku möödunud aasta statistika ja rõõmustab, et TWNikatel on motivatsiooni siseprojekte läbi viia kohe, kui kliendi töödes tekib kasvõi lühiajaline paus.

 

Innovatsioonitegevusi tagasi hoidvatest teguritest toob ta välja töötajate suurema orienteerituse kliendiprojektidele ja selle, et mitmest spetsialisti rollist on meil hetkel puudus. Kui oled otsimas uusi väljakutseid ja tunned, et TWNis töötamine võiks olla sinu jaoks, siis tutvu meie töökuulutustega ja võta julgesti ühendust.

 

 

Kuidas jagunevad innovatsiooniprojektid TWNis ja kuidas neid teostatakse?

Kasutame kolmekihilist innovatsiooniraamistikku. Kõik innovatsiooni tegevused kuuluvad ühte neist kihtidest vastavalt kasu saamise perspektiivile ning jagatakse omakorda väiksemateks „käega katsutava“ tulemuse ning hoomatud skoobiga projektideks ehk arendusalgatusteks.
 

Pilt
3 innovatsioonikihti

 

1. Esimene innovatsioonikiht – prioriteetsed suunad (lähiajaline 0-2a)

Olemasolevate tehnoloogiate ja teenuste pakkumise efektiivsemaks tegemine. Kvaliteedi tõstmisele ning mahu kasvatamisele suunatud tegevused, mis mõjutavad rohkem kui ühte projekti.

 

Meie tegevused 2021a: täiendasime oma analüüsi metoodikat. Lõime 12 uut dokumendipõhja ja võtsime kasutusele enda poolt loodud referentsbaasi. Tegelesime TWNi ärianalüütika visualisatsioonide loomisega.

 

 

2. Teine innovatsioonikiht – prioriteetsed teenusteks kujundatavad uued teenused ja tehnoloogiate suunad (keskmise pikkusega 2-5a)

Uue teenuse, väärtuse või tehnoloogia klientidele kättesaadavaks tegemisega seotud tegevused.

 

Meie tegevused 2021a: automatiseerisime osaliselt Neuro UXi testi andmete analüüsimise ning lõime Neuro UXile turundusmaterjalid ja töötulemite põhjad. Koolitasime ja toetasime spetsialiste veebikasutatavusega seotud mõõdikute osas. Võtsime projektides kasutusele TWNi disainisüsteemi Starter KITi ning tegime selles jooksvaid parendusi.

 

 

3. Kolmas innovatsioonikiht – prioriteetsed ärivajadused, probleemid, teenused ja tehnoloogiate suunad (pikaajaline 5+a)

Uute tehnoloogiate, ärivajaduste, probleemide ja lahenduste uurimine ja katsetamine ning võimaluste otsimine.

 

Meie tegevused 2021a: korraldasime riistvara-mängu hackatoni eesmärgiga lähendada füüsilist ja virtuaalset maailma ning arendada meie oskusi, kasutatavaid metoodikaid ja rollide vahelist koostööd selliste projektide puhul. Uurisime soovitusmootori tüüpfunktsionaalsuse tekitamise võimalusi Drupali veebide puhul. Töötasime välja täiendavaid kasutajate veebikäitumisel põhinevaid mõõdikuid.

 

 

Millised on innovatsioonijuhi ülesanded TWNis?

Innovatsioonijuhi eelmise aasta kõige olulisemad ülesanded olid seotud TWN Labsi käivitamisega juhitud kujul: innovatsioonistrateegia väljatöötamine, efektiivsuse otsimine, metoodikate ühtlustamine ja praktikatega alustamine. 

 

Ideid, mida edasi arendada, on meil palju ja innovatsioonijuhi ülesanne ongi innovatsiooniampse ehk arendusalgatusi kombineerida ja koos hoida nii et need annaksid oodatava tulemuse,“ kirjeldab Hegle oma tööd. „Seejuures peab olema selge, milline on oodatav lõpptulemus: selle saavutamine peab olema objektiivselt hinnatav,“ selgitab ta.

 

Innovatsioonijuht aitab laiendada Labsis saadud teadmust organisatsioonisiseselt, et uued teadmised ja kogemused kohe ka rakendust leiaksid (nt läbi sisekoolituste). Ta aitab korraldada ka majasiseseid hackatone ja töötubasid ning toetab osalevaid tiime.

 

Kõik arendusalgatused ei ole tingimata innovatsioonijuhi käes. Näiteks lühema perspektiivi uuendusi ja muudatusi juhivad valdkonnajuhid, tiimijuhid ja spetsialistid ise. 

 

Väljakutsed

Hegle sõnul on uue teema puhul väga keeruline, kui mitte võimatu, ennustada meie võimekust ja seda, kaua projektiga ajaliselt läheb, sest puudub eelnev kogemus uute tehnoloogiate ja metoodikatega. Vahest jälle võib innovatsiooniamps ise kujuneda suuremaks, kui esialgu hinnatud ning eeldab seetõttu suuremat ajakulu. 

 

Millega iganes abi on vaja, innovatsioonijuhi ülesandeks on toetada innovatsiooniprojekte teostavaid meeskondi nii tulemuse ümberdefineerimise, plaani koostamise, rahastuse saamise ja kõige muuga. 

 

 

Millised on TWN Labsi tulevikuplaanid?

Praegu teeme palju lühiajalisi innovatsiooniprojekte ja kohe ei näe selleks vajadust, kuid selle aasta jooksul soovime jõuda oma innovatsiooninõukogu loomiseni. Nõukogu aitab pikaajaliste innovatsioonitegevuste otsustamisel ja hindamisel (nt kas on investeeringu vääriline või mis seisus projekt parasjagu on). 

 


 

Lisa kommentaar

Plain text

  • HTML elemendid keelatud.
  • Automaatne rea- ja lõiguvahetus
  • Veebilehtede aadressid ja e-posti aadressid muutuvad automaatselt linkideks.