Liigu edasi põhisisu juurde
trinidad wisemani erinevad tiimiüritused

Trinidad Wiseman: tippvõistkond, mitte perekond

Ander Tenno & Sigrid Viikmaa

Tegin mitu huvitavat intervjuud meie tegevjuhi ja asutaja Ander Tennoga ning uurisin, miks tehakse meil asju just sellisel viisil ja mis eristab meil töötamist teistes IT sektori firmades töötamisest. Järgneval paaril kuul toomegi sinuni artiklite seeria, milles Ander räägib avatud kaartidega Trinidad Wisemani (edaspidi TWN) toimimisest, strateegiast ja kultuurist.

 

“ Vaid inimkeskne ettevõte saab luua inimkeskseid teenuseid.“

Meile endile meeldib öelda, et ehitame inimestele tarka tulevikku, tehes seda läbi inimkesksete teenuste loomise ja digitaliseerimise. Meie teenusedisaini ja digimuutuse spetsialistid töötavad koos erinevate organisatsioonidega, kasutades oma aega ja teadmisi väga erinevate projektide ja väljakutsete juures.

 

Inimkesksus on TWNi loomisest saati olnud tähtsal kohal nii meie projektides kui töökultuuris. Oma projektides pöörame alati kõrgendatud tähelepanu kasutajakogemusele ja ligipääsetavusele

 

Kui midagi loome, siis eesmärgiga teha inimeste elu paremaks. Uus tehnoloogia on abivahend selle teenistuses, mitte eesmärk omaette. Ka Euroopas on hakatud sarnasele arusaamisele jõudma: näiteks veel üsna uus Industry 5.0 initsiatiiv ärgitab vaatama efektiivsusest ja produktiivsusest kaugemale ehk jätkusuutliku ja inimkeskse tööstuse suunas.

 

Kiidusõnad ka Eesti riigile, kes annab võimaluse luua avalikus sektoris ägedaid tulevikuvisioone ja töötada selliste digipöördeliste projektidega nagu proaktiivsed sündmusteenused, kus lähtutakse inimese kõige olulisematest elusündmustest.

 

“Kasv või kasum pole eraldi eesmärk, vaid klientide tunnustus meie tööle.“

Kuigi oleme ettevõttena üsna kiiresti kasvanud, jõudes 2021. aasta lõpuks rohkem kui 110 inimese ning üle 8 miljoni eurose netokäibeni, ei tähtsusta me kasvu ega kasumit üle. Kasv ei ole eesmärk omaette, vaid näeme seda kui klientide tunnustust meie tööle ja võimalust pakkuda oma töötajatele uusi põnevaid väljakutseid. 

 

 

TWNi kultuur

„TWN on töökoht tarkadele ja iseseisvatele inimestele.“

Meid suunavad 3 põhiväärtust: inimkesksus, professionaalsus ja autonoomsus. 

 

Inimkesksus tähendab aru saamist, et TWN ei ole ühesugustest ja asendatavatest „ressursiühikutest“ koosnev struktuur, vaid kogum koos töötavaid inimesi, kes kõik on eraldi isiksused. Seetõttu on meil vähe rangeid reegleid ja protsesse. Küll aga oleme sõnastanud eesmärgid ja kirjeldanud ootused, kuidas eri juhtudel toimetada, abiks tüüplahendused, mallid ja nõuanded. 

 

Professionaalsusest rääkides on oluline aru saada, et TWN ei ole perekond. Pigem tasub meid vaadata kui kõrgetasemelist spordivõistkonda. Tippklubina anname enda poolt kõik, et mängijad saaksid areneda ja teha nii individuaalselt kui meeskonnana parima tulemuse.

 

Vastu ootame töökust, sihikindlust ja initsiatiivi. Kui meie koostöö ei suju, arutame koos asjad läbi ning otsustame, mida muuta. Reeglina sellest piisab, samas ei ole ka välistatud, et mõistlik võib hoopis olla jätkata kusagil mujal, et mitte raisata oma karjääri. 

 

Autonoomsust ehk võimalust iseseisvalt toimetada hindavad kõik targad ja iseseisvad inimesed. Igaühel on võimalik valida omale sobivad töötegemise viisid ja vahendid nii, et sellest sünniks kliendile ja ettevõttele hea tulemus. 

 

TWN ei ole juhtideta organisatsioon. Nii juhtide kui spetsialistide rollid on vajalikud ning nad pole kuidagi üksteisest paremad või halvemad, vaid teevad lihtsalt erineva iseloomuga tööd. Autonoomsuse rõhutamisega vähendame TWNis igasugu kooskõlastusringe, aruandlust ja mikrojuhtimist. Teame ka seda, et iga eksimus ei vaja uue reegli kehtestamist!

 

Oleme uhked selle üle, et sektori kohta ebatüüpiliselt on meil tiimis väga hea meeste ja naiste tasakaal: TWNi töötajatest üle 40% on naised.

 

Lisaks elementaarsele sportimistoetusele ja prillikompensatsioonile hoolitseme oma töötajate tervise eest, mh pakkudes neile ulatuslikku Confido eratervisekindlustust ja põhjalikku tervisekontrolli paketti. Et tööl oleks lõbus, korraldame regulaarselt sündmusi nii tiimisiseselt kui kogu ettevõttele. 

 

Pilt
trinidad wisemani bänd nimega the placeholders

TWNi bänd The Placeholders

 

 

Valdkonnad

Sisemiselt oleme oma tegevuse jaotanud kaheks valdkonnaks – teenusedisain ja digimuutus. 

 

Teenusedisain

Teenusedisain tähendab uute teenuste loomist või olemasolevate arendamise protsessi. Vaatleme kogu protsessi, mitte ainult selle digitaalset osa. Teenusedisaini käigus analüüsime, kuidas muuta organisatsiooni protsessi ja teenuse osutamise kanaleid selliselt, et teenus oleks osutaja jaoks efektiivne ja tagaks hea kasutajakogemuse. 

 

Meie töö teeb põnevaks klientide ja projektide mitmekesisus. Teeme teenusedisaini projekte suurtele erasektori ettevõtetele (Tallink, Elisa, Telia) ja avaliku sektori organisatsioonidele (sh Haridus- ja Teadusministeerium, MKM, SMIT). Töötame ka idufirmadega. 

 

Digimuutus

Suur osa teenustest on ühel või teisel moel toetatud digitaalsete lahendustega. Digimuutus ehk digitaalsete lahenduste kasutuselevõtt või vanemate lahenduste asendamine uutega on teenusedisaini kõrval meie teine tegevusvaldkond, hõlmates üle poole meie tegevusest. 

 

Miks digimuutus? Ühelt poolt annab see efektiivsust, teisalt võimaluse uute teenuste loomiseks automaatse andmetöötluse abil. Projektidest rääkides kuuluvad siia erinevad infosüsteemid ja menetluskeskkonnad, iseteenindused, juba mainitud sündmusteenused, aga ka siseveebid. 

 

Pilt
trinidad wisemani tiim tööd tegemas

 

 

Tiimipõhine ülesehitus

Kõik meie spetsialistid, kes klientidele teenuseid osutavad, kuuluvad kas teenusedisaini või digimuutuse valdkonna tiimidesse. Tiime on meil detsember 2021 seisuga 8, igas tiimis on 10-15 liiget.

 

„Meie tiimid ei ole eraldi miniettevõtted suure katusfirma all, vaid meil on alati hästi töötanud tööde jagamise mudel.“

Müügiga tegeleme ühiselt ja valime koos sobivaima tiimi, kes konkreetse projektiga toimetama hakkab. Samuti komplekteerime projektimeeskondi vajadusel mitme tiimi spetsialiste kaasates. 

 

Digimuutuse tiimid koosnevad kõikidest vajalikest spetsialistidest nagu projektijuhid, arendajad, disainerid, analüütikud, testijad. Projekte on erineva suurusega: on väiksemaid 3 inimese projekte, aga ka suuri arendusi, kus meeskonnas 10 spetsialisti.

 

Arendusmetoodikana on reeglina kasutusel Scrum või Kanban, aga kindlasti ei ole me mingi kindla metoodika evangelistid – see on lõpuks ikkagi ainult abivahend projekti teostamiseks. Töö haldamiseks kasutame Atlassiani vahendeid – Jira, Confluence jt.

 

Teenusedisaini tiimidesse kuuluvad analüütikud, UX/UI spetsialistid, tugeva UX huviga front-end arendajad. Nende tiimide liikmed töötavad reeglina muude projektitiimide osana – kliendi juures või luues kaasa meie digimuutuse tiimide projektides – või teevad spetsialiseeritud projekte, nt ärianalüüs, UX analüüs, teenusedisain. 

 

Teenusedisaini valdkonna projektid on reeglina mõnevõrra väiksemad kui digimuutuse omad. Eraldi projektijuhti tavaliselt ei ole, vaid teenusedisaini spetsialistid on harjunud neid ise juhtima. 

 

Tiimijuhi rollist

Kui projektijuht vastutab mingi konkreetse projekti hästi kulgemise eest, siis tiimijuht tegeleb inimestega ja vastutab selle eest, et inimesed tema tiimis oleksid igati toetatud ja rahul. 

 

Tiimijuhi peamisteks ülesanneteks on hoida tiimi töölainel ja õhkkonda positiivsena. Tema on ka ettevõtte kultuuri ja väärtuste edasikandjaks oma tiimis. Ta aitab meeles hoida eesmärke ja seda, miks ettevõttes tehakse mingeid asju just sellisel viisil. Tiimikad ehk tiimisiseselt korraldatavad sündmused on meil eriti hinnatud ja populaarsed.

 

Tihti täidab tiimijuht ka projektijuhi rolli, aga digimuutuse tiimides on lisaks ka eraldi projektijuht, kes osa asju enda kanda võtab.

 

 

Tundus põnev?

Kui meie kultuur ja väärtused kõnetavad sind ning tunned, et TWNis töötamine võiks olla sinu jaoks, siis tutvu meie töökuulutustega ja võta julgesti ühendust! Meil on vabu töökohti pea kõikides rollides – tiimijuhist arendajate, analüütikute, disainerite ja testijateni välja. 

 

Õige pea avaldame artiklid meie hübriidtöömudelist ja TWNi spetsialistide arenguteedest
 

Lisa kommentaar

Plain text

  • HTML elemendid keelatud.
  • Automaatne rea- ja lõiguvahetus
  • Veebilehtede aadressid ja e-posti aadressid muutuvad automaatselt linkideks.