Liigu edasi põhisisu juurde
illustratsioon kirjadega money ja esmaspäevast reedeni kl 9-17

Trinidad Wisemanis jagame kliendilt laekuvat raha oma spetsialistidega

Ander Tenno & Sigrid Viikmaa

Meie varasematest artiklitest oled sa juba tuttav Trinidad Wisemani (TWN) kultuuri ja väärtustega. Said teada, kuidas toimib meil hübriitöö ning millised on arengu- ja õppimisvõimalused TWNis. Käesolevas artiklis räägib meie tegevjuht ja asutaja Ander Tenno rahast ehk meie palgamudelist. 

 

"Lisatasu on meil palga igakuine osa, mitte summa, mida vahetevahel saab." 

Spetsialistide palgad on meil, lisaks põhipalgale, otseses sõltuvuses oma tööga ettevõttele sisse toodud käibest. Teisisõnu klientidelt laekuvast rahast (igaks juhuks selgitame, et ise kliente otsima ei pea).

 

Lisatasu kujuneb kindla süsteemi alusel ning seda makstakse igakuiselt. Lisatasu osakaal kogupalgast on tüüpiliselt 20-40%: kogenud spetsialistidel väiksem (kuna nende põhipalk on kõrgem), alles oma arengutee alguses olevatel töötajatel suurem.

 

 

Miks oleme valinud sellise palgamudeli? 

See loob keskkonna, kus igaühe sissetulek sõltub suuresti temast endast ning vähendab oluliselt vajadust kontrollida inimeste töötegemise aega või kohalolekut. Nii on omakorda ka ettevõttel palju lihtsam toimetada vastavalt oma väärtustele (eriti inimkesksus ja autonoomsus). 

 

Samuti oleme märganud, et inimeste töövõime on erinev. Me ei oota kelleltki ületunde ega töötamist mitte jätkusuutlikus tempos. Samas tundub õiglane, et spetsialist, kes rohkem panustab, saab selle eest ka rohkem tasu.

 

Hea pool on ka see, et tunnihindade kasvades suurenevad palgad automaatselt! Näiteks 5-eurone tunnihinna muutus kliendiga toob palgale juurde umbes 200 eurot. Meie kogemus on näidanud, et meie palgasüsteem aitab inimestel motiveeritult töötada ja teha kliendile head tööd. Samuti motiveerib see põhjalikult läbi analüüsima ja koostama kliendile õiglaseid pakkumisi.

 

"Sinu tööpanus ja kaasamõtlemine peegelduvad sinu palganumbris." 

TWNis on korraga ühes kuus töös kuni 150 erinevat projekti. Seega mahuhinnangute tegemist ja metoodikate üle otsustamist on palju. Kõik see annab võimaluse kiiresti areneda ja kujundada ise oma palganumbrit. 

 

Me anname oma tiimi liikmetele palju vabadust ehk ei piira ega dikteeri, mida ja kui kaua sa mingis projektis pead tegema. Vabadusega kaasneb ka vastutus oma töö eest.

 

Seepärast otsime oma tiimi proaktiivseid ja iseseisvaid spetsialiste, kes on võimelised analüüsima töömahtu, mõtlema metoodiliselt ning kujundama ise omale huvitavaid projekte. Mõistagi uue töötajana võtab kohanemine pisut aega, kuid inimesed, kes julgevad kohe rohkem nõu küsida, arenevad kõige kiiremini. 

 

Pilt
illustratsioon sammastest, millest sõltub TWNis palk

 

 

Meie spetsialistide palk sõltub 3-st sambast (ei, mitte pensioni omadest :D )  

Sarnase väärtusega spetsialistide palgad ei erine sama sissetoodud raha korral üksteisest märkimisväärselt. Nagu arenguteede artiklis rääkisime, ei sõltu meil palk kaugeltki ainult sellest, kui hästi keegi mingit vahendit või tehnoloogiat oskab. See on kombinatsioon paljudest faktoritest.

 

"TWN ei kasuta võimalust kellegi kiire arengu pealt teenida. Sel juhul tõuseb tavapärasest kiiremini ka inimese vastutus ja töötasu."

 

Oskused

Rääkides oskustest, sõltub spetsialistide palk sellest, kui hästi saab ta hakkama meie tüüpilisemate projektidega. Hästi on hakkama saadud siis, kui klient jääb rahule. 

 

Mingi ala spetsialistiks olemine tähendab, et seda ala peab tundma hästi. Oskused arenevad igapäevase töö käigus, samuti läbi iseõppimise ning (sise)koolituste. Pöörame ettevõttes sellele üsna palju tähelepanu.

 

Oskuste all ei mõtle me ainult vastava rolli tehnilisi oskusi, vaid ka projektijuhtimismetoodikate (nt Scrum) tundmist. Samuti oskust sujuvalt kasutada kõiki tööks vajalikke vahendeid, unustamata spetsiifiliste vahendite kõrval ka selliseid süsteeme nagu Jira, Confluence, Noko, Sharepoint, Outlook.

 

Spetsialistid, kes valdavad mitut eri töölõiku (nt disain/front-end või UX/analüüs) on meil alati hinnas. Universaalsus pole siiski ainus tee - samavõrd hinnatud on mingi konkreetse lõigu tippspetsialistid.

 

Märkimisväärseid plusspunkte toob valmidus ja oskus teisi juhendada, samuti osalemine ettevõtte arendamises, uute töömeetodite ja -vahendite juurutamine, sisekoolitused ning müügipresentatsioonid.

 

Sobivus ettevõttega ja professionaalsus oma tegevuses 

Ka suurim ekspert pole ettevõtte jaoks väärtuslik, kui ta näiteks oma üleolevuse või pahurusega keskkonda mürgitab või jätab lubatud asjad tegemata.

 

Vastutustunne, valmidus vaadata oma konkreetsest ülesandest veidi kaugemale, koostöötahe ja elementaarne viisakus on kõik TWNis töötamiseks vajalikud. Meie varasemast artiklist saad lugeda TWNi põhiväärtuste – inimkesksuse, professionaalsuse ja autonoomsuse kohta.

 

CV ehk puhtformaalne turuväärtus

Head oskused ja sobivad isikuomadused on töö teostamise seisukohalt määrava tähtsusega, aga see pole veel kõik. Nimelt on valdav osa meie klientidest suured organisatsioonid, kes reeglina esitavad tööd teostavale meeskonnale ka formaalsed nõuded

 

Eriti tüüpiline on see avalikus sektoris, kes annab ca poole meie tulust. Lisaks on osadel klientidel kombeks inimeste headust CVde põhjal hinnata ning piisavalt hea CVga tiimiliikme olemasolu võib saada mõne töö saamisel otsustavaks.

 

Millised on tüüpilised nõudmised (paljud nendest tekivad töö käigus iseenesest, erand on kõrgharidus)?

 

  • kõrgharidus - märkimisväärseid lisapunkte annab erialane kõrgharidus, natuke lisa magister või ekvivalent (Euroopa hangetes).
  • töökogemuse pikkus vastavas rolllis. 2 aastat miinimum, 3 tüüpiline, 5+ annab natuke lisapunkte.
  • projektireferentsid vastavas rollis viimase 3 aasta jooksul. Miinimum 4-5 erinevat projekti, kuid mida rohkem sh suuri projekte, seda uhkem. Natuke lisapunkte saab, kui on nii avaliku-, kui erasektori projekte.

 

 

Tundus põnev?

Kui meie palgakujundus, arenguteed ja hübriidtöö mudel ning kultuur ja väärtused kõnetavad sind ja tunned, et TWNis töötamine võiks olla sinu jaoks, siis tutvu meie töökuulutustega ja võta julgesti ühendust! Meil on vabu töökohti pea kõikides rollides – tiimijuhist arendajate, analüütikute, disainerite ja testijateni välja.

 

Õige pea räägime ka meie uutest kontoritest

 

Lisa kommentaar

Plain text

  • HTML elemendid keelatud.
  • Automaatne rea- ja lõiguvahetus
  • Veebilehtede aadressid ja e-posti aadressid muutuvad automaatselt linkideks.