Liigu edasi põhisisu juurde
Illustratsioon testimise kohta, autor Ingela Viks

10 viga, mida vältida veebilehe kasutatavuse testi ettevalmistusel

Merili Lobjakas

Testimise eesmärk on tuvastada kasutatavuse probleeme ning nende põhjuseid. Testida saab peaaegu kõike, sealhulgas nii olemasolevat veebilehte kui ka tulevase veebilehe prototüüpi. Mõlemal juhul on eesmärk sama, kuid prototüübi testimisel ollakse juba üks samm eespool – võimalikke probleeme tuvastatakse uue lahenduse puhul. Testimine viiakse läbi mitme nn tavakasutajaga, kellele antakse ükshaaval ette testülesanded, mida tal tuleb veebilehel lahendada, näiteks mingit infot otsida. Testimise tulemusel on võimalik välja töötada lahendusi, kuidas muuta kasutajate teekond võimalikult mugavaks ja arusaadavaks.

 

Testimine on esmapilgul lihtne tegevus, kuid nii enda kui teiste kogemuste analüüsimisel olen tuvastanud mitmeid kohti, kus võivad testimisel vead tekkida. Nende vigade vältimine võimaldab piisaval hulgal adekvaatsete probleemkohtade tuvastamist ning nende põhjuste mõistmist. Tegemist on pigem vigadega, millega tasub arvestada, mitte fundamentaalsete reeglitega, kuidas peaks testi läbi viima. Nimetatud vead kehtivad eelkõige just olemasoleva veebilehe testimisel. Vead ei ole ära toodud tähtsuse järjekorras ning tegemist pole kindlasti täieliku loeteluga.

 

 1. Testi eesmärki pole kokku lepitud

Kui testi läbiviija ei tea, mis on testi eesmärk või hullemal juhul pole eesmärki üldse kokku lepitud, siis tal puudub ka arusaamine, mida testimisel tähele panna. Testi eesmärgi paika panemine on ühtlasi eelduseks testülesannete koostamisele.

 

 1. Testitakse liiga suurt osa veebilehest

Liiga kaua kestev testimine võib testitavaid liigselt väsitada ning nad võivad hakata tegema tüdimusest tingitud vigu, andmata adekvaatset infot. Meie praktika on näidanud, et kõige optimaalsem on koostada 7-8 testülesannet, mille läbikäimine ei võtaks testitaval rohkem kui 60 minutit.

 

Kui veebileht on mahukas, siis tasub testimisse võtta ainult üks osa kasutajateekonnast veebis. Aga millist osa eelistada? Olemasoleva veebi puhul võib testida veebilehe osa, kus olemasolevale statistikale tuginedes esineb kasutajal kõige enam probleeme ja küsimusi või mis on kasutaja eesmärgi saavutamiseks kõige kriitilisem. Valiku tegemisel võivad aidata ka klienditoe spetsialistid, kes teavad, mis küsimustega nende poole kõige enam pöördutakse. Prototüübi testimisel tasub võtta testimisse see osa, mille lahenduse osas tekib meeskonnas kõige enam eriarvamusi.

 

 1. Testitakse liiga paljude inimeste peal

Kõige optimaalsem on testida 5 tavakasutaja peal. Jakob Nielsen-i uuring on näidanud, et juba 5 testitavat leiavad üles 85% vigadest. Kui sihtgrupid on väga erineva käitumisega, siis tasub rohkem inimesi kaasata – igast sihtgrupist soovitatavalt 3-4 inimest. Kui testida liiga paljude inimeste peal, ei ole see mitte ainult kallim, vaid võtab ka palju enam aega, et testitavaid leida, testimisi läbi viia ning neid analüüsida. Kui peale esimest testimist on tuvastatud probleemidele lahendused leitud, siis võib toimingut korrata, et loodud lahendusi testida, kuid ka siinjuures ei tasu unustada 5 inimese reeglit.

 

 1. Testitavad ei kuulu sihtgruppi

Kui teste viiakse läbi kasutajate peal, kes ei kuulu sihtgruppi, siis ei pruugi saada adekvaatset vaatlusinfot – testitav ei pruugi teemaga suhestuda ega asjast huvituda, tal ei pruugi olla sihtgrupile omast käitumist ega täiendavaid küsimusi ning ta võib hakata tegema huvipuudusest tingitud vigu. Teste tuleks läbi viia kasutajate peal, kes sinu veebilehel olevat infot, teenust või toodet reaalses elus ka tarbiksid.

 

 1. Testitakse püsiklientide peal

Kui olemasolevat veebilehte testitakse inimeste peal, kes on juba varem sinu veebilehte kasutanud, võib juhtuda, et ta on õppinud olemasolevaid takistusi ületama ning ei pööra enam puudustele tähelepanu. Kui testida inimeste peal, kes ei ole veebilehte külastanud, kuid kes potentsiaalselt võiks seda teha (vt eelmine punkt), siis on kasutatavuse probleemid kiiremini tuvastatavad.

 

 1. Testitakse oma sõprade ja pereliikmete peal

Kui sul on oma sõprade ja perega vähegi head suhted, siis üldiselt ei taha nemad sulle väga kehvasti öelda ega negatiivset tagasisidet anda. Ühtlasi ei pruugi nad kuuluda ka sihtgruppi. Kui nad kuuluvad potentsiaalsete tarbijate hulka, siis ei saa keelata nende peal testide läbiviimist, kuid tasakaalustamiseks tuleks teste läbi viia ka võõraste inimeste peal ning mitte tugineda ainult oma tuttavate tagasisidele.

 

 1. Testitakse korraga rohkem kui ühe inimese peal

Kui testida korraga rohkem kui ühe inimese peal, siis on testi läbiviijal keeruline nende käitumisi ja probleemkohti jälgida ning testitavad võivad üksteise käitumist ka mõjutada. Kõige parem on, kui testi viiakse läbi ühe testitavaga korraga. Samas, kui on selline teenus või toode, mille puhul tõenäoliselt otsustakse kahekesi (näiteks mees ja naine valivad endale puhkusereisi), siis on mõistlik teha test mõlemaga korraga.

 

 1. Testi läbiviijaid on mitu

Kui testi läbiviijaid on rohkem kui üks, siis võib testitav tunda ennast ebamugavalt, kui mitmed silmapaarid tema iga liigutust jälgivad.

 

 1. Testülesanded ei imiteeri reaalset olukorda

Testülesannete koostamisel on soovitatav lähtuda reaalsest olukorrast, millega konkreetne testitav suudaks suhestuda. Vastasel juhul võib juhtuda, et testitav hakkab nn mängima kedagi teist ning käituma talle ebaloomulikult.

 

 1. Ei viida läbi piloottestimist

Kui aega napib, siis võib olla suur kiusatus jätta piloottestimine ära. Ometigi on see justkui peaproov, mis annab aimu, kas test kujuneb liiga pikaks, kas testülesanded on arusaadavad ning loogiliselt järjestatud, kas prototüüp toimib nii nagu peab jne. Vajadusel saab prototüüpi ja ülesandeid enne reaalset testimist veel muuta. Kui võimalik, siis kasutada piloottestimisel sihtgruppi kuuluvat kasutajat.

 

***

 

Hea ettevalmistus on aga alles pool võitu. Ka testimise läbiviimisel on palju aspekte, mis võivad viltu minna. 10 viga, mida vältida veebilehe kasutatavuse testi läbiviimisel, kirjeldan järgmises artiklis, mis ilmub juba õige pea.

 

Stay tuned!

Lisa kommentaar

Plain text

 • HTML elemendid keelatud.
 • Automaatne rea- ja lõiguvahetus
 • Veebilehtede aadressid ja e-posti aadressid muutuvad automaatselt linkideks.