Liigu edasi põhisisu juurde
UX visioon-pildi autor Ingmar Niklus

UX visioon – abiline kasutajaliidese disainimisel

Helen Kirs

Tihti on kasutajaliidese disainerid prototüüpide loomisega nii õhinas, et ideid hakatakse visandama kohe pärast ülesande kättesaamist. Heal ideel ei saa ju lasta kaotsi minna! Ka sellist tüüpi hands-on lähenemisel on disainiprotsessis oma aeg ja koht. Kuid teinekord tuleks disaineril (ning ka teistel protsessis osalejatel) astuda samm tagasi – mõelda suuremale pildile ning leida vastused järgmistele küsimustele:

 

  • Millistele vajadustele kasutajaliidese loomisel tuleks eriliselt keskenduda?
  • Millised kasutajate ja äri vajadused on primaarsed?
  • Millistest kasutatavuse aspektidest kasutajaliidese disainimisel peaks lähtuma?
  • Kes on võtmeisikud, keda disainiprotsessi tuleks kaasata? Millal seda tegema peaks?

 

Minimaalselt peaks disainer ülaltoodud aspekte disainiprotsessis endale teadvustama ning tegema otsuseid sellest lähtuvalt. Kirjalik ja põhjalik UX visioon tuleks luua siis, kui protsessi kaasatakse palju eritüüpi osapooli ning luuakse täiesti uut lahendust või tehakse suuri muudatusi olemasolevas. Minu enda jaoks on visioonidokument olnud suureks abiks just valikute põhjendamisel ja selgitamisel. Tellijal on aga lihtsam oma soove ja vajadusi sõnastada ja prioriseerida ning lahendustes kaasa rääkida.

 

Põhivajaduste selgitamine

Kasutajaliideseid luuakse ärivajadusi silmas pidades ning need peavad vastama tellija eesmärkidele konkreetse projekti jaoks. Seetõttu alustame disainiprotsessi just ärivajaduste kaardistamisest. Ärivajadusteks või eesmärkideks võivad olla näiteks teatud kliendisegmendi hõlmatuse tõstmine, eelise loomine konkurentide ees vmt. Seejuures tuleb välja selgitada olulised ärinõuded.

 

Kasutajate eesmärkide ja vajadustega arvestamata ei ole võimalik teenuseid ega kasutajaliideseid disainida. Et saada teada, kes nad on ning millised on nende põhivajadused, tuleb läbi viia kasutajauuringuid. Erinevatest kasutajauuringutest on lähemalt juttu meie teistes blogipostitustes.

 

Põhivajaduste selgitamise kaudu saab disainimiseks olulist informatsiooni nii lahenduse navigatsiooni loomiseks kui ka kasutajaliidese üldiseks ülesehituseks, samuti elementide ja info paigutamiseks. Oluline on mõista, et ärivajadused ning kasutajate soovid võivad erineda ja nende vahel tuleb leida tasakaal. Siin on oluline disaineri ja tellija omavaheline koostöö.

 

Oluliste kasutatavuse aspektide määramine

Pärast vajaduste selgitamist vajab analüüsi see, millistest kasutatavuse aspektidest peaks loodav kasutajaliides kõige enam lähtuma – õpitavus, efektiivsus, vigade vältimine, meeldejäävus, rahulolu. Sisuliselt tähendab see hindamist: kui keerulised on loodavad protsessid? Kui palju vajab kasutaja teekondade läbimisel süsteemi abi? Mida süsteem peaks kasutaja jaoks tegema?

 

Sarnaselt vajaduste kaardistamisele aitab ka olulisimate kasutatavuse aspektide valimine disaineril paika panna nii kasutajateekonnad kui kasutajaliidese elemendid, kuid siin on detailsuse aste juba suurem ning keskendutakse konkreetsematele probleemidele ja lahendustele.

 

Keda ja millal disainiprotsessi kaasata?

Kasutajaliidese disaini protsess lähtub kolmest suurest mõjutajast: kasutajate vajadused, ärivajadused ning tehnilised piirangud. Sellest lähtuvalt tuleb disainiprotsessis kaasata nende rollide esindajaid, kes ülaltoodud teemadest rääkida oskavad. Selleks on kasutajad, äri poole esindajad ning tehnilise lahenduse loojad.

 

Teisalt puudutab see küsimus ka arendusprotsessi tervikuna. Kas ettevõtte kultuur ja praktikad toetavad pigem kose- mudeli tüüpi lähenemist või agiilset? Protsessist tulenevate piirangute ja võimaluste vahele peab ka disainer kasutajaliidese kavandamise sobitama. On võimalik, et lähtuvalt vajadustest tuleb harjumuspärases protsessis teha ka korrektuure.

 

Ülaltoodud kolm aspekti on põhilised UX visiooni komponendid. Tegelikkuses on aga erinevaid aspekte, mida seal kajastada võiks, veel rohkemgi. Näiteks ettevõtted, kes väärtustavad kasutusmugavust ning on kasutajakesksed, võtavad kindlasti eesmärgiks ka edukuse mõõtmise ning kasutatavuse mõõdikute väljatöötamise.

 

Veebist otsides võib leida mitmeid allikaid ning erinevaid näiteid selle kohta, milline üks UX visioon olla võiks. Neil kõigil on oma fookus ning metoodika. Märksõnad, mille järgi tasuks otsida on näiteks: UX Vision, UX Strategy Blueprint, 1-Page UX Strategy.

 

 

Lisa kommentaar

Plain text

  • HTML elemendid keelatud.
  • Automaatne rea- ja lõiguvahetus
  • Veebilehtede aadressid ja e-posti aadressid muutuvad automaatselt linkideks.