Liigu edasi põhisisu juurde
Illustratsioon mehest stardipositsioonil, kes hakkab karika poole jooksma

IT-arenduse lähteülesande koostamine ehk 6 sammu uue veebilehe, e-poe või infosüsteemini

Marko Nemberg

Iga korralik arendusprojekt algab alati kvaliteetsest lähteülesandest. Tihti arvatakse, et lähteülesanne peab olema võimalikult mahukas, kuid oluline pole mitte lehekülgede arv, vaid kirjapandud info kvaliteet. 

 

Eks oleme ilmselt kõik oma elu jooksul lugenud dokumente, kus on küll esmapilgul palju infot, aga kõige olulisem on mingil põhjusel välja jäänud. 

 

Skaala teises otsas on samas päringud, kus lähteülesanne on üldse kirjeldamata jäänud, kuid soovitakse kiiresti saada kindlat fikseeritud hinnapakkumust. Paraku pole kellelgi kristallkuuli, mis näitaks meile ära sinu konkreetsed vajadused, mõtted ja soovid, mistõttu pole selliste päringute puhul võimalik head hinnapakkumust koostada.    

 

Kui lähteülesanne vastab kõige olulisematele küsimustele, saavad disainerid ja arendajad projekti töömahtu detailselt hinnata.

 

Väikesed nüansid liidestuste, tehnoloogia või kasutajaliidese osas võivad mõjutada projekti mahtu mitmekümnete protsentide võrra ning algselt väikeseks peetud projekt võib kergelt muutuda tellija eelarvet ületavaks monstrumiks. 

 

Järgnevalt kirjeldan kõige olulisemat, mida arendustööde tellimisel arvesse peaksid võtma, kui soovid tellida endale veebilehte, keskmise suurusega mobiilirakendust, suuremat infosüsteemi või hoopis e-poodi. 

 

1. Pane lühidalt kirja projekti taustainfo. 

 

Mõtle läbi, mis probleemi soovid arendusega lahendada, ja milline on soovitud muutus, milleni soovid jõuda. Oluline on panna paika eesmärgid ja need lähteülesandes lahti kirjutada. Lisaks pane kaasa nende e-poodide / äppide / e-lahenduste lingid, mis sulle meeldivad ja/või keda sa enda konkurentidena näed. 

 

Eesmärgid kipuvad olema igal tellijal erinevad. E-poe puhul võib selleks olla käibe või külastatavuse tõstmine ja bounce-rate’i vähendamine.

 

Infosüsteemide puhul efektiivsuse või üldise kasutajate rahulolu tõus teatud protsendipügalate võrra. Samas veebilehtede puhul võivad eesmärgid piirduda üksnes külastatavuse või veebi kaudu saabunud päringute arvuga. 

 

2. Pane kirja oma arenduse eelarve ja orienteeruv ajakava ning lähtu enda reaalsetest võimalustest. 

 

Kindlasti pole tore avastada end olukorrast, kus soovid ja tegelik eelarve omavahel kohe kuidagi klappida ei taha. Kuna arendusprojekte on võimalik teha väga erinevalt, siis annab eelarve meile selge ülevaate piirangutest ja aitab meil valida eesmärgi saavutamiseks parima võimaliku viisi. 

 

Kui teame eelarvet kohe alguses, siis saame vajadusel soovitada projekti skoopi vähendada või muuta selle teostamise tehnoloogiat või viisi.

 

Näiteks on võimalik minna kompromissi teed ehk vähendada arenduse maksumust, kui rätseparenduse asemel minna hoopis standardse sisuhaldusmootori teed ehk valida back-endiks Drupal, Wordpress või mõni muu sarnane sisuhaldussüsteem. Samas pole võimalik seda teha, kui me eelarvet ei tea. 

 

Üks enimlevinumaid apsakaid nii erasektori kui avaliku sektori tellimustel ongi soovide ja eelarve omavaheline konflikt. Kui soovid on suured ja nõuded karmid, kuid sa eelarvet oma lähteülesandes välja ei too, siis võid saada seda mitmekordselt ületavad pakkumused.

 

3. Mõtle läbi oma projektile esitatavad nõuded ning pane need kirja. 

 

Nõuded võivad olla kirjas näiteks loetelu vormis. Funktsionaalsed nõuded kirjeldavad, mida ja kuidas süsteem peab tegema, ja mittefunktsionaalsed nõuded seavad tehnilised piirangud.

 

Lihtsatel veebilehtedel on nõudeid tavaliselt üpris vähe ning e-poodidel, äppidel ja eriti infosüsteemidel on neid rohkem. Nõueteks võib olla näiteks keelevalik (on neid 1, 3 või 10 erinevat) ning kasutajatele vajalikud funktsionaalsused, samuti ligipääsetavuse nõuded, koormuse nõuded jms. 

 

E-poodide ja infosüsteemide puhul tuleb kindlasti tuua välja liidestuste info. Pane kirja, kas sinu süsteem peab liidestuma teiste süsteemidega, millised need on ning kes teostab nende liideste arenduse. E-kaupluste puhul on arenduseks vaja teada näiteks makselahenduste kohta käivat infot. 

 

Üldreeglina, mida rohkem on liidestusi ja mida keerulisemad need on, seda suuremaks kujuneb arenduste maht ning seega ka projekti maksumus. 

 

4. Järgmiseks mõtle läbi ja pane kirja, kes on sinu tüüpilised kasutajad ehk persoonad. 

 

Persoona näitab seda, millist funktsionaalsust inimesed peamiselt kasutavad ning milliste alusteadmistega nad seda teevad ehk nii disaini kui ka arendust on märksa lihtsam teha, kui on teada, millise profiiliga inimesed lõpplahendust kasutama hakkavad. 

 

Nii saad endale võimalikult kasutajasõbraliku veebi, äpi, e-poe või infosüsteemi. Persoonade ja teiste kasutajakogemuse kaardistamise meetodite kohta saad parema ülevaate meie prototüüpimise blogipostitusest

 

5. Visanda võimaluse korral esmane prototüüp. 

 

See võib olla nii lihtne paberile joonistatud kritseldis kui ka prototüüpimistarkvaras tehtud prototüüp, aga see annab meile esmase ettekujutuse sellest, millist kasutajaliidest sa oma infosüsteemile saada tahad. 

 

Kui sa ise visandada ei oska, siis saame sind koos oma disaineritega välja aidata ja selle üheskoos lähteülesande täpsustamise faasis ära teha. 

 

Prototüüpimine on eriti oluline keerulisemate projektide puhul (suuremad e-poed, äpid, veebid ja infosüsteemid), kuna vähendab oluliselt arenduse käigus tehtavate parendustööde mahtu. Selliste projektide puhul selgubki täpsem arenduse mahuhinnang pärast prototüüpimise faasi.

 

6. Kui eelnevad sammud on teostatud, siis pane kogu info ühte pakki või dokumenti kokku ja saada võimalikule arenduspartnerile ehk meile. Mind ja meie tiimijuhte saad kätte, kui kirjutad aadressile sales@twn.ee

 

Ole valmis, et kindlasti tekib meil täiendavaid küsimusi, sest lõpuni täiuslikku lähteülesannet polegi tõenäoliselt olemas, kuid antud info põhjal on võimalik koostada juba väga asjalikke pakkumusi. 

 

Kokkuvõtteks

Lihtsamate veebilehtede, äppide ja e-poodide puhul on võimalik lähteülesande koostamine suuresti iseseisvalt ära teha ja selle koostamine pole ülemäära keeruline. Mõtle lihtsalt oma soovid läbi ja pane need kirja ning projekti algfaasis täpsustame neid juba üheskoos üle. Kõige lihtsam on projektiga alustada jooksvalt tunnihinna alusel. 

 

Samas suuremate ja keerulisemate infosüsteemide puhul ning olukorras, kus endal analüütikut ei ole, on mõistlik tellida lähteülesande koostamine eraldi teenusena, kuna sõltuvalt süsteemi keerukusest võib tegemist olla väga keerulise ja mahuka ettevõtmisega. 

 

Meie poolt pakutavast lähteülesande koostamise teenusest saad rohkem lugeda meie teenuste lehel või kirjutada meile otse sales@twn.ee

 

Trinidad Wisemanis saame aidata sind igas projekti faasis ja teostada nii analüüsi, UX/UI disaini, brändingu, arenduse kui ka testimistöid. Igal juhul julgustan kirjutama meile ka siis, kui lähteülesanne veel päris selge ei ole. 

 

Just selles faasis saame aidata mõtteid viimistleda ning seeläbi tagada, et projekti stardipositsioon võimalikult hea oleks, sest viimasest sõltubki projekti edukus. 

 

 

Lisa kommentaar

Plain text

  • HTML elemendid keelatud.
  • Automaatne rea- ja lõiguvahetus
  • Veebilehtede aadressid ja e-posti aadressid muutuvad automaatselt linkideks.