Liigu edasi põhisisu juurde
Illustratsioon jooga-inimesest lootose poosis täiskuu taustal. Taustavärv gradient lilla

Efektiivne nõuete haldamine ja jälgimine Requirements Yogi rakendusega

Alice Bakhoff, Vesta Laansoo

Requirements Yogi on Confluence ja Jiraga ühilduv rakendus, mis võimaldab nõudeid tõhusalt kirjeldada ja jälgida. 


Järgnevas postituses anname ülevaate ja toome näiteid Requirements Yogi pistikprogrammist Confluence Cloud platvormil. 


Lisaks avaldab ka Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (lühidalt RIK) tugiinfosüsteemide tiimijuht Vesta Laansoo Requirements Yogi kasutuselevõtu põhjuse ning kirjeldab olukordi, kus see nõuete haldamist lihtsustab. 

 

 

Nõuded saab ka tavalises Confluence tabelis kirjeldada – millest tekib Requirements Yogi kasutegur?

Requirements Yogi koosneb kolmest makrost ja spetsiaalsest nõuete otsingumootorist. Lühidalt öeldes saab rakenduse abil hallata nõudeid süsteemselt tänu järgmistele võimalustele:

 

 • anda igale nõudele individuaalne võti (requirement key);
 • kuvada kõik nõudega seotud info selle detailvaates;
 • standardiseeritud viisil nõuetele viidata;
 • tekitada nõuetevahelisi seoseid;
 • luua nõudest erinevaid versioone ja neid võrrelda;
 • pärida nõudeid spetsiaalsest otsingumootorist soovitud kriteeriumite kaupa.
   

Aga milleks ikkagi need makrod ja kuidas see kõik välja näeb? Selgitame lähemalt ja vaatame näiteid!


Nõude kirjeldamise esimene etapp võiks olla sellele võtme omistamine (Requirement Yogi makro).
 

Kuvatõmmis Requirement makro lisamise ekraanist, kus on välja toodud kolm Requirement Yogi makrot

Joonis 1. Requirements Yogi 3 makrot. Makrode kiireks ja mugavaks lisamiseks trüki klaviatuuril /req.

 

 

Võti on nõude unikaalne identifikaator, mis koosneb soovitud tähtedest ja/või numbritest ning sellele klikkimine avab nõude detailvaade.

 

Võtme abil saab nõuetele dokumentatsioonis standardkujul viidata ning luua nõuete vahel seoseid (Requirement Yogi Link makro).

 

Requirement Yogi nõude detailvaade, kus nõudega seotud info on jagatud sektsioonidesse
Joonis 2. Nõude detailvaade, kus sellega seotud info on jagatud sektsioonidesse. 

 

 

Et rakendusest maksimum võtta ja nõuetest kokkuvõtlik ülevaade tekitada, on tootjapoolne soovitus nõuded muuhulgas ka tabelisse kirjeldada.

 

Requirement Yogi nõuete tabel, kus on kaheksa veergu (Nõue, prioriteet, kirjeldus, autor, joonis, seotud, blokeerib, Jira pilet) ja igal real nõue
Joonis 3. Nõuete koondtabel.

 

 

Ülaltoodud tabeli seadistamiseks on kasutatud Requirement Yogi Configuration makrot, mis on vajalik nõuete indekseerimiseks ja veeru parameetrite määramiseks. 


Veeru parameeter määrab muuhulgas kuidas ja kus tabelisse sisestatud infot nõude detailvaates kuvatakse.

 

Requirement Yogi Configuration makro seadistustabeli vaade, kus igale veerule valitakse soovitud parameeter (märkeruutude abil) ning kus saab anda parameetrile soovitud nime

Joonis 4. Configuration makro seadistustabeli vaade.

 

 

Ülaltoodud Configuration makro seadistustabeli vaates on näha, et veergude „Seotud“ ja „Blokeerib“ tüüpideks märgiti „Dependency“.


See tähendab, et kui mainitud veergudesse lisada Requirements Yogi Link makroga viiteid teistele nõuetele, tekitatakse süsteemi nende vahel seosed. 


Nõude detailvaates kuvatakse seosed Dependencies sektsioonis (vt. joonis 1), kus kuvatakse nii väljaminevaid (<) kui ka sissetulevaid (>) seoseid. 

 

Mis puutub veel Configuration makrosse, siis tasub arvestada, et teatud väärtuste nimesid (nõude detailvaate jaoks) siiski muuta ei saa, mis on makro seadistusvaates pisut ebaintuitiivne.


Seadistustabeli vaates (joonis 4) on näha, et kuigi Column 3 real on märgitud linnuke Description veerule ja lisatud väärtus ka Override name väljale, siis nõude detailvaates (joonis 2) seda nime siiski ei muudeta. 


Sama kehtib ka Column 1 rea Requirement veeru puhul, kus Override name väljal on väärtus „Nõue“, kuid detailvaates kuvatakse see „Key“.

 

 

Protsessi käigus tekib nõudeid aina juurde – kuidas neid tõhusalt jälgida ja otsida?

Mis teeb nõuete kirjeldamise Requirements Yogi makrodega eriti lahedaks on see, et neid saab spetsiaalsest otsingusüsteemist erinevate kriteeriumite alusel pärida.


Näiteks saab nõudeid pärida:

 • Confluence lehe kaudu - page ~ ’Confluence leht’
 • Seose tüübi kaudu - „to@Blokeerib = 'REQ-004'“ vasteks nõuded, mis blokeerivad nõudet REQ-004.
 • Confluence ruumi kaudu – space = ’CONFLUENCE’
 • Lingitud Jira pileti kaudu - jira = 'key-1'
 • Mistahes property (näiteks autor või prioriteet) kaudu - @Prioriteet = 'Kõrge' või @Autor = 'Trinidad Atlassian'
 • Teksti kaudu - text ~ '% something'

 

Requirement Yogi nõuete otsingumootor

Joonis 5. Requirements Yogi nõuete otsingumootor.

 

 

Paar kuud tagasi tehti Requirement Yogi Cloud tootel kättesaadavaks uus funktsionaalsus Variants.


Variants võimaldab nõudest tekitada mitu versiooni (hetkel on versioonide maksimaalne arv 5). Versioonide erisuste jälgimist toetab Modification Matrix, mille abil saab võrrelda nõuetega tehtud muudatusi versioonide kaupa.


Modification Matrix võimaldab muudatusi võrrelda ka vaid konkreetsete väärtuste kaupa - näiteks kuvada ainult Description väljal tehtud muudatusi. 

 

Requirement Yogi Modification Matrix, mille abil saab võrrelda nõuete versioone
Joonis 6. Requirements Yogi Modification Matrix.

 

 

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse kasutuskogemus Requirements Yogi pistikprogrammiga

Registrite ja Infosüsteemide Keskus kasutab oma Confluence keskkonnas nõuete kirjeldamiseks Requirements Yogi pistikprogrammi. 

 

Asutuses on rakendus kasutusel küll on-premise platvormil, kuid sisuline olemus on mõlema platvormi tootel küllaltki sarnane (v.a variants funktsionaalsus).


Uurisime RIK tugiinfosüsteemide tiimijuhit Vesta Laansoolt, millest tekkis rakenduse järgi vajadus ning millist lisaväärtust see loob.

 

 

Kuidas jõudsite järeldusele, et vajate nõuete kirjeldamiseks Requirements Yogi pistikprogrammi? 

„Varasemalt kasutusel olnud võimalustel oli üksjagu miinuseid ja Confluence’s muud viitamislahendust meie jaoks ei leidunud,“ ütles Vesta.

 

 

Millist lisaväärtust Requirements Yogi teie tiimile kõige enam pakub? 

„Requirements Yogi võimaldab copy-paste asemel kasutada sarnasete nõuete puhul viitamist.

 

Samuti aitab hoida nõuded up to date kergema vaevaga – kirjeldades erinevates nõuetes kasutatavat komponenti eraldiseisvas nõudes,“ selgitab ta.

 

„Seega on nõuete taaskasutuse kaudu lihtne näidata seoseid ning kuvada tervikut, et vormistada korrektset ning jälgitavat dokumentatsiooni,“ täpsustab tiimijuht kokkuvõtlikult.
 

Lisa kommentaar

Plain text

 • HTML elemendid keelatud.
 • Automaatne rea- ja lõiguvahetus
 • Veebilehtede aadressid ja e-posti aadressid muutuvad automaatselt linkideks.