Liigu edasi põhisisu juurde
andmeteaduse robot aitab inimest mäest üles

Kuidas BI (ärianalüütika) ja AI (tehisintellekt) aitavad äri veelgi efektiivsemaks muuta?

Sigrid Viikmaa & Kaur Kivirähk

Apollo Gruppi kuulub üle 50 erineva organisatsiooni – raamatukauplustest, kobarkinodest ja meeleahutuskeskustest mahla- ja jäätisebaaride ning restoranideni välja. Apollo juhtkond soovis mõõta oma äri tulemuslikkust ja Intelex Insight lõi neile automatiseeritud BI lahenduse finantsandmete jälgimiseks nii grupis tervikuna kui ka erinevate äride kaupa.

 

Tänu uuele lahendusele on juhtidel võimalik aruannet jälgida kasvõi iga päev ning saada õigel ajal early warning (eesti k varajane hoiatus) ettevõtte jaoks oluliste efektiivsuse näitajate kohta. 

 

Miks meie sellest oma blogis kirjutame? Strateegilise partnerluse tulemusena on meie pikaajalisest koostööpartnerist Intelex Insightist saanud Trinidad Wisemani masinõppe ja ärianalüütika keskus.

 

See tähendab, et nüüdsest saame pakkuda oma klientidele uusi teenuseid, kus on ühendatud andmeteaduse ja teenusedisaini parimad omadused. Aidates oma klientidel organisatsioonis muudatusi ellu viia, saame nende tulemuslikkust nüüd ka reaalajas mõõta. 

 

Käesolevas blogis tutvustame uusi andmeteadusel põhinevaid teenuseid ja toome päris elust näiteid, kuidas nende abil äri efektiivsemaks muuta. 

 

 

Mis on BI ehk ärianalüütika ja miks see ärile kasulik on? 

 

Kiired vastused sinu äriküsimustele 

TWNis arendame iga päev oma klientidele erinevaid andmete sisestusega seotud süsteeme (nt veebipoed ja e-ärid, infohaldus- ja töökeskkonnad, iseteeninduskeskkonnad). Sageli on mitmesugustele äriküsimustele vastuste leidmiseks tarvis koostada süsteemi kogutud andmete põhjal aruandeid ja neid analüüsida.  

 

Erinevate süsteemide pakkujad on loonud oma kasutajatele ka standardraporteid ehk konkreetses süsteemis olevate elementide koondraporteid (nt Pipedrives on müügitulemuste, Smartsheetis aga inimeste rollipõhise hõivatuse raport), kuid tihti neist konkreetse äri analüüsimiseks ei piisa ja siin tulebki appi personaliseeritud BI (Business Intelligence) lahendus.

 

Meie uues masinõppe ja ärianalüütika keskuses Intelex Insightis kasutatakse selleks Microsoftil põhinevat Power BI tööriista. Veidi hiljem räägime lähemalt, kuidas ühe BI lahenduse loomine käib. 

 

Peamised Intelex Insighti BI lahendusi kasutavad valdkonnad ja tüüpilisemad näitajad on järgmised: 

  •     finants – kasumiaruanne, bilanss, eelarvestamine ja finants KPId (efektiivsuse näitajad) 
  •     müük – igapäevane detailne tulu, kasumi aruandlus, eelarvestamine, KPId 
  •     tootmine ja logistika – igapäevane detailne aruandlus, kitsaskohad, KPId 
  •     kestlikkuse (ESG) ning muu vastavuse ja riiklik aruandlus. 

 

Coop Põlva – BI lahendus müügidünaamika juhtimiseks 

Coop tegeleb erinevate tootegruppide müügiga – autotarvikutest, riietest ja jalatsitest keemiakaupade ja paljude erinevate toidukategooriateni välja. Iga Coopi ketti kuuluv kauplus tegutseb ja jälgib oma müüke iseseisvalt. Põlva Coop ei saanud senisest kuu aruandlusest kätte kõiki analüüsimiseks olulisi võtmenäitajaid.

 

Intelex Insight töötas Coopi jaoks välja kaks BI lahendust – RoiBot Finance ja RoiBot Sales. RoiBot Sales annab kiiresti ja mugavalt iga päev struktureeritud aruande nii ühe kaupluse kui kogu jaeketi erinevate tootegruppide müükide hindamiseks. RoiBot Finance annab ülevaate ettevõtte olulistest finantsnäitajatest. 

 

Projekt sai valmis umbes kuu aega enne koroona kriisi, mistõttu oli huvitav jälgida erinevate kaubagruppide müükides toimunud muudatusi. Näiteks wc-paberi müük tõusis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes ca 500% võrra. Uued BI lahendused aitavad Põlva Coopil kiiresti ja edukalt oma müügidünaamikat juhtida ning kohe tellimuste osas reageerida. 

 

Iga lahendus on hea kindlal otstarbel 

Üks ja sama kinnas ei sobi mõlemale käele. Sa võid parema käe kinda küll kuidagi vasakusse lükata, aga mugav olla ei ole. Sama lugu on erinevate IT-lahendustega. Iga süsteem võimaldab välja võtta aruandeid konkreetsete andmete kohta: näiteks Jirast saame kätte töötunnid, raamatupidamisprogrammist aga kuluaruanded. Sageli ei piisa äriotsuste tegemiseks ühe süsteemi andmetest ja kõrvutada on tarvis nii töötunnid kui kulud.  

 

Erinevatest süsteemidest andmete kokku kogumiseks on võimalik süsteeme ka liidestada. Oluline on seejuures teadvustada, et lõpptulemusena ei tee sinu baassüsteemid enam seda, milleks nad mõeldud on, vaid muutuvad aruandlus- ja analüüsisüsteemideks, milleks nad mõeldud ei ole. Kui arendada süsteemi aruandluse võimekust, siis on see oluliselt kallim ja vähem funktsionaalsem, kui kasutada selleks mõeldud tarkvara.

 

Võtame taskunoa näite: see on väike ning seda on lihtne ja mugav ettenägematute olukordade tarbeks taskus kanda. Kui aga noale lisada veel näpitsate, tangide, korgitseri ja muid funktsioone, siis muutub see nii suureks, et enam taskusse ei mahu. Sel juhul ei täida see enam ka oma peamist funktsiooni (vt joonis 1: taskunuga).

 

Pilt
taskunuga, millele on külge poogitud veel kruvikeeraja, käärid, näpitsad, tangid

Joonis 1: taskunuga

 

Usaldusväärsem, mugavam ja kiirem lahendus on BI lahendus, mis ongi mõeldud konkreetselt erinevatest süsteemidest andmete kokku kogumiseks, ühtsele kujule viimiseks, analüüsimiseks ja aruandluseks.  

 

Erinevalt konkreetsete andmetega seotud süsteemidest, kus tüüpiliselt esinevad piirangud andmete formaadile, „sööb“ BI tööriist kõike – sobivad erinevad APId, Excel, JSON, XML, CSV kui ka andmebaasi vaated vms. BI tööriist suudab erinevatest andmekogudest erinevas formaadis andmed kokku tuua ja esitada need ühtsel soovitud kujul.  

 

Kuidas Intelexis BI lahendusi luuakse? 

Intelex Insighti spetsialistid loovad BI lahendusi Microsofti keskkonnas. Intelex on loonud ka BI valmis lahenduse RoiBot, mis võimaldab jälgida ja analüüsida järgmisi KPIsid ehk äri tulemuslikkuse võtmenäitajaid: käive, kasum, kaupade kulu ja ettevõtte likviidsus. Valmislahenduse eeliseks on ennekõike võimalus alla kuu ajaga saada endale töötav BI lahendus. 

 

BI lahenduse kasutamise eelduseks on digitaalsed andmed ükskõik millisel kujul, näiteks failid (Excel), andmebaasid (Access, SQL), komplekssüsteemid (CRM, ERP) või koostööahendused (SharePoint, O65). 

 

Pilt
BI lahenduse arhitektuur ehk 1. kliendi andmekogu 2. andmeladu 3. andmemudel 4. visuaalne aruanne

Joonis 2: BI lahenduse arhitektuur

 

Lahenduse loomise protsess käib nii, et esmalt tuuakse andmed kliendi andmekogudest andmelattu kokku, kus neid hoitakse analüüsimiseks mugavas struktuuris. Seejärel viiakse andmed andmemudelisse, kus need seostatakse omavahel.

 

Näiteks kuupäevad on tihtipeale eri süsteemides erinevates formaatides, samuti on võimalik ühe sama kliendi nime kirjutada erinevalt. Et andmeid saaks mugavalt koos analüüsida, on vajalik need andmed viia ühte dimensiooni. Seda võimaldabki andmemudel. 

 

Viimase sammuna luuakse lõppkasutaja jaoks visuaalselt ilusad ja mugavalt tarbitavad aruanded, kasutades näiteks Power BI tööriista või Excelit. 

 

BI lahendused on paindlikud 

Power BI aruannete põhjal saab analüüsida nii organisatsiooni hetke olukorda kui ka minevikus toimunut - näiteks kui probleemiks on ebakvaliteetne tootepartii, siis saab drill-down funktsionaalsuse abil vajalike detailideni jõuda, mis aitavad mõista kvaliteedi languse põhjuseid. Andmete kuvamisel lõpparuandes saab alati lihtsa vaevaga näitajaid juurde lisada või eemaldada ning kasutada saab ka erinevaid diagrammi vaateid.  

 

Üheks BI lahenduse funktsionaalsuseks, mis Microsofti BI mudeleid eristab, on võimalus läbi Exceli andmeid mudelisse tagasi kirjutada. Seda võimalust kasutatakse eelarvestamisel, mis muudab eelarve tegemise oluliselt dünaamilisemaks, mugavamaks ja paremini jälgitavaks, kui tavapärane eelarvestamine Exceli failides või ERP lahendustes. 

 

ERR (Eesti Rahvusringhääling), eelarvestamise aruandluse BI lahendus 

Oma tegutsemiseks saab ERR raha põhiliselt riigi eelarvest ja oluline on, et kõik saated toimuksid vastavuses eelarvega. Intelex lõi neile eelarvestamise aruandluse lahenduse, mille abil on kiiresti ja mugavalt võimalik osakondade (majandus, kultuur, sport jt) lõikes jälgida kulutusi ja alles olevat eelarvet. 

 

Excel on hea, aga automatiseeritus on parem 

Kõige sellega, mida teeb üks klassikaline BI lahendus, saab hakkama ka Excel. Olenevalt organisatsiooni suurusest ja andmete mahust, tuleb aga lisaks Excelile rakendada ka hulka analüütikuid, kes peavad käsitsi ära tegema sama töö, mida teeb eelmises alapeatükis kirjeldatud BI lahendus ehk kopeerivad käsitsi numbrid ühelt lehelt teisele, teisendavad ühtsele kujule, loovad aruandeid  jne.  

 

Suuremas ettevõttes, kus on andmeid rohkem, aitab BI lahendus kokku hoida töötunde ning keskenduda oma põhi tööülesannetele andmete töötlemise asemel. 

 

 

Mis on AI ehk tehisintellekt ja miks see ärile kasulik on? 

 

Rimil on Baltikumis ca 500 kauplust ning igasse kauplusesse laekub regulaarselt kliendi tagasisidet ja kaebusi. Oletame, et Rimi Baltic saab aasta peale ca 50 000 kliendi kirja, mida on küll võimalik ükshaaval läbi lugeda, kuid see on üsna ajamahukas töö. Intelex Insight arendas Rimile AI lahenduse, mis grupeerib kliendi kaebusi valdkondade ja kaebuste sisu järgi.  

 

Uus AI lahendus aitab kokku hoida aega ja personali ning pakub välja toote kategooriad ja kauplused, kus on suure tõenäosusega kvaliteedi probleem, millega tuleks tegeleda.  

 

Järgmise sammu ehk andmete põhjal tuleviku prognoosimise juurde on mõistlik liikuda siis, kui organisatsioonil on arusaam oma andmetest, andmeid usaldatakse ja kasutatakse igapäevaselt aruandluses ning organisatsioonil on tekkinud vajadusi, mida traditsiooniline BI ei suuda enam efektiivselt toetada.  

 

AI (Artificial Intelligence) ehk tehisintellekti ehk masinõppe lahendus mõtleb inimese eest ja leiab minevikuandmeid analüüsides mustreid, millest võib olla kasu olemasolevate probleemide lahendamisel. Üldjuhul osatakse organisatsioonis AI lahendust rakendada siis, kui organisatsioonil on kasutusel traditsiooniline BI lahendus.

 

Näiteks suudab AI tööriist tootmisettevõttele ennustada võimalikku seadme katki minekut tulevikus, nähes mustreid, mis juhtub seadme töös enne rikki minekut. Nii on võimalik näiteks operatiivselt korrigeerida oma tootmisgraafikut, et seadme rike ei põhjustaks ootamatuid tarneauke. 

 

BI vs AI: 1. Müüginumbrite aruande annab sulle BI lahendus, müügi prognoosimisel aga aitab AI lahendus. 2. Tootmisliinis toimunud seisakute ülevaate annab sulle BI lahendus, seisakuid ennetada aitab aga AI lahendus. 3. Ülevaate kliendi tagasiside mahu kohta annab BI lahendus, tagasisidet selle sisu järgi grupeerida aitab aga AI lahendus. 

 

AI lahendust tasub kaaluda ka siis, kui organisatsioonil tekib soov teada saada midagi uut ja sellel on oluline rahaline väärtus. Ilmselt ei ütleks ükski ettevõte ära teadmisest oma järgmise kuu müügi kohta. Kui see aga läheb maksma ca 10 000 eurot, siis tekib mõttekoht, kas selle teadmisega on ka midagi nii väärtuslikku peale hakata, et selle eest tasub maksta selline summa.  

 

Kuidas sünnib AI lahenduse „võlukunst“? 

Kliendid soovivad osta lõpptulemust – võlukunsti ehk AI lahenduse poolt pakutavat ennustust või soovitust. Heidame korraks pilgu AI projekti sisse – millest see tegelikult koosneb? Nagu eelnevalt mainitud, on efektiivse AI lahenduse vundamendiks korralik BI lahendus.

 

Kui organisatsioonil ei ole veel BI lahendust, siis 50% ajast kulub traditsioonilise BI lahenduse loomisele ehk andmete kogumisele, ettevalmistamisele ja grupeerimisele. Teine 50% ajast läheb siis juba masinõppe mudeli loomisele ja testimisele, et loodud mudel ka piisava täpsusega töötaks.  

 

Kaubamaja – Market Basket Analysis lahendus 

Kaubamajast või mõnest teisest e-poest ostu sooritades oled ehk märganud, et süsteem soovitab ostukorvi vaates sulle veel midagi samast e-poest. See on üks traditsioonilistest e-poe müüki suurendada aitavatest AI lahendustest.  

 

Näiteks ostes Kaubamajast teatud brändi ülikonna, pakub süsteem juurde ka selle brändi kingi, mida varasemalt on ostnud teised sinu vanusegruppi kuuluvad sama või sarnase ülikonna soetanud kliendid. Praktika näitab, et sarnase ostukäitumise alusel grupeeritud inimeste puhul töötab see soovitamiste lahendus hästi ja kingade ostmise tõenäosus selliste klientide seas võib olla päris suur.

 

Intelex Insighti kogemusest on selle AI lahenduse puhul tulu ettevõttele koheselt näha ja turunduskampaaniad on efektiivsemad ja  kasvatavad müüki mõne protsendi võrra rohkem, kui traditsioonilised kampaaniad.  

 

Nüüdsest avaldame oma blogis ka ärianalüütika teemalisi blogipostitusi ning õige pea saad lugeda juba järgmist põnevat ja kasulikku artiklit 😊 

 


 

Lisa kommentaar

Plain text

  • HTML elemendid keelatud.
  • Automaatne rea- ja lõiguvahetus
  • Veebilehtede aadressid ja e-posti aadressid muutuvad automaatselt linkideks.