Liigu edasi põhisisu juurde
Mees ja naine visualiseerivad erinevaid Jira Automationi integratsioonivõimalusi teiste tööriistadega.

Jira automation - automatiseeri korduvaid tegevusi

Alice Bakhoff

Jira tööprotsessidega seotud korduvad tegevused võivad sinu tiimi väärtusliku aega liigselt kulutada. 


Jira Automationi abil saab sinu tiim keskenduda kõige olulisemale ja säästa aega korduvaid tegevusi automatiseerides. 

 

 

Kuidas Jira automation töötab? 

Jira automatiseeritud tegevuste taga seisab reegel, mis võimaldab teostada tegevusi vastavalt sinu seatud kriteeriumitele. 


Reeglis saad täpselt ära määratleda automatsiooni töövoo. Tutvume järgnevalt erinevate reegli omadustega detailsemalt.

 

Reegli osad 

Reeglid sisaldavad kolme osa, mille abil on võimalik automatsioon üles ehitada:

  • trigger jälgib Jiras eeldefineeritud sündumust ning käivitab reegli teostamise protsessi;
  • condition määratleb reegli ulatuse - condition väärtus peab olema täidetud enne, kui automatiseeritud tegevus toimuda saab.
    Condition võimaldab piirata automatsiooniga käivitatava reegli mõju (näiteks kasutades JQL väärtusi, mis piiravad, mis tüüpi või staatuses pileteid kaasatakse automatsiooni);
  • action käivitab automatiseeritud tegevuse

Väljatoodud osasid kombineerides saad ehitada reegli, mis võimaldab automaatselt teostada erinevaid protsesse, nagu näiteks vanade piletite sulgemine või piletite määramine kindlatele tiimiliikmetele.

Pilt
Näidisreegli skeem, mis koosneb kolmest osast. Need on ülevalt alla lugedes: action, condition, trigger


Näidisreegel ja selle seadistatud osad ülevalt alla: trigger, condition, action.

 

Reegli täitja

Reegli täitja on kasutaja, kes reegli täidab. Kasutajal peavad olema vajalikud õigused, et reegel saaks käivitatud ning et sellega saaks toimuda reeglis defineeritud protsessid. 


Näiteks, kui on seadistatud reegel, mis lisab piletile kommentaari, kui pilet on edukalt lahendatud (resolution väli on täidetud), peab olema reegli täitjal kommentaaride lisamine õigus.

 

Mis puutub reeglite käivitamisse, siis tasub kaaluda tehnilise konto rakendamist.

 

Selline praktika välistab olukorra, et ettevõttest lahkunud inimese (kelle nime alt reegleid käivitati) konto sulgemine viib vigase automatsioonini

 

Reegli status 

Reegli staatus kuvab reegli detailvaates informatsiooni, kas reegel on aktiivne või mitte.

 

Kui reegel ei ole aktiivne, ei teosta see automaatseid tegevusi enne, kui reegel on aktiveeritud. 


Kui lood uue reegli, on see vaikimisi aktiivne. Mustandi staatus on aktiveeritud, kui reeglis tehakse muudatusi (näiteks, kui lisatakse uus komponent).

 

Auditilogi 

Igal reeglil on oma auditilogi, kust saad järgi vaadata kõike reegliga seonduvat nagu näiteks millal see käivitati, kes ning millal teostas reegli seadistuste muudatusi ja automatsiooni lõpptulemust.


Auditilogi on saadaval nii individuaalsetele reeglitele, projektiga seotud reeglitele kui ka kogu Jira keskonnas sisalduvatele reeglitele. 


Auditilogi on hea võimalus pudelikaelte leidmiseks juhul, kui reegel ei teosta automaatset tegevust nii, nagu soovitud. 

 

Pilt
Näidisreegli auditilogi vaade, mis kuvab listi vaatena kuupäevaliselt erinevaid reegliga toimunud protsesse.

Näidisreegli auditilogi vaade.

 

Integratsioonid teiste rakendustega 

Jira automationiga saad mitmeid rakendusi (näiteks Bitbucket, Opsgenie, Slack jpm) siduda oma Jira töövoogudega

 

Näiteks saad Automation abiga saata huvipooltele automaatteavituse Slack sõnumiga, kui arendaja on koodi repositooriumisse üles laadinud. 

 

Tegevuste ajastamine 

Tegevuste ajastamine kindlustab sinu töövoo järjepidevuse ja usaldusväärsuse ning aitab ka vähendada sinu tiimi manuaalselt teostatavaid tegevusi


Näiteks saad Jira Automationiga seadistada automaatse meeldetuletuse ja ajutise pileti sulgemise, kui klient ei vasta teatud aja jooksul sinu tugitiimi päringule.

 

 

Levinud olukorrad Jira Automationi rakendamisel 

Et teooriat paremini mõista, toome järgnevalt välja mõned näidisolukorrad, mis juhul Jira Automation võib säästa sinu tiimi väärtuslikku tööaega. 

 

Seotud piletid

Sageli on Jira piletid erineval viisil omavahel seotud. Piletid võivad sisaldada alampileteid, olla story tüüpi piletina osa epic tüüpi piletist või lihtsalt olla omavahelises seoses (issue linking). 


Jira automation teostab tegevusi nii automatsiooni käivitanud peapiletiga, aga ka iga teise piletiga, mis on peapiletiga seotud.


Spetsiaalsed tingimused ning tegevused aitavad luua võimsaid reegleid keeruliste piletiseoste vahel. 

 

Pea- ja alampiletite sünkroniseerimine

Pea- ja alampiletitega (parent issue ja sub-task) tegutsedes on oluline kindlustada, et seotud piletid oleksid omavahel sünkroniseeritud. Jira Automation võimaldab seda branch tüüpi reegliga.


Näiteks saad seadistada reegli, mis kontrollib, et kõik alampiletid on suletud staatuses enne, kui peapilet automaatselt järgmisse töövoo staatusesse edasi liigutatakse. 

 

Pilt
Näidisreegel ja selle osad, mis sulgevad peapileti automaatselt, kui sellega seotud alampiletid on suletud statuses. Condition väärtuseks on JQL filter.

Reegel, mis sulgeb peapileti automaatselt, kui sellega seotud alampiletid on suletud statuses.

 

Teine levinud situatsioon on, kui alampilet peab pärima mingi välja väärtuse (näiteks “fix version”) oma peapiletilt


Jira Automation reegliga saad need välja väärtused sünkroniseerida, et mõlemad piletid kuvaksid ajakohast infot.

 


Millistel platvormidel Jira Automation saadaval on? 

Jira Automation sisaldub Cloud platvormil tasuta, küll aga on teatud piirangud olenevalt sinu tooteplaanist (Standard plaanis ei saa reegleid jagada üle mitme projekti). 


Server või Data Center platvormile on Jira Automation võimalik Atlassian Marketplace lehelt eraldi soetada.

 

 

Kas soovid Jira Automationi kohta lisainfot?

Kui puutud Jira Automationiga kokku esmakordselt ning vajad nõu või soovid lisainfot, pöördu julgelt meie poole; nõustame ja aitame kõiges, mis puudutab Atlassiani tooteid või nendega seotud pistikprogramme. Vaata lähemalt siit.
 

Lisa kommentaar

Plain text

  • HTML elemendid keelatud.
  • Automaatne rea- ja lõiguvahetus
  • Veebilehtede aadressid ja e-posti aadressid muutuvad automaatselt linkideks.