Liigu edasi põhisisu juurde
Inimesed vaatavad arvutiekraanil Opsgenie tööriista sisevaadet

Opsgenie - kaasaegne tööriist intsidentide halduseks

Alice Bakhoff

Käesolevas blogipostituses tutvustame Atlassiani toodet Opsgenie - kaasaegne intsidentide Halduse tööriist intsidentide haldamiseks.  

 

Kiire diagnoos ning arendajate ja IT-tiimide teavitamine on vaid paar IT teenuse halduse funktsionaalsust, mis teenusekatkestuste korral Opsgenies esimese kaitseliinina rakenduvad.  

 

 
Opsgenie – kontroll intsidentide üle

Opsgenie annab DevOps tiimidele võimaluse efektiivsemalt teenuse häireid seirata ja omada paremat ülevaadet aktiivsetest intsidentidest. Alljärgnevalt tutvume Opsgenie omadustega detailsemalt. 


Usaldusväärne teavitussüsteem

Opsgeniega ei jää kriitilised hoiatused tähelepanuta. Opsgenie puhul saab valida, milliseid sidekanaleid kasutatakse vastavalt intsidendi kriitilisusele (sh. SMS, e-post jne).

 

See tagab, et vastutajad saavad alati operatiivselt intsidendi tekkimise mõjust ja suurusest teavitatud. Vastavalt intsidendi põhjusele, prioriteedile ning kellaajale on võimalik hoiatusi edasi lükata või kordama seadistada.  

 

Valveaja planeerimine  

Opsgenies saad luua valvegraafikud, et sinu tiim oleks alati kindel, kes on teatud hetkel valves ja intsidendi korral vastutav. Valvegraafikuid saab luua tsüklitena päeva või nädala lõikes.  

 

Opsgenie teavitab kasutajaid automaatselt, kui nende vahetused algavad ja lõpevad. Hoiatuse eskaleerimise korral tagab Opsgenie, et hoiatus saab vajaliku tähelepanu, kui hoiatust teatud aja jooksul ei kinnitata.

 

Näiteks kui valves olev isik ei reageeri kriitilisele hoiatusele 5 minuti jooksul, teavitatakse automaatselt teist inimest või tiimi. 

 

Intsidentide Haldus

Opsgenie aitab siduda hoiatused konkreetsete äriteenustega, mida hoiatus puudutab. See omakorda tagab, et tiimidel tekib selge arusaam, kes peavad antud intsidendi lahendamisega tegelema või kelle teenused on mõjutatud. 

 

Opsgenie intsidendi mallid võimaldavad luua paindlikud töövood. Näiteks vastavalt intsidendi tüübile ja prioriteedile saad eeldefineerida vastava valvetiimi, intsidendiga seotud huvigrupid ning optimaalseima suhtluskanali sujuvaks kommunikatsiooniks ja kiireks probleemi lahendamiseks.  

 

Staatuse uuendused kuvavad individuaalseid intsidendiga seotud toiminguid ning teenuse staatuse vaade (service status page) kuvab tervikülevaadet teenuse komponentide toimimisest (system health).  

 

Pilt
Opsgenie valvegraafikute vaade

Opsgenie valvegraafikute vaade 

 

Opsgenie liidestused Jira Service Management ja Jira Software toodetega võimaldavad intsidente Jira piletitega siduda või luua Jirasse uus pilet otse intsidendi detailvaatest.  

 

Intsidendi ajajoon loob selguse intsidendiga toimuvast, kuvades selle staatust, intsidendiga seotud hoiatusi, Incident Command Center (keskne platvorm, milles on seotud intsidendi kommunikatsiooni- ja lahendustööriistad) tegevusi jm, et tiimid oleks kursis olulise infoga terve intsidendi elutsükli jooksul.  

 

Kõrgetasemeline raporteerimine ja analüüsimine 

Intsidendijärgne analüüsiraport (Post Incident Analysis report) kuvab ülevaate, kui kiiresti isikud ja tiimid intsidentidele reageerisid, millal staatuse muutused kommunikeeriti ning kuidas tiimid lahendamises osalesid.

 

Raporti abil on hea analüüsida intsidentidele reageerimist ning potentsiaalseid arenguvõimalusi. 

 

Operatiivse efektiivsuse analüüs (Operational efficiency analytics) kuvab määratletud ajaühiku vältel tekkinud hoiatuste hulka ja neile kulunud kinnitamise ja lahendamise ajahulka. Nii saad lihtsa vaevaga ülevaate hoiatuse tüüpidest, mis on nõudnud rohkem tähelepanu. 

 

Pilt
Operatiivsuse efektiivsuse analüüsi vaade

Operatiivse efektiivsuse analüüsi vaade

 

Kuuülevaate analüüs (monthly overview analytics) kuvab tiimidevahelist hoiatuste tööjaotust ja hoiatustele kulunud reageerimisaega kuu lõikes. Kuuülevaate analüüsiga saad kerge vaevaga tööprotsesse kuu lõikes võrrelda. 

 

Intsidendi uurimine 

Intsidendi uurimise töölaud (dashboard) võimaldab analüüsida arendusega seotud intsidente otse Opsgenie keskkonnas.

 

Vaade kuvab edukate ja ebaõnnestunud koodipaigalduste ajajoone Bitbucket’i ja Bamboo keskkondadest, samuti annab ülevaate minevikus toimunud ja hetkel käimasolevatest intsidentidest. 

 

Kõik see info ühes kohas võimaldab kiirelt tuvastada võimalikke seoseid intsidendi põhjuse ja koodipaigalduste vahel.  

 

Pilt
Intsidendi uurimise vaade


Intsidendi uurimise dashboard 

 

 

Opsgenie Cloud või on-premise platvormil 

Cloud platvormil on Opsgenie eraldiseisva tootena saadaval Free (tasuta 14-päevane proovilitsents kuni viiele kasutajale), Essentials, Standard ning Enterprise plaanidena.  

 

Atlassian liigitab Opsgenie küll Cloud platvormi tooteks, kuid Data Center lahendust kasutavad ettevõtted saavad Opsgeniet kasutada, kuna andmevahetus DC ja Opsgenie vahel toimub üle krüpteeritud andmekanali

 

Andmekanali krüpteerimise tarkvara majutatakse kliendi keskkonda ning see toimib sillana Opsgenie ja kolmanda osapoole tööriistade vahel. 

 

Lisaks sisaldub Opsgenie kõikides Jira Service Management Cloud plaanides, kuid seda integratsiooni tutvustame lähemalt juba järgmises blogipostituses. Kui soovid Opsgenie või mõne muu Atlassiani toote kohta lisainfot, oleme meeleldi valmis aitama. Rohkem infot leiad siit.

 

Lisa kommentaar

Plain text

  • HTML elemendid keelatud.
  • Automaatne rea- ja lõiguvahetus
  • Veebilehtede aadressid ja e-posti aadressid muutuvad automaatselt linkideks.