Liigu edasi põhisisu juurde

Intranet kui tõhus vahend töötajate pühendumuse suurendamiseks

Mitmete uuringute tulemused kinnitavad, et personali pühendumus tööle mõjutab otseselt firma finantstulemusi, edukust ja arengut. Näiteks, Gallup'i töötajate pühendumuse uuringu järgi teenisid ettevõtted, kus töötajate pühendumus on väga kõrge, 72% rohkem kasumit aktsia kohta kui firmad, kus personal ei ole nii pühendunud.

Arvatakse isegi, et seos töötajate pühendumuse ja firma edukuse vahel on kõige tugevam võrreldes teiste personali töösse suhtumise näitajatega.
 

Mis on pühendumus

Pealtnäha tundub, et töötajate rahulolu ja pühendumuse vahel on tugev seos:  rahulolev töötaja on alati ka pühendunud oma tööle ja tööandjale. Kuid tegelikult see pole päris nii. Rahulolev töötaja ei pruugi teha oma tööd pühendumusega. Samuti võivad pealtnäha rahulolevad töötajad firmast lahkuda, rahulolematud aga jääda. Seega tasub töötajate pühendumusele piisavalt tähelepanu pöörata ning üritada seda suurendada.

Pühendunud töötaja on uhke oma töö ja firma üle, ta töötab firma heaolu nimel, ta panustab tugevalt enda ja ettevõtte arengusse. Kanada konsultant David Zinger’i sõnul „pühendunud“ tähendab töötaja tugevat seotust ettevõttega. See on põhiline tegur, mis pühendumust mõjutab.

Tower Watson’i tegevdirektor Julie Gebauer lisab, et see side põhineb ratsionaalsusel, emotsionaalsusel ja motivatsioonil. Pühendunud töötaja saab aru, mida ja kuidas ta saab teha, et luua firmale lisaväärtust, tunneb ennast kaasatuna ettevõtte missiooni täitmisel ning on seega valmis igapäevatöös maksimaalselt panustama.
 

Pühendumuse tegurid

Teadlased on aastaid uurinud, millised on töökeskkonna tegurid, mis kõige rohkem mõjutavad personali pühendumust tööle ja tööandjale. Selgus, et üheks kõige olulisemaks faktoriks on otsustamisse kaasatus. Töötajad, kellel on võimalik oma tööd puudutavates küsimustes kaasa rääkida ja ka ära kuulatud saada, on reeglina pühendunumad, kui need, kes seda väljundit ei oma.

Inimene panustab rohkem nende eesmärkide realiseerimisesse, milles ta ise end osalisena tunneb. Lisaks sellele mõjutavad töötajate pühendumust ka progress, areng, tunnustus nii tööandja kui kolleegide poolt, usaldus tööandja poolt ning võimalus olla iseseisev.

Igas ettevõttes on omad pühendumuse tegurid. Kõik sõltub firma ärilistest eesmärkidest, kultuurist ning edu kriteeriumitest. Üks kindel asi on aga see, et kõiki neid tegureid on võimalik võimendada  firma intraneti abil. See ühendab inimesi, annab ülevaate toimuvast, aitab kaasa mõtlemisele ning innustab panustama ettevõtte ja enda arengusse.
 

Intranet aitab suurendada töötajate pühendumust

Niisiis, töötajate pühendumist mõjutavad kõige rohkem järgmised faktorid: võimalus näha igapäevaselt oma tööalaseid saavutusi; arusaamine oma panusest ühisesse tulemusse; võimalus olla kasulik teistele ning õigeaegne vajalikku informatsiooni kättesaamine.

Intraneti põhiülesanne on toetada neid pühendumuse faktoreid: võimaldada töötajatel kiiresti ja lihtsalt leida täpset ja aktuaalset informatsiooni. Lisaks sellele peab andma võimaluse sisu loomiseks võimalikult laiale kasutajate ringile: kirjutada, kommenteerida, arutada igasuguseid töö- ja miks ka mitte tööväliseid asju, lisada materjale. Kõik see tõstab intraneti väärtust.

Samas ei tohiks intranet olla vaid informatsiooni allikaks, ta peab ka toetama igapäevaseid tööprotsesse ja töötajate koostööd. Kui töötaja avab intraneti, siis avalehel ta peab nägema lisaks firma ja osakondade sisemistele uudistele, materjalide kogumikele ja erinevate foorumite ja arutelude valikule, ka tema konkreetseid ülesandeid ja teda puudutavaid sündmusi.

Intranet võib samuti aidata luua avatud usaldussuhteid ettevõtte juhtide ja alluvate vahel, mis on ka väga võimas faktor. Selle jaoks on head vahendid: juhtide blogid, küsimuste ja vastuste rubriik, igasugused online-konverentsid ja seminarid.

Veel üks viis, kuidas innustada töötajaid aktiivselt osalema ettevõtte arengutegevuses, on luua intranetis heade mõtete rubriik, kus on võimalik lisada ja arutada ettepanekuid, anda hinnanguid ning jälgida nende projektide seisu ja tulemusi, kus on püütud pakutud ideid realiseerida.

Selle kõige juures ei tohiks unustada, et intranet peab olema kasutajatele mugav. Kui soovite teha oma firma intraneti kasutajasõbralikumaks, siis tasub seda pidevalt arendada ning eelkõige tähelepanu peab pöörama infoarhitektuurile ja navigatsioonistruktuurile.

Lisaks on vaja pidevalt parendada otsingusüsteemi kvaliteeti, üritada ühtlustada kogu intraneti keskkonda (üldised standardid kõigi intraneti osade jaoks: kujundus, lehemallid, navigatsioon, terminoloogia jt) ning anda kasutajatele võimalus lisada artiklitele ja teistele materjalidele oma tag’e, mis lihtsustab ja kiirendab vajalikku informatsiooni kättesaamist.

Lisalugemist:
 

Lisa kommentaar

Plain text

  • HTML elemendid keelatud.
  • Automaatne rea- ja lõiguvahetus
  • Veebilehtede aadressid ja e-posti aadressid muutuvad automaatselt linkideks.