Liigu edasi põhisisu juurde
visio

Suur BPMN modelleerimisvahendite võrdlus

BPMN notatsiooni kasutatakse äriprotsesside ja töövoogude kirjeldamiseks. Meie ettevõttes ja ka mitmete sõprade ning konkurentide juures ollakse harjunud kasutama Enterprise Architecti (EA) ja Bizagi tarkvara.

Kuidas kas see on ikka parim lahendus? Kas turule on tulnud lahendusi, mis on senistest mitmeid kordi paremad? Antud küsimuse lahendamiseks võtsime ette pea kõik uuemad ja vanemad lahendused ning uurisime, milline on hetkeseis täna.
 

Modelleerimisvahendite valimisest

Seadsime nõudeks, et vahendi kasutamisega peab saama hakkama ka klient, kes igapäevaselt äriprotsesside analüüsi ja infosüsteemide arendamise valdkonnas ei tegutse ehk tähtis on nii installeerimise kui ka kasutamise lihtsus.

Lisaks peab sobilik lahendus olema tasuta või mõistliku raha eest kättesaadav, toetama BPMN 2.0 standardit ning ühilduma BPMN 2.0 XML formaadi kaudu teiste vahenditega.

Alustasime Google’i käest nõu küsimisega. BPMN modelleerimise tööriistu on saadaval palju, erinevad nad nii hinnalt, funktsionaalsuselt kui kasutajamugavuselt. Kõiki leitud rakendusi me proovima ei hakanud.

Kohe eemaldasime tasulised (üle 300 €/kasutaja) ja mitteavalike hindadega tooted. Nii jäid proovimata AccuProcess, iGafx, Trisotech BPMN Visio Modeler ja Signavio.

Lisaks jätsime välja tooted, mida enam ei arendata (Aris Express, viimane versioon aastast 2012), paigaldamine on aja- ja ressursimahukas (Activiti) või mille esimene kasutuskogemus oli nii vaevaline, et teist korda seda enam proovida ei soovinud (Adonis).

Lõplikku valikusse pääsesid tooted, mis lisaks eelnimetatud kriteeriumitele läbisid ka esmase proovimise. Leitud vahendid jagasime kolme kategooriasse.
 

 1. Üldotstarbelised joonistamise vahendid
  Võimaldavad joonistada BPMN pilte, kuid pole otseselt spetsialiseerunud BPMN’i joonistamisele ja ei taga piisavat ühilduvust teiste vahenditega. Sobivad siis, kui vahest harva on vaja kiiresti joonistada mõned pildid.

  Proovisime Visiot ja yEd’i. Visio pole küll tasuta, kuid paljudel ettevõtetel on see niikuinii olemas.
   
 2. BPMN modelleerimise vahendid

  Tööriistad, mis on otseselt mõeldud BPMN protsessiskeemide joonistamiseks, kus on rakendatud BPMN 2.0 standardit ning tagatud on ühilduvus teiste BPMN vahenditega.

  Proovisime Bizagit, Camundat, Yaoqiang BPMN Editor'i, Bonita BPM’i, Lucidcharti ja Modeliot.
   
 3. BPMN ja UML modelleerimise vahendid

  Pakuvad terviklikku modelleerimise keskkonda, vajalikud peamiselt suurtes tarkvaraarenduse projektides, kus on vaja lisaks BPMN-ile ka UML-i modelleerimist.

  Siin võtsime juba tuttava Enterprise Architect’i kõrvale võrdluseks Visual Paradigm’i toote.
   

Kui Sinu hinnangul on välja jäänud mõni väga hea tööriist, mida tasuks kindlasti proovida, siis anna sellest kommentaarides teada! Pea iga modelleerimisvahendi juurde oleme lisanud ka ühe konkreetse protsessi pildikese. Nii saad hea ülevaate sellest, milline näeb protsess välja ühes ja milline teises rakenduses. 
 

Visio

Väga hea just BPMN joonise tegemiseks. Spetsiaalselt selle jaoks Visiot ei soovita, kuna ühilduvus teiste vahenditega on puudulik. Nt vajaks Visioga joonistatud BPMN skeemi Bizagisse importimise tulemus tublisti silumist (vt joonist). 
 

visio
Visio ekraanitõmmis

 

 

visio bizagi
Visios tehtud joonise Bizagisse importimise tulemus

 

yEd

Vajab Javat. Kasutamine ei olnud mugav ja kasutajasõbralik. Visuaalselt ilusa pildi tegemine on raske. Veidi pikemat task-i pealkirja ei olnud võimalik ilusti paigutada, vaid see jäi ühte ritta üle terve joonise.
 

yED
yED'i ekraanitõmmis

 

BPMN tööriistu oli ebamugav kasutada – iga element ja ühenduselement tuleb lisada eraldi menüüst ning joonistusprotsess ei ole sujuv. Puuduvad töövahendid BPMN Choreography ja Conversation skeemide joonistamiseks.
 

Bizagi

Üks populaarsemaid vabavaralisi lahendusi, laialdaselt kasutusel ka Eesti riigiasutustes. Plussiks on äärmiselt lihtne kasutusele võtmine – kiiresti installeeritav ja võimalik kohe joonistama hakata. Visuaalselt kasutajasõbralik ja kes natukenegi BPMN protsesside joonistamisega kokku puutunud, saab sellega hakkama. 
 

bizagi
Bizagi ekraanitõmmis

 

Bizagi ei võimalda joonistada BPMN 2.0 Choreography ja Conversation diagramme. Probleemiks on veel joonistamise aeglus, mille ajal tuleb tihti oodata, millal rakendus oma tegevusega valmis saab ning seda ka võimekatel arvutitel.

Joonte ümberpaigutamine nõuab kohati väga suurt kannatust. Kui elemendiga liikuda ühest pool’ist teise, siis ühenduselementi Bizagi automaatselt ei loo. 
 

bizagist eksporditud
Bizagist eksporditud BPMN XML EA impordi tulemus

 

Bizagi BPMN 2.0 XML ühilduvus pole täiuslik. Bizagi võimaldab BPMN XML’i importi ja eksporti, kuid proovimise käigus ilmnesid mõned soovimatud lisaefektid (allpool joonisel on Bizagist eksporditud BPMN XML faili EA’sse impordi tulemus, sarnase tulemuse andis ka faili avamine Yoaqiang’ga ja Camunda’ga).

Valmis protsess on visuaalselt kena. Väljundeid on võimalik genereerida erinevas formaadis (Word, HTML, Pdf) ja nad on ka hästi kujundatud, mis on eriti oluline just tulemi esitlemisel.
 

Yaoqiang BPMN Editor

Vajab Javat. Joonistamine on väga lihtne ja intuitiivne, olemas on kõik BPMN 2.0 funktsionaalsused. Väga meeldis ka joonistamise sujuvus – elemendi pealt ühenduselemendi joonega edasi liikudes pakub programm nimekirja elementidest, mida järgmiseks lisada. Koheselt on võimalik määrata ka elemendi alamliik (nt Gateway - Exclusive Gateway). 
 

yaoqiang
Yaoqiangi ekraanitõmmis

 

Kui millegi kallal norida, siis häirib vaid see, et voogude jooned ei taha alati automaatselt joonduda, vaid tekitavad sisse nurga. Valmis joonis on visuaalselt lihtne ja selge, värviliste piltide austajatele tõenäoliselt liiga tavaline ja igav.

Teiste vahenditega BPMN mudelite vahetamine õnnestub igati korrektselt. Yoagiang ei kasuta oma failformaati, vaid loeb ja kirjutab otse BPMN 2.0 XML formaadis faile.
 

Camunda

Suurimaks miinuseks on rakenduse käivitamine. Paigaldamine on aeganõudev, mahukas ja tavakasutajale keeruline (vajab Javat ja otsingumootori kasutamist). Protsesside joonistamine toimub kiiresti, rakenduse järgi ootama ei pea.  
 

Camunda
Camunda ekraanitõmmis

 

Pidevalt hea ülevaade, joonise kõrval on näha kõikide jooniste loetelu, joonise alla on koondatud kasutatud elemendid. Joonistamise juures on küll mõned iseärasused, nt ei luba läbi mitme pooli elemente joondada. Vastavus BPMN 2.0 standardile olemas. Sarnaselt Yaoqiang’ga loeb ja salvestab otse BPMN 2.0 XML-i.
 

Bonita BPM 

Paigaldamine võtab aega ja nõuab hulga andmete sisestamist. Tulemuseks oli see, et BPMN 2.0 standardile vastavaid protsesse joonistada ei olnud võimalik. Lisaks sellele, et puudusid Choreography ja Conversation elemendid, ei olnud võimalik joonistada ka message flow’d kahe pool’i vahel.

Kiire otsing küll näitas, et mingi trikiga peaks see küll võimalik olema, aga täpsemalt enam uurima ei hakanud.

Tööriist peaks olema intuitiivne. Teistega joonistatud BPMN piltide importimine ei õnnestunud (vood ja seosed pool’ide vahel kadusid, pool’id olid paigutatud vales järjekorras). Sarnaselt Bizagiga kummitasid ka aegluse probleemid.
 

yao
Yaoqiangist eksporditud BPMN XML Bonita BPM-i impordi tulemus

 

Modelio

Vajab Javat ja tavakasutaja võib paigaldamisega hätta jääda. Joonistamine on ebamugav ja kohmakas, kõik elemendid tuleb eraldi menüüst lisada, ka ühenduselemendid.  Joonistamise käigus ei paiguta süsteem elemente vaikimisi ühele joonele, lisaks ei muuda pikema teksti korral automaatselt elemendi suurust.  
 

modelio
Modelio ekraanitõmmis

 

Saab joonistada lihtsamaid BPMN protsesse, kuid ei toeta täielikult BPMN 2.0 standardit. Kirjelduste järgi peaks toetama nii XML importi kui eksporti, kuid testimise käigus ei õnnestunud XML import teistest testitud rakendustest ning eksportimisel andis samuti veateateid. 
 

Lucidchart

Tasuline (ühe kasutaja lahendus maksab 8.33 USD kuus) pilvepõhine lahendus, mistõttu on seda väga lihtne kasutusele võtta ja jääb ära tüütu installeerimise protsess. Kasutuskogemus on üsna sarnane Google Docs’i kasutamisele.

Pilvelahendusele omaselt ei pea muretsema versioneerimise pärast, muudatused on kohe näha ja jagatavad. Valminud diagramme on võimalik ka sotsiaalmeedias jagada.  Võimaldab importida Visio faile.
 

Lucidchart
Lucidcharti ekraanitõmmis

 

Samas enamlevinud XMI, XML, BPMN importimise ja eksportimise võimalus puudub, mis on kindlasti suureks miinuseks.  Joonistamine on kiire, lihtne ja intuitiivne, vastab BPMN 2.0 standardile. Meeldib see, et elemente, tekste ja jooni saab oma soovi järgi värvida.
 

Visual Paradigm

Tasuline rakendus, mille kõige lihtsama versiooni maksumus on 99 USD. Selle eest saab nii BPMNi kui ka UML modelleerimist võimaldava vahendi. Vastab BPMN 2.0 standardile ja valmis pilt jääb kena.

Joonistada on kiire ja mugav, näiteks tekivad elementide ümber valikud, millist elementi järgmisena kasutada, nii et joonistamiseks ei pea eraldi tööriistaribale elemente otsima minema. 
 

visual-paradigm
Visual Paradigm'i ekraanitõmmis

 

Kuid rakenduse kasutamiseks on vaja nii head silmanägemist kui ka suurt ja kvaliteetset kuvarit. Tööriistariba on kitsas, ikoonid on väikesed ja kõikide elementide leidmiseks peab kerima, tööriistade otsing puudub.

Olemas on mitmeid impordi võimalusi – eraldi import BPMNile, Enterprise Archtectile, Bizagile, Visio, XMI, XML ja neid on ohtralt veel.

Kõiki ei jõudnud katsetada, BPMN XML ja Bizagi töötasid ilusti, EA puhul nõudis 32 bit keskkonda (64 ei sobinud). Üldiselt on võimalik aga läbi BPMNi importimise kõik vajalikud impordid ära teha.
 

Enterprise Architect

Maksab 139 USD. EA on paljudele arendajatele tuttav UML modelleerimise vahend. Seda saab kasutada ka BPMN protsesside joonistamiseks, kuid seda on mõtet teha tarkvaraarenduse käigus.

Ainult BPMN’i joonistamiseks ei ole mõistlik EA’i hankida. Vastavus BPMN 2.0 standardile on olemas, hästi töötab ka BPMN XML eksport ja import. Lihtsuse ja kasutajasõbralikkuse poolest EA ei hiilga. Kui sa seda igapäevaselt ei kasuta, siis on menüüdes orienteerumine ning vajalike tööriistade ja funktsioonide leidmine keeruline.

Ka igapäevase kasutaja jaoks pakub EA piisavalt võimalusi näidata oma nutikust ja asjade leidmise oskust. Igaüks, kes kasutab EA-i ja pole varem sinna BPMN XML’i importinud, võib proovida seda teha ja öelda, kui kiiresti ta õige koha leidis.
 

Kokkuvõte

Meie lemmikuks osutus Yaoqiang BPMN Editor. Määravaks said kasutuselevõtmise lihtsus, kasutajasõbralik modelleerimiskeskkond ja ühilduvus teiste BPMN vahenditega.

Võtame selle kasutusele ka enda äriprotsesside analüüsi projektides, kuid kasutajanõuete kirjeldamise projektides, kus lisaks BPMN joonistele on vaja teha ka UML jooniseid, jääme endiselt Enterprise Architecti juurde. 

Kui ülekaalukalt olulisemaks kriteeriumiks oleksid alustamise lihtsus ja kaunim visuaal, siis valiks ilmselt Bizagi. Ühel hetkel võib hakata takistama Bizagi aeglus ja piiratud võimalused.

Ka teisele vahendile üleminek on ühilduvusprobleemide tõttu raske. Antud väited kehtivad Bizagi vabavaralise versiooni kohta. Kui Sul on kogemusi Bizagi tasulise versiooniga, siis anna kindlasti teada.

Nagu alguseski öeldud, ei pretendeeri meie võrdlus teaduslikult läbiviidud tootevõrdlusele ja peegeldab subjektiivselt valitud toodete subjektiivse proovimise tulemusi. Kõik isiklikel kogemustel põhinevad kommentaarid on soojalt teretulnud.
 

Lisa kommentaar

Plain text

 • HTML elemendid keelatud.
 • Automaatne rea- ja lõiguvahetus
 • Veebilehtede aadressid ja e-posti aadressid muutuvad automaatselt linkideks.