Liigu edasi põhisisu juurde
Rohelise särgi ja lillade juustega naine, kelle särgile on kirjutatud admin, hoiab peast kinni

Drupali admin liidese kasutajasõbralikkuse muutmise võimalused

Trinidad Wiseman Rakvere team

Rohkem kui 14% kümnetuhandest maailma juhtivast veebist ja 1,2% kümnest miljonist populaarsemast veebilehest baseerub Drupalil. Sel sisuhaldussüsteemil põhinevaid lahendusi kasutatakse erinevatel eesmärkidel alates isiklikest blogidest lõpetades valitsusasutuste infosüsteemidega. Trinidad Wisemani Drupalile spetsialiseerunud Rakvere tiim on loonud mitmeid tuntud lahendusi.

 
Pikaaegsele kogemusele toetudes saame väita, et veebihaldurite seas on levinud arvamus, justkui on Drupali haldusliides teiste sisuhaldussüsteemidega võrreldes keerukam. Drupali sisuhaldurite seas on väga erineva profiili ja kogemuspagasiga inimesi, sest väga paljudes ettevõtetes ei ole vajadust täiskohaga sisuhalduri järele või on sisu haldamine jaotunud mitmete rollide vahel ning seda tehakse igapäevaste töökohustuste kõrvalt. See tekitab olukorra, kus Drupalit kasutatakse harva ning admin liidesele sisse logides võibki tekkida tunne, et see on keeruline.  
 

Erineva keerukuse ja funktsionaalsusega süsteeme arendades peab alati arvesse võtma, et loodud lahenduste igapäevane haldus jääb kliendipoolsete sisuhaldurite kanda. Seetõttu on haldurite koolitus ja kasutajajuhendite loomine ning ajakohasena hoidmine kriitilise tähtsusega. Väga tihti ei saa just eelnimetatud tegevused vajalikku tähelepanu ja haldurid õpivad katse-eksitus meetodil või pöörduvad iga küsimusega arendaja poole.  

 

Drupali kogukonnas on välja töötatud mõned moodulid, mille kasutamine võiks lihtsustada sisuhaldurite tööd. Järgnevalt tutvume osadega neist lähemalt. 

 

 

Layout paragraphs

Layout paragraphs on 2020. aastal loodud moodul, millel on tänaseks väljas 2.0 versioon ja see on installitud ligikaudu 9000 Drupali lehele.  
 

Standardse Drupali paragraphide lahenduse puhul on sisuplokid paigutatud lineaarselt üksteise alla. Keerukamate lahenduste puhul on siinkohal vaja head ruumilist taju mõistmaks, milline on lõppkasutaja vaade. Alternatiiviks on navigeerida eelvaate ja admin paneeli vahel.  


Layout paragraphs võimaldab admin poolel kuvada sisu lõppkasutaja vaate lähedasemalt ehk sisu paigutub sarnaselt lõppkasutaja vaatele üksteise kõrvale. Veergude sees saab omakorda sisuplokke paigutada kõrvuti ja loomulikult juba tuttaval viisil ehk üksteise alla. Lisatud sisuplokke saab lohistada erinevate alade vahel, dubleerida ja redigeerida sisu klikkimisel avanevas pop up’is. Mõned paigutuse võimalused on vaikimisi kaasas mooduli core’iga, kuid arendaja saab neid vastavalt vajadusele ise juurde defineerida.  


Moodul võimaldab quick edit funktsiooni abil teostada sisu haldamist otse lõppkasutaja vaates, mis tähendab, et puudub vajadus administratiivsele poolele minna. Selleks tuleb moodulis valida väljakuvamise viisiks layout paragraph.

 

Meie soovitame layout paragraphs moodulit kasutada koos layout paragraph limit mooduliga, et määrata ära millisel sisuploki alal mis võimalusi sisuhaldur omab. Sisuhaldurite võimaluste kitsendamine on oluline, et vältida olukorda, kus ebasobivat sisuplokki püütakse paigutada selleks ebasobivasse kohta ja lehe disain mõjub katkisena. Näiteks on sisuhaldur valinud sisualale 66/34 jaotuse ja püüab kitsasse veergu lisada suurt tekstiala - layout paragraph limit mooduliga saab taolise ebasobiva kombinatsiooni välistada.  

 

Layout paragraphs lihtsustab sisuhalduri tööd, kuid lisab arendusele keerukust. Moodulit kasutusele võttes peab arvestama, et esitluskihiga sidumise maht kasvab ja seeläbi pikeneb tööde teostamise ajaraam ning suureneb projekti kogumaksumus. Ebamõistlike implementeerimise kulude tõttu ei soovita kasutada layout paragraphs moodulit arendustes, kus on vajalik asünkroonne tõlge.  

 

woman looking at a computer


 

Layout builder+paragraphs blocks 

Layout builder on Drupal core’iga kaasas olev moodul, mis ei ole vaikimisi kasutusel. Võttes mooduli kasutusele ja lisades paragraph blocks mooduli, on võimalik saavutada sisuliselt samaväärne tulemus kui layout paragraphsiga. See lahendus võimaldab sisu toimetajatel kohandada sisu paigutust ühe vahelehe ulatuses, kasutada erinevaid sisutüüpe ja lihtsa vaevaga paigutada sisu plokkide vahel ümber. 

 

Layout builderi ja paragraphs blocks lahenduse rakendamiseks peab esmalt looma artikli ning seejärel saab hakata sisu kohandama. Sisu lisamise juures on oluline tähele panna, et esmalt tuleb luua sektsioonidest soovitud lehe mall ja siis on võimalik sektsioonidesse sisestada erinevaid sisutüüpe, nt tekstiala, video, vmt. Lahendus võimaldab ka leheüleseid sisutüüpe sisestada vajalikesse (sh arendaja poolt lubatud) sektsioonidesse, nt tööpakkumised. Arendajal on võimalik eeldefineerida korduvkasutatavaid paigutusmalle ühte tüüpi sisu kuvamiseks, nt tootekaardid. 

 

Peamiselt lihtsustab layout builderi ja paragraphs blocks lahenduse kasutuselevõtt sisuhaldajate tööd. Lahendus pakub liidest, mis võimaldab drag and drop meetodil sisu ühe artikli ulatuses ümber paigutada ning kuvab sisu sarnaselt lõppkasutaja vaatele. Antud lahenduse suurim miinus on front-end'iga sidumise teostamine, sest koodi struktuuri tõttu on back-endi jaoks vajaliku info kätte saamine tavapärasest keerukam ja aeganõudvam. 

 

 

Gutenberg

Eelkõige on Gutenberg tuntud WordPressil baseeruvate veebilehtede haldurite seas, võimaldades luua erinevatest plokkidest sisulehti. Plokkide ehk sisutüüpide valik on lai ning kasutusvõimalused paindlikud. Sellest inspireerituna on loodud Drupalisse Gutenbergi moodul. Selle valiku korral peab arvestama, et arendada tuleb Wordpressi mooduli dokumentatsioon baasil, sest eraldi dokumentatsiooni Drupali jaoks koostatud ei ole. Peamiselt seetõttu, et arendus oluliselt sisuliselt poolelt ei erine. Lisaks tasub tähele panna, et Drupali Gutenbergi mooduli versioon on vanem, kui Wordpressile saadaolev versioon, mis tähendab et võimekus ja funktsioonide arv on väiksem. 

 

Gutenbergi plokkide lahendus võimaldab luua sarnase ülesehitusega lehti tavapärasest kiiremini, kuid seejuures peab arvesse võtma, et JS Library on paljude piirangutega. Lisaks toetab moodul “full HTML” formaati, mistõttu on oluline, et sisuhaldajad oleksid usaldusväärsed.

 

Kodeerimise poolelt on peamiseks väljakutseks konkreetse sisu kätte saamine, sest kõik elemendid salvestatakse body välja sisse. See tähendab, et sisu kasutamiseks mujal (näiteks koondvaadetes) kulub Drupali standardlahendusega võrreldes suurem arendusresurss.  

 

Fun fact: Drupali moodulil on kõik Wordpressi klassid ja kommentaarid küljes, ehk kui on tulevikus soov liikuda Wordpressile, siis plokid ühilduvad


mustal taustal roheline kood


 

Kokkuvõtteks 

Eelkirjeldatud Drupali sisuhalduse lihtsustamise tööriistad ei loo soovitud lisaväärtust, kui kasutajaliidese disain on loodud lõppkasutaja vajadustest lähtudes. Halduse poolel tuleks ära defineerida sisutüüpide ja/või -plokkide lubatud variatsioonid, vältimaks disaini “lõhkumist” sisu lisamise käigus. Mida vähem võimalusi haldurile anda, seda väiksem on lisaväärtus, mida antud lahendused pakuvad. Lubatud variatsioonide välja töötamine vajab põhjalikku analüüsi, et arendajatel oleks selge arusaam, mis sisutüüpe mis aladel lubada. Iga lisanduv piirang ja tingimus suurendab kodeerimisele kuluvat mahtu, samuti peab arvestama analüüsi mahu suurenemisega. Seega on äärmiselt oluline leida tasakaalu ja tasuvuspunkt saadava lisaväärtuse ehk sisuhalduse lihtsustumise ja lisanduva arendusmahu osas. 

 

Drupali paragraphide standardlahendus koos korrektselt töötava eelvaatega on kindlasti töökindlam ja soodsam lahendus, seda nii arenduse kui ka hilisema hoolduse faasis. Sisuhaldurite koolitus ja kasutajajuhendite loomine ning ajakohasena hoidmine on siinkohal võtmetähtsusega, et vältida olukorda, kus Drupali haldusliidest keerukaks peetakse. Ning siiski on kõige olulisem leida iga arenduse jaoks parim lahendus, võttes arvesse projektispetsiifilisi vajadusi.

 

Lisa kommentaar

Plain text

  • HTML elemendid keelatud.
  • Automaatne rea- ja lõiguvahetus
  • Veebilehtede aadressid ja e-posti aadressid muutuvad automaatselt linkideks.