Liigu edasi põhisisu juurde
Rakvere Drupali arendajad reas

Drupal kui võimekas ja paindlik abimees ettevõtte digimuutuse väljakutsetes

Trinidad Wiseman Rakvere team

Kujutle, et seisad silmitsi uue väljakutsega - ettevõtte digimuutusega. Tehnoloogia pakub võimsaid tööriistu, mis võivad aidata saavutada sinu ettevõtte eesmärke. Drupal on üks neist laialdaselt levinud ja tuntud tehnoloogiatest. See avatud lähtekoodiga sisuhaldussüsteem on üle maailma ettevõtetes kasutusel, pakkudes kindlat ja turvalist platvormi digitaalsete lahenduste arendamiseks.  

 

Rahva suus on Drupali kohta levinud mõned müüdid ja kujunenud eelarvamused, kuid neist ei tohiks lasta end eksitada ja tarkvara valiku peaks tegema konkreetsest vajadusest lähtudes. Nagu igal tehnoloogial, on ka Drupalil oma tugevused ja kitsaskohad, kuid vaatamata sellele võib Drupal olla parim sobilik valik ettevõtte digimuutuse ja tehnoloogiliste väljakutsete lahendamisel. Käesolevas artiklis räägime kõigest lähemalt ja toome näiteid oma projektidest.

 

Trinidad Wisemani Rakvere tiim on suures osas just Drupalile spetsialiseerunud. Meie väikelinna tiimis on Drupali arendajate keskmine kogemuspagas märkimisväärsed 11,5 aastat ning spetsialistide Egoni, Madise, Ragnari ja Risto kogemused ja praktilised teadmised on taganud klientide ootuste täitmise kümnetes edukates projektides.

 

Oleme tellija jaoks olemas ka peale aktiivse arenduse lõppu - meie spetsialistide kätes on suure hulga ettevõtete tarkvara hooldus ja lisaarendused, et hoida tehnoloogia ajakohase ja turvalisena ning integreerida kasutajate jaoks uusi lahendusi ja funktsioone.  

 

 

Drupali mitmekülgsus oixio.ee e-poe näitel    

Peamiselt Madise ja Ragnari arendatud MAX 123 (max.ee), praegune OIXIO e-pood nõudis oma eripärade tõttu põhjalikke kohandusi ja Drupali standarditest väljumist. Projekti ajakava, nõudmised turvalisusele ja keerukus esitasid väljakutse kogu tiimile. 

 

Ühest küljest teeb e-poe eriliseks administratiivse poole lahendus, mis võimaldab OIXIO müügiosakonnal reaalajas ühest kohast ehk Drupalist jälgida erinevate tarnijate ladude seise. Seejuures saab tooteid filtreerida ja grupeerida ning jälgida vastavalt seadistatud reeglistikule. Oodatud tulemuse saavutamiseks tuli luua kaheastmelise impordiga ja kiire otsinguga eraldi andmebaas.

 

Pilt
Oixio e-pood ekraanil ja selle arendajad ekraani ees

 

Teisest küljest on e-pood väga paindlik kampaaniate seadistamiseks. Halduskeskkonnas saab luua väga spetsiifilisi ja detailseid hinna, kingituste ja soodustuste kampaaniaid vastavalt toote omadustele ja soovitud kriteeriumitele. Näiteks saab sisse loginud kasutajale rakendada 10% soodustust kõigile 14-tollistele Windowsi arvutitele, mille baashind on kõrgem kui 1500€. 

 

Vaatamata sellele, et Drupal defineerib üsna konkreetse raamistiku, on käesolev projekt hea näide sellest, kuidas kogenud spetsialistide abiga saab Drupali platvormil luua kohandatud ja keerulisi infosüsteeme. Seejuures on halduskeskkond sedavõrd lihtne, et ettevõtte müügiosakond teostab probleemideta igapäevast monitooringut ja seadistusi otse admin liideses.

 

 

Drupali paindlikkus Advokatuuri eksamikeskkonna ja täiendõppeportaali näitel        

Vahel tuleb ette olukordi, kus projektid tuleb üle võtta teistelt arendusfirmadelt. See esitab alati väljakutse, sest koodibaas on tundmatu ja tihti on ka tehniline dokumentatsioon aegunud ja/või puudulik ning olemasolevas lahenduses esineb probleeme, mida varasemalt ei ole suudetud kõrvaldada. Meie arendajate Risto ja Madise koostööna edasi arendatud Advokatuuri projekt koondab endas kahte erinevat suunda: eksamikeskkonda ja täiendõppeportaali.

 

Eksamikeskkond esitas suure väljakutse eksamiprotsessi automatiseerimise osas. Esmalt peab administraator Drupalisse saama luua eksami: määrama kuupäeva, lisama eksami ajakava, asukoha ja ruumi ning selle mahutavuse. Seejärel peab seadistama eksami küsimused ja kaasuse. Nüüd avaneb kasutajatel võimalus eksamile registreeruda vastavalt seadistatud võimalustele. 

 

Kui kasutaja registreerimine eksamile on edukas, suunatakse ta eksami eelsele lehele, kus on kirjas eksami aeg ja koht. Eksam algab automaatselt eelnevalt defineeritud ajal. Peale ajalimiidi täitumist sulgub eksam automaatselt ja salvestab eksamineeritava vastused olenemata sellest, kas nendega jõuti lõpuni või mitte. 

 

Eksami testi tulemuste kontroll teostatakse automaatselt ja positiivse tulemuse korral avatakse kaasuse kirjutamine. Peale kirjaliku osa lõppu määratakse komisjoni liikmed ja kaasused saadetakse erapooletuse tagamiseks hindajatele anonüümselt. Peale hindamisperioodi lõppu genereerib süsteem automaatselt nimekirja edukalt eksami sooritanud eksaminandidest ja saadab kutse suulisele osale tulekuks. 

 

Pilt
Ekraanil on Advokatuuri eksamikeskkond ja õppeportaal ning ekraani ees selle arendajad

 

Kõigile edukalt eksami läbinud kasutajatele genereerib süsteem automaatselt täiendõppeportaali kasutajakontod ja loob esimese raporti, kuhu kasutajad hakkavad täiendõppe koolitustelt punkte koguma. 

 

Täiendõppe portaalis peavad kasutajad esitama iga 5 aasta järel raporti, kuhu nad on aktiivse perioodi aastate jooksul erinevatelt koolitustelt piisava arvu punkte kogunud. Punktid võivad pärineda nii Advokatuuri enda koolitustelt kui ka mujalt. Advokatuuri enda koolituste punktid kantakse raportisse automaatselt, kuid väliste koolitajate punkte peavad kasutajad käsitsi lisama. 

 

Peamine keerukus seisneb Drupali infrastruktuuris, sest eelnevalt kirjeldatud lahendused asuvad ühes süsteemis, mis tähendab, et lisaarendused ja hooldustööd tuleb hoolikalt planeerida, võttes arvesse kogu süsteemi sh eksami perioodi. 

 

Ärinõuetele vastamine esitas väljakutse arendajatele, kes taaskord pidid Drupali raamidest välja tulema. Küll aga õppisime, et projekte üle võttes on väga oluline alustada detailanalüüsist, mis aitab tagada põhjaliku funktsioonide mõistmise ja omavahelise seotuse ning koodist arusaamise. 

 

 

Drupali jätkusuutlikkus Photoexpressi näitel   

Photoexpress on hea näide sellest, kuidas kvaliteetne kood on jätkusuutlik ja tagab ettevõttele minimaalsete kuludega pikaaegse tootlikkuse. Egon alustas Photoexpressi lahenduse arendamist 11 aastat tagasi, omades toona 5-aastast tarkvaraarenduse kogemust. Selle lisaarendusi ja hooldust teostab ta praeguseni.  

 

Photoexpressi platvorm võimaldab kasutajatel tellida paberfotosid kodust lahkumata ja pakub ka lihtsamat fototöötlust otse tellimissüsteemist. Süsteemis on palju erilahendusena loodud mooduleid, mis pakuvad lõppkasutajale mitmesuguseid tellimisprotsessi lihtsustavaid funktsioone ega ole Drupali platvormil vaikimisi saadaval. Näiteks on loodud failisüsteem ja selle loogika, mis reguleerib piltide kataloogidesse paigutamist ja seda, kuidas neid tellimuste korral liigutatakse.  

 

Sarnaselt eelnevalt mainitud oixio.ee e-poele on Photoexpressis kasutusel reeglid, mis võimaldavad luua eriilmelisi müügikampaaniad. Näiteks saab lisada soodustust sõltuvalt tellitavate piltide arvust nii automaatselt kui ka kasutajate poolt käsitsi sisestatava sooduskoodi alusel. 

 

Veel üks Photoexpressi süsteemi eripärasid on piltide tellimine. Vastavalt kasutaja valitud piltide kättesaamise asukohale valib süsteem automaatselt labori, kuhu pildid saadetakse. Seda nii kauplusest kättesaadavate piltide korral kui ka üle Eesti postiga kodusele aadressile saadetavate piltide puhul. 

 

Pilt
Ekraanil on Photoekspressi lahendus ja ekraani ees selle arendaja

 

Drupali admin poolele on loodud mugav vaade, kus saab tutvuda tellimuste statistikaga. Kogu e-poe haldus on optimeeritud selliselt, et protsessid on automaatsed ja haldajale jääb vaid vajaduspõhine hinnamuudatuste teostamine ja soovitud raportite eksportimine.

 

Siinkohal on ära kasutatud Drupali eelist kasutajate ja nende õiguste määramise osas. Veel ühe olulise turvameetmena kustutatakse lõpetatud tellimused kogu süsteemist määratud aja jooksul, tagades seeläbi kasutajate andmete kaitse ja privaatsuse. 

 

Vaatamata sellele, et lahendus on loodud kümnend tagasi, on järjepidev hooldus taganud süsteemi turvalisuse ja laialdase kasutuse, luues seejuures minimaalsete ülalpidamiskuludega jooksvat kasumit. Siinkohal saame kinnitada, et suurem investeering arenduse alguses on aastatega igati ära tasunud. 

 

 

Drupali sobivus väikestele, kuid keerukatele veebidele Tartu ja Lõuna-Eesti Kultuuriakna näitel

Tartu ja Lõuna-Eesti Kultuuriakna keskkond annab Lõuna-Eesti inimestele võimaluse luua ja jagada kohalikke sündmusi laiemale ringkonnale ehk kõigile, kes satuvad kultuuriaken.tartu.ee lehele. Platvorm võimaldab kogukonnal ise panustada kultuuriellu ja luua ühtekuuluvustunnet. Selle lahenduse on Drupali platvormile loonud meie arendaja Egon tihedas koostöös tellijaga.

 

Sündmuste lisamiseks on loodud mitmeastmeline vorm, kus kasutaja täidab kõik kohustuslikud väljad oma ürituse detailide kohta. Seejuures struktureerib vorm, maksimaalse automatiseerituse tagamiseks, kasutajale märkamatult algandmeid ühtsele kujule.

 

Pilt
Ekraanil on Tartu Kultuuriakna veebileht ja ekraani ees selle arendaja

 

Sisestatud info jõuab administraatorile kinnitamiseks ja peale info ülevaatamist on võimalik sündmus lihtsasti avalikustada. Sündmuste asjakohasuse ja usaldusväärsuse tagamisel mängib võtmerolli haldur. Selle sammu automatiseerimine oleks tehniliselt võimalik, kuid äri poolelt ebamõistlik. Lisaks on lehele lisatud välised liidestused, mille info uueneb automaatselt ja eraldi halduri heakskiitu ei vaja, näiteks kino- ja teatrikavad. 

 

Meil on hea meel, et oleme saanud anda oma panuse Lõuna-Eesti kultuurielu edendamisse ja kogukonna ehitamisse. Samuti on see hea võimalus kummutada müüt, et justkui Drupal ei oleks sobilik lahendus väikestele veebilehtedele. Tartu ja Lõuna-Eesti Kultuuriaken on pealtnäha väike, kuid süsteem on omajagu keerukas ja Drupal sobib selleks suurepäraselt. 

 

 

Drupalil kohaldatud maksekorraldused Hooandja näitel

Hooandja on meie kõige kogenuma Drupali arendaja Ragnari loodud Eesti esimene ühisrahastusplatvorm, mis aitab loojatel ja algajatel oma projektide ning ideede jaoks vajalikku rahastust leida. Vaatamata pisut nostalgilisele kujundusele, mis on sisuliselt muutumatuna püsinud loomisest saati, täidab veebileht oma eesmärki praeguseni. Täpsustame, et platvorm on loodud Drupal 7 algusaegadel

 

Pilt
Ekraanil on Hooandja platvorm ja ekraani ees selle arendaja

 

Üheks Hooandja unikaalseks detailiks on kohandatud maksekorralduste loomine. Projekti taotlejale määratakse vastavalt tema toetuse suurusele vastutasuks auhind või soodustus, mis erineb makselahendustest, millega oleme igapäevaselt harjunud. 

 

Kuigi praegusel ajal on Eestis mitmeid ühisrahastusplatvorme, jääb Hooandja oma uuendusliku lähenemise ja varajase panusega Eesti ühisrahastusmaailmas meelde ning tõestab, et Drupal on paindlik tööriist kohandatud veebirakenduste loomiseks. 

 

 

Kokkuvõtteks

Drupal on võimas platvorm, mis on põhjusega leidnud laialdast kasutust ettevõtetes ja organisatsioonides üle maailma. Drupalil on suur kogukond ja baasprobleemide kõrvaldamine toimub ühtse panusena kogukonna liikmete poolt. Kindlasti ei sobi Drupal kõikide lahenduste loomiseks, kuid siiski tasub seda kaaluda võimalusena, kui vajad paindlikku ja turvalist veebirakendust.

 

Sisseehitatud liidesed optimeerivad arenduskulusid ja muudavad Drupali atraktiivseks valikuks digimuutuse ja veebiarenduse korral. Drupali kasutamine võib aidata Sinu ettevõttel saavutada oma eesmärke ja pakkuda kasutajatele suurepäraseid digitaalseid lahendusi.  
 

 

Lisa kommentaar

Plain text

  • HTML elemendid keelatud.
  • Automaatne rea- ja lõiguvahetus
  • Veebilehtede aadressid ja e-posti aadressid muutuvad automaatselt linkideks.