Liigu edasi põhisisu juurde
Robotid maailma vallutamas. Värvid: tumesinine, sinine, neoonroosa, neoonroheline.

Jira Software või Jira Work Management? 7 aspekti, mida otsustamisel arvesse võtta

Alice Bakhoff

NB! Juhime tähelepanu, et Atlassiani tooteid arendatatakse tempokalt. Artiklis välja toodud tooteomadused võivad ajas muutuda.

 

Atlassiani tooteid rakendada soovivad kliendid uurivad meilt sageli Jira Software ja Jira Work Management erisuste kohta. 

 

Järgnevaga tutvustame lähemalt, mis võimekused on Jira Work Management’is ning toome seejuures välja ka tähelepanekud-mõttekohad, mis võiksid olla abiks ühe või teise toote kasuks otsustamisel.    

 

 

Jira Work Management kui uues kuues Jira Core 

Jira Work Management (edaspidi lühendina JWM) on edasi arendatud versioon Jira Core’ist, kus lisaks uuele nimele on esindatud ka mõned uued funktsionaalsused.

 

Sisuliselt on endiselt tegu tiimide koostööd hõlbustava tööriistaga, mille abil jälgida töid, nendega seonduvaid detaile ja progressi.  
 

Tahvel tööde ja nende staatuste jälgimiseks, aga... 

Nii nagu ka Jira Software-is, on ka JWM-is üks põhifunktsionaalsus tahvel tööde (piletite) jälgimiseks, kus neid kuvatakase kaartidena.

 

Küll aga on JWM tahvel ja selle võimalused võrdlemisi limiteeritud: 
 

Kaks eelseadistatud kiirfiltrite valikut 

Vaikimisi kiirfiltrid on Assignee ja Due Date välja põhised. JQL põhiste kiirfiltrite lisamine erinevalt Jira Software agiilsest tahvlist ei ole võimalik.

 

Töövoo staatused on JWM tahvli tulpadega 1:1 vastavuses 

Töövoo staatus saab tahvlile staatuse nimega vastavuses oleva tulba.

 

Tulpade nime muutmine ega staatuste sidumine soovitud tulpadega erinevalt Jira Software agiilsest tahvlist ei ole võimalik.


Lisaks on oluline arvestada, et kui JWM projekti piletitüüpidele omistatakse peale projekti loomist teisi töövoogusid, siis tahvlil töötab piletite liigutamine vaid vaikimisi kaasa tulnud töövoo staatuste vahel ning uutele töövoo staatustele vastavaid tulpasid ei teki.
 

Vähene seadistusvõimalus 

Piletikaartidele saab tuua vaid teatud süsteemsed väljad.

 

Kohandatud väljade, aga ka mõningate süsteemsete väljade (nt komponent) kuvamine piletikaartidel erinevalt Jira Software agiilsest tahvlist ei ole võimalik.   
 

Pilt
Example of JWM board view

Süsteemsed väljad, mida saab JWM tahvli piletikaartidel kuvada. 
 

Ajajoone vaade  

Jira Work Managementis kannab ajajoone/Gantt diagrammi funktsionaalsus nime Timeline, Jira Software Standard plaanil aga Basic Roadmap.

 

Mõlemal juhul kuvatakse pileteid ajajoonel, kuid vaid ühest projektist. 

 

Märkimisväärne puudus JWM Timeline vaate puhul on piletite hierarhilise vaate puudumine.

 

See tähendab, et kui Epic pileti alla kuulub Task/Story pilet, ei väljenda antud vaade piletite vahelisi seoseid, vaid need järjestatakse lihtsat loomise järjekorras. 

 

Pilt
Näidis JWM ajajoone vaatest

Epic pileti TJWM-7 alla kuulub nii Story TJWM-6, kui ka Task TJWM-5, kuid hierarhiline seos vasakpoolses pileteid koondavas tulbas ei kajastu.


Jira Software Basic Roadmap seevastu kuvab pileteid loogilises järjestuses arvestades nende hierarhiat.
 

Näide JSW Basic Roadmap

Näide Jira Software projekti Basic Roadmap vaatest, kus Epic pileti alla kuuluvad piletid on esindatud vastava seosena. 

 

Listi vaade  

JWM listi vaade on justkui vaikimisi salvestatud otsingutulemus, mis kuvab kõiki projekti pileteid.

 

Kuigi listi vaates saab tulpadena kuvada erinevaid väljasid (s.h kohandatud väljasid) ja nende väärtuseid, on kuvatavate piletite filtreerimine limiteeritud.

 

Pileteid saab filtreerida vaid teatud süsteemsete väljade põhjal.
 

Pilt
JWM list view filtering

Näide JWM listi vaatest.

 

Samas räägib JWM listi vaate kasuks kindlasti in-line välja väärtuste muutmise võimalus.  

 

Kui Jira Software’is saab pileteid listi vaatena kuvada küll otsingumootori abil, siis kõiki väljasid samas vaates nii mugavalt muuta ei saa. 
 

Pilt
Jira Software list view field editing

 

Näide otsingumootori listivaatest. Ellipsis nupu alt avaneb võimalus muuta ja lisada teatud väljadele väärtusi (näiteks staatus, assignee, ajalogi, kommentaar), kuid näiteks kuupäeva välja või mõne kohandatud välja muutmiseks peaks minema pileti detailvaatesse.  

 

Vormid 

Vorm on uuenduslik ja efektiivne Jira Work Management spetsiifiline funktsionaalsus, mille abil erinevatelt osapooltelt informatsiooni koguda ja salvestada.

 

Vormile omistatakse soovitud piletitüüp, lisatakse vajalikud väljad ning saadetakse sihtgrupile täitmiseks. Täidetud ja tagasi saadetud vorm ilmub projekti piletina. 
 

Pilt
JWM vormi loomise näide

Näide JWM vormi loomise vaatest. 

 

Mis puutub aga vormi seadistamisse, siis hetkel ei ole võimalik salvestada vaikimisi välja väärtusi (nt. Kui soovitaks, et vaikimisi on prioriteet alati „Medium“).

 

Lisaks tasub arvestada, et vorme saab täitmiseks saata vaid sisselogitud ehk JWM litsentseeritud kasutajatele.    

 

Kalendri vaade 

JWM kalendri vaade kuvab pileteid hallide „kastikestena“ Start Date ja Due Date välja järgi kuu(de) lõikes.

 

Kalendrivaates saab ka pileteid luua, kuid tasub arvestada, et kui kuupäevad on märgitud erinevatele kuudele, võib pilt kiiresti liialt kirjuks muutuda.  

 

Ilmselt võib olla efektiivsem kasutada varasemalt mainitud Timeline funktsionaalsust, mis laseb ajajoont vaadata ka kvartalite kaupa.

 

Kusjuures piletile määratud kuupäevasid näeb koheselt „kastikese“ peale liikudes.

 

Pilt
JWM calendar view

Näide JWM projekti kalendrivaatest.

 

Kuigi Jira Software Cloudis saab kalendri funktsionaalsuse lahendada „Issues Calendar“ töölaua vidinaga, ei saa selle vidina kalendrivaates pileteid luua ega seadistada nädala alguse päevaks näiteks esmaspäeva.

 

Küll aga saab pileti kuvamise aluseks valida mistahes süsteemis oleva kuupäeva välja (nt. Due Date, Target End vm), mis võimaldab vaadet selgemana hoida.
 

Pilt
Näide JSW issues calendar vidinast

Näide “Issues Calendar” töölaua vidinast. 

 

Projektimallid 

JWM võimaldab projekti luues valida lausa 24 projektimalli vahel, millest igaüks erinevate vaikimisi seadistustega (piletiüübid, töövood jm). 
 

Pilt
Näide JWM projektimallidest

Valik JWM projektimalle. 

 

Taustavärvid 

Viimase fun factor punktina ei saa jätta mainimata projekti taustavärvide valikut :).
 

Pilt
JWM projekti taustavärvid

Valik projekti taustavärve. 

 

Kumma vahel siis valida? 

Atlassian ise kirjeldab JWM sihtgrupiks äripoole üksusi nagu näiteks HR, raamatupidamine või turundus.

 

Mis aga puudutab ühe või teise eelistamist, siis võib öelda, et ideaalne ei ole neist kumbki; küll aga võimalusi, kuidas lähteülesandeid lahendada, on palju.

 

Enne konkreetse toote soovitamist juhindume me esmalt seega kliendi tööprotsessidest ja nõuetest-eeldustest töövahendile. 

Lisa kommentaar

Plain text

  • HTML elemendid keelatud.
  • Automaatne rea- ja lõiguvahetus
  • Veebilehtede aadressid ja e-posti aadressid muutuvad automaatselt linkideks.