Liigu edasi põhisisu juurde
Kasutaja ja kasutajakesksus
Kasutatavuse müümine
Olgem ausad, ega kasutatavus nüüd mingi viagra ei ole, millele kogu maailm tormi jookseb. Ja siit tulebki küsimus, kuidas siis kasutatavust müüa ja kasutatavusest rääkida?
Kasutaja ja kasutajakesksus
Enne ja pärast: kasutatavuse investeeringutasuvus
Aitäh kasutatavuse eest! Äripoole ja IT kõrval on nüüd pildil ka kasutaja, kes on õnnelikum ning tehnoloogia kasutamisest vähem frustreeritud. Teene kogu inimkonnale ja maailm on parem paik! Kuid mis on see kasu, mida saab projekti rahastanud ettevõte? Kasutatavuse investeeringutasuvus on teema, millest palju ei räägita.
Kasutaja ja kasutajakesksus
Kellele on vaja juurdepääsetavust?

Teinekord projekte alustades tekib soov tellijaga riielda ning siis tahaks täitjaga riielda. Niimoodi sõbralikult ja tulevikku suunatult.

Mis mind nii ärritab on meie ühiskonna arengutase ja soovimatus asju kvaliteetselt teha. Seda kõike teemal juurdepääsetavus.

Riigikontroll tuvastas, et asutuste veebilehed on ajale jalgu jäänud

Oled sa proovinud mõne omavalitsuse lehelt vajalikku infot leida – tulutult? Või avastanud, et lubatud e-vormi asemel saad allalaetava pdf-dokumendi, mis tuleb ikkagi paberil täita ja posti panna?

Või jõudnud tõdemusele, et ametniku vastuvõtuks aja reserveerimisele ja kohal käimisele võib kuluda vähem aega kui segases veebistruktuuris õige asjani jõudmiseks? Täna tuvastas Riigikontroll, et asutuste veebilehed ongi ajale jalgu jäänud.

Agiilmetoodikad ja avalik sektor

Rõõm on näha, et viimasel ajal on ka riigihangetes järjest rohkem näha tellijapoolset soovi kasutada agiilset arendusmetoodikat, sh ka suurtes, ~5 MEEK projektides. Riigihangete seadus ja vahel ka EL fondide nõuded seavad sellele omad piirangud (tihti peab tellija ostma konkreetset asja fikseeritud hinnaga, isegi kui see pole kaugeltki optimaalne lahendus), aga nendest saab üle ja mööda, kui mõlemapoolne tahe olemas.

Vt ka varasem postitus agiilsete lepingute teemal.

Tehnoloogia ning lahendused
Intranet kui tõhus vahend töötajate pühendumuse suurendamiseks
Pealtnäha tundub, et töötajate rahulolu ja pühendumuse vahel on tugev seos: rahulolev töötaja on alati ka pühendunud oma tööle ja tööandjale.
Arendusprotsessi parendus läbi kasutajakesksete meetodite

Kasutajakeskse disaini meetodid on protsess, millega saad parendada nii patja, veebi kui ka teenindusprotsessi. Seetõttu on võimalik läbi sellise tegevuse tõsta oluliselt ka arendusprotsessi efektiivsust ja kliendisõbralikkust.

Õnnestus just läbi viia selline projekt, kus kasutasime näidisprojekti puhul kasutajakesksete meetodite arendusprojektidesse disainimiseks just kasutajakeskse disaini meetodeid. Siit ka lühike kirjeldus kuidas sellist projekti mõistlik läbi viia on:

Äri ja teenused
Muutustest ja motivatsioonist
Miks on organisatsioonides uute metoodikate juurutamine nii keeruline? Miks erinevad initsiatiivid tihti läbi kukuvad? Antud postitus räägibki muutustest ja motivatsioonist.
Kasutaja ja kasutajakesksus
Ilu ja kasutajakogemus
Ilu ja kasutajakogemus - Donald Norman on oma raamatus Emotional Design kirjutanud, et ilusaid asju on lihtsam kasutada või vähemalt peetakse lihtsamalt kasutatavaks.
Kasutaja ja kasutajakesksus
Roheline IT ja kasutatavus

Kolmapäeval, 17 märtsil toimus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi korraldatav iga-aastane Infoühiskonna konverents. Keskseteks teemadeks olid roheline IT ja avaliku sektori roll sotsiaalses meedias. Olin kohal, sest ka kasutatavus toetab rohelist IT'd ja seda läbi toodete ning teenuste eluea pikendamise ja võimaluste parema utiliseerimise.

Arendajate produktiivsusest
Raamatus Peopleware, mida hiljuti uuesti lugema sattusin, viitavad autorid mitmele mõtlemapanevale uurimusele arendajate produktiivsusest.
Kasutaja ja kasutajakesksus
Kaartide sorteerimine – ideaalne meetod menüüstruktuuri loomiseks ja korrastamiseks
Card sorting ehk kaartide sorteerimine on üks vahva meetod, mida palju kasutatakse infoarhitektuuri loomise projektides. Infoarhitektuuri loomine tähendab süsteemi kirjeldamist, kuidas informatsioon on grupeeritud, milline on süsteemi struktuur ja selles navigeerimise viisid ning milline on kasutatav terminoloogia.