Liigu edasi põhisisu juurde

Selles sektsioonis käsitleme teemasid, mis on seotud kasutajaliidestega (UI), kasutajakogemusega (UX), juurdepääsetavusega (accessibility), PET disaini, mängustamisega (gamification), kasutajate uuringutega, kasutajakeskse disaini meetoditegaja süsteemianalüüsiga.

Kui seinad jutustavad

Jutuseina (storyboarding) esialgne idee pärineb Walt Disney animatsioonistuudidost 1930-ndatest ja selle sisuks on, et erinevad tegevused on esitatud narratiivselt piltidena. Nii tekib õiges ajalises järjestuses esitatud sündmuste jada, mille saab aluseks võtta nii stsenaariumi üksipulgi läbitöötamiseks, kui ka reaalseteks filmivõteteks.

Mida siis õieti analüüsida?

Analüüsida võib mida iganes – andmeid, olemeid, protsesse, sündmusi. Sõltuvalt sellest, mis on analüüsitavaks objektiks, rakendatakse selleks vastavaid meetodeid. Ilma läbimõeldud lähenemiseta ei saavuta analüüsis just palju. Selle eesmärk on vaatlusalusele objektile läheneda süstemaatiliselt, tuvastada selle peamised olemid ja seosed nende vahel.