Liigu edasi põhisisu juurde
blogi sketch091

Tarkvaraprojektide järelevalve – mis imeloom see on?

Kui räägime järelevalvest, siis tekib paljudele kujutluspilt lipsuga konsultandist, kes ajab projektiplaanis näpuga järge, veendub esitatud dokumentide struktuuri korrektsuses ja annab (tavaliselt projekti lõpus) hinnangu, kas tehtu vastas nõuetele või mitte.

Kui teie projekti järelevalvaja käitub sarnaselt, teostab teie partner teile järelevalve asemel tegelikult projekti auditit.

Trinidadis meile sellist tüüpi projekti järelevalvet eriti teha ei meeldi. Põhjus on lihtne: projekti lõpus teostatu kontrollimisel ei saa lõpptulemust enam kuidagi paremaks teha. Auditi ülesanne on kinnitada fakti stiilis „jah, see projekt läks nihu“. Kui kõik on korras, siis puudub reeglina ka auditi järele sisuline vajadus.
 

blog_post_sketch_091.png
Järelevalve on eduka projekti osa - illustratsiooni autor Norman Niklus

 

Meie arvates peab järelevalve projekti õnnestumisele kaasa aitama, täiendades tellija meeskonda oskuste ja teadmistega, millest tellijal parajasti puudus on. Projektijuht on tellijal tavaliselt olemas, küll aga napib reeglina sisupoole inimeste ehk tegelike tellijate aega.

Seetõttu eelistame teha järelevalvet enda poolt koostatud lähteülesandele: kui analüüsi ja prototüüpimise käigus kirjeldasime ära, milline süsteem olla võiks, siis järelevalvega aitame tagada, et see ka ellu rakendub.

Tarkvaraprojekti alguses pühendame põhiliselt aega sellele, et selgitada arenduspartnerile lähteülesande detaile, tagamaid ja konteksti. Selle tulemusel ei pea sisupool vastama samadele küsimustele mitu korda, vaid saab tegelda muutuste ja nõuete täpsustamisega. Samas väheneb risk lähteülesande vääriti mõistmiseks arendaja poolt. Projekti edenedes nihkub nõustamine töötulemite kontrollimise poole.
 

Näiteid sellest, mida teha saame:
 

 • Kontrollida analüüsidokumentide (ja muu esitatud dokumentatsiooni) kvaliteeti
 • Kontrollida süsteemi vastavust prototüübile
 • Testida (piiratud mahus) süsteemi funktsionaalsust. Trinidad ei ole otseselt testimisfirma, aga kuna oleme analüüsi ja mõnikord ka prototüübi algne autor, siis meil kerge ja ajaefektiivne testimist teha. Suuremamahuliste või spetsiifilisemate vajaduste korral võib kaasata ka spetsialiseeritud testimisfirma (näiteks ASA)
 • Kontrollida kujunduse vastavust stiiliraamatule või etteantud kujundusfailidele
 • Hinnata koodi vastavust ligipääsetavuse (WCAG 2.0) nõuetele
 • Hinnata jooksvalt riske ja probleeme nii täitja kui tellija poolel, koostada regulaarselt järelevalve aruandeid projekti seisu kohta 
   

Kvaliteetne järelevalve aitab arendajal ja tellijal üksteist mõista

Järelevalve rolliks on ka osaleda sisulistes diskussioonides tellija ja arendaja vahel. Isegi kui anname prototüübi,  analüüsi ja kujunduse ette, peab kliendil olema keegi, kes selle pulkadeks lahti teeb ja arendusfirmale selgitab ning muutuste ja üksikasjade osas otsustada aitab, mida teha ja mida mitte. Seda kõike selleks, et lõpptulem oleks kvaliteetne.

Isikutel, kes ei ole protsessiga kaasas olnud, võib tekkida erinevaid ideid, mis tunduvad head, kuid muudavad kasutusloogikat. Muutused võivad olla nii väikesed kui ka suured, kuid ka väikesel muutusel võib olla kasutajakogemusele tuntav mõju.

Kui järelevalvet teostav ettevõte on ka ise analüüsi autor, siis suudab ta sisuliselt aru saada ning välja mõelda, kuidas muudatuste puhul erinevaid detaile ümber tuleb mängida. 
 

Järelevalve mahud sõltuvad teostatavatest tegevustest, mitte projekti ulatusest

Suurema projekti (nõustavasse) järelevalvesse, kus on tegemist analüüsi nõustamisega, ja hiljem testimisega, peaksite arvestama ühe kuu koormuseks umbes 1/3 ühe spetsialisti tööajast e 50-60 h kuus.

Kui maht langeb alla veerandi e 40 h kuus, siis ei suuda konsultant kõikide detailidega kursis olla ning paremaks ajakasutuseks peab tegema valikuid. Minimaalne järelevalve maht, millest ka reaalselt kasu on, jääb umbes poolele päevale nädalas (16-20 h kuus), kuid arvestama peab, et konsultant lööb kaasa selgelt piiratud lõikudes, nt tarnete ülevaatusel.

Kasulik ja hilisemat tööd oluliselt lihtsustav on järelevalve kaasamine juba arendushanke ettevalmistamisel. See maht on reeglina väike (20-40 h), aga hoiab ära nii mõnegi hilisema vaidluse. Hanke ettavalmistamisel saame:
 

 • Aidata valida sobivat arendusmetoodikat, tulemeid ja nende struktuuri
 • Aidata kokku panna hankedokumentatsiooni kvalifitseerimis- ning hindamistingimusi
 • Anda hinnanguid esitatud pakkumustele


NB! Tihti soovitakse järelevalve eelarvet väljendada protsendina projekti mahust (nt 8-10%), jättes arvestamata, et päris suur osa töökoormusest on seoses koosolekutega ning aruandlusega püsiv. Seetõttu järelevalvet reeglina väga väikeste projektide puhul ei tellita, kuna ta kipub jääma liiga kalliks, kuigi tulemus saab parem.
 

Kokkuvõtteks

Lõpetuseks võib öelda, et järelevalve ei ole formaalne tulemite kontrollimine ega arendaja nahutamise instrument, vaid  võimalus tõsta projekti eduka valmimise tõenäosust.

Hea järelevalvaja on näinud tarkvaraarendust, osaledes erinevates rollides, ning tunneb end hästi kõikide arendusmetoodikatega töötades. Samuti suudab ta süveneda analüüsi ning nõustada tellijat sisulistes küsimustes. Tihtipeale koosneb järelevalvemeeskond ka mitmest spetsialistist.

Kui soovite rohkem infot, siis võtke meiega kindlasti ühendust 
Kirjutage meile aadressil trinidad@trinidad.ee, helistage 63 11 111 või astuge lihtsalt meie kontorist läbi. Oleme siin, et aidata teil saavutada paremaid lõpptulemusi ja vältida ebaõnnestumisi. 

Lisa kommentaar

Plain text

 • HTML elemendid keelatud.
 • Automaatne rea- ja lõiguvahetus
 • Veebilehtede aadressid ja e-posti aadressid muutuvad automaatselt linkideks.