Liigu edasi põhisisu juurde
illustratsioon veebivormist - tühjad väljad, mille juures on välja arvutatud veebivormide kasutatavuse hindamiseks protsendid

5 peamist mõõdikut veebivormide kasutatavuse hindamiseks

Hegle Sarapuu-Johanson & Sigrid Varemäe

Miks on nii, et mõned veebivormid ajavad kasutajal harja nii punaseks, et ta jätab vormi saatmata ja lahkub lehelt? Seekordses blogiartiklis võtame luubi alla veebivormide kasutatavuse mõõdikud.

 

Oleme välja valinud 5 peamist, mida on lihtne arvutada ning mis näitavad kõige paremini, kuidas kasutajad saavad veebivormidega hakkama. Ühtlasi ka seda, kui hästi on veebivormid disainitud ja küsimuste poolest ülesehitatud.

 

Kõik kõne alla tulevad mõõdikud on KPId (key performance indicators) ehk tulemuslikkuse võtmenäitajad, mille arvutamiseks algandmed saab kätte veebianalüütikast (nt Google Analyticsist ja Tag Managerist).

 

 

Miks on oluline mõõta veebivormide kasutatavust?

Tänapäeval käib arendustegevus üsna kiiresti ning pigem tehakse sageli väikeseid muudatusi selle asemel, et koguda kõik kokku ning muuta harvem ja korraga.

 

Sageli kaalub iga väikese muudatuse kasutatavuse testimise kulu üles muudatuse enda kulu. Seetõttu on soodsam avalikustada kasutajatega testimata muudatused sh veebivormidega seotud täiendused ja uuendused.

 

“Et teada saada, mis toimub sinu veebivormidega, on oluline veebistatistika abil hinnata nende kasutajasõbralikkust ning seda, kas tehtud muudatuste tulemusena läks midagi paremaks või mitte. “

 

Kõikide veebivormide kõikide näitajate keskmiste arvutamisega on võimalik hinnata kõikide vormide olukorda koondina. Seejärel juba süveneda näitajatesse konkreetse vormi, sihtrühma, seadmetüübi või keele kaupa. Alljärgnevalt toome välja 5 põhilist veebivormide mõõdikut koos valemitega protsendi arvutamiseks.

 

Pilt
naisterahvas arvuti taga veebivorme täitmas

 

 

Mõõdik 1 - vormiväljade vaikeväärtuste muutmise %

Vaikeväärtusest saame rääkida eeltäidetud väljaga vormi puhul. Näiteks kui on ilmne, et enamus inimesi soovib teatud valikut, saame vaikimisi selle kasutaja eest ära märgistada või ette kirjutada eeldusel, et teeme kasutaja elu kliki võrra lihtsamaks. Juhul kui see kasutajale ei sobi, on tal võimalus valikut muuta. 


Võib juhtuda nii, et valedel eeldustel või varasemast ajast on jäänud vaikimisi valik, mis enamus kasutajatele ei sobi ning muutmine teeb neile hoopis tööd juurde. Olukorda saame hinnata vormiväljade vaikeväärtuse muutmise protsendi arvutamisega:

 

Pilt
Vormi vaikeväärtuste muutmise % arvutamiseks jagame külastused, kus väärtuseid muudeti kõigi külastustega ja korrutame sajaga

Vormiväljade vaikeväärtuste muutmise protsendi arvutamise valem


Saadud tulemus (%) näitab, kui suurel osal kõigist vormikülastussessioonidest oli kasutaja sunnitud vaikeväärtust muutma. Kui selgub, et üle poole külastajatest on sunnitud seda tegema, soovitame hetke vaikeväärtused kriitiliselt üle hinnata.

 

 

Mõõdik 2 – valideerimisprobleemide esinemise %

Valideerimisprobleemi näol on tegemist vormi täitmisel ette tuleva veateatega, mis annab kasutajale märku mingi vormivälja ebakorrektsest täitmisest ning annab juhiseid, kuidas seda peaks täitma. 


Veateate esinemine viitab sellele, et vorm või selle väli ei ole kasutajale piisavalt arusaadavalt disainitud. Kasutaja ei saanud esimesel korral aru, kuidas seda peab täitma. Valideerimisprobleemide esinemise määra saame arvutada järgmiselt:

 

Pilt
Valideerimisprobleemide % arvutamiseks jagame külastused, kus saadi valideerimisprobleemi veateade, kõigi külastustega ja korrutame sajaga

Valideerimisprobleemide esinemise protsendi arvutamise valem


Saadud tulemuse põhjal näeme, mitu protsenti on neid sessioone, mille puhul kasutaja on saanud veateate vormivälja ebakorrektse täitmise või täitmatajätmise kohta. Selle põhjal saame hinnata vormi disaini muutmise vajadust.

 

 

Mõõdik 3 – vormi väljade abifunktsionaalsuse kasutamise %

Sageli on vormiväljadel küljes abinupud (küsimärgi või i-tähe kujutisega), kuhu kasutaja saab hätta jäädes vajutada. Kui sinna klõpsab suur osa kasutajatest, on see väli - küsimus või oodatav vastus - järelikult raskesti arusaadav ja seda tuleks korrigeerida. 


Probleemi tõsidust ehk vormiväljade arusaadavust aitab hinnata abifunktsionaalsuse kasutamise protsent, mida arvutatakse järgmiselt:

 

Pilt
Vormi väljade abifunktsionaalsuse kasutamise % arvutamiseks jagame külastused, kus on vajutatud abiikoonidele, kõigi külastustega ja korrutame sajaga

Vormi väljade abifunktsionaalsuse kasutamise protsendi arvutamise valem


Saadud protsent näitab, kui suurel osal sessioonidest on kasutaja vajutanud abiikoonidele ning aitab hinnata vormivälja arusaadavamaks tegemise vajadust.

 

 

Mõõdik 4 – vormi hülgamise %

Selles valemis on arvestatud kasutajaid, kes püüdsid konkreetset vormi täitma hakata - vajutasid vähemalt ühte välja - mitte ei lahkunud lehelt niisama.

 

Kõnealune mõõdik näitab, kui suur osa kasutajatest, kes hakkasid vormi täitma, mingil põhjusel sellest loobusid. Valem vormihülgamise protsendi arvutamiseks on järgmine:

 

Pilt
Vormi hülgamise % arvutamiseks jagame külastused, kus on lehelt lahkutud, kõigi külastustega kus vajutati kuhugi ja korrutame sajaga

Vormi hülgamise protsendi arvutamise valem


Saadud tulemus näitab loobujate hulka ning aitab edasi mõelda, kas ja mida oleks tarvis oma veebivormi juures parendada.

 

 

Mõõdik 5 – rohkem kui üks kord ühte välja täitnud kasutajate %

See tähendab, et kasutaja täitis ühe välja ära, kuid mingil põhjusel pidi seda uuesti tegema. Selle indikaatori abil mõõdame, kas kasutajal tuleb teha rohkem tööd, kui algselt vormi disainides planeeriti. Näitaja arvutamiseks kasutatakse järgmist valemit:

 

Pilt
Rohkem kui üks kord ühte välja täitnud kasutajate % arvutamiseks jagame külastused, kus on midagi korduvalt muudetud kõigi külastustega ja korrutame sajaga

Rohkem kui üks kord ühte välja täitnud kasutajate protsendi arvutamise valem


Tulemuseks saame protsendi, mis näitab kasutajate hulka, kelle jaoks vormivälja täitmine ei olnud arusaadav ning kes pidid seda seetõttu tegema korduvalt. Protsendi väärtus aitab hinnata, kas vormiväli on tarvis disainida arusaadavamalt. 

 

 

Boonusmõõdik – hirmutavate vormide %

Antud mõõdiku puhul võtame aluseks vormikülastussessioonid, kus kasutaja tuli lehele, kuid lahkus sellelt kohe, ühtegi tegevust sooritamata. Valem arvutamiseks on järgmine:

 

Pilt
Hirmutavate vormide % arvutamiseks jagame külastused, kus tuldi ja lahkuti kohe kõigi külastustega ja korrutame sajaga

Hirmutavate vormide protsendi arvutamise valem


See mõõdik näitab, et veebivorm on kasutaja jaoks hirmutav oma pikkuselt, teksti mahult, väljade arvult, mida tuleb täita vms. Samuti võib see viidata, et navigatsioon, mis viib kodulehel antud veebivormile, ei andnud kasutajale piisavalt infot, kuhu ta sinna klikates jõuab.

 

Mõõdikute arvutamise sagedus sõltub erinevatest teguritest: muudatuste tegemise sagedus, veebilehe külastajate hulk, kampaaniad, sesoonsus, mida täpselt soovitakse uurida ja hinnata jne.


Protsendi arvutamine on üks esimesi lihtsamaid samme, mis aitab hinnata, mis toimub sinu veebivormidega ning kas need on kasutajasõbralikud või ootustele vastavad. Soovitame neid hoolega jälgida kõigil, kellel on veebivorme või iseteenindusvorme. 
  
 

Lisa kommentaar

Plain text

  • HTML elemendid keelatud.
  • Automaatne rea- ja lõiguvahetus
  • Veebilehtede aadressid ja e-posti aadressid muutuvad automaatselt linkideks.