Liigu edasi põhisisu juurde
PET-disaini karu kallistab UXi ja Graafilist Disaini

Veenmine disaini abil

Ingela Viks

 

UX’i peetakse kasutatavuse tööriistaks, mille tulemusel oleks veebileht kasutajale lihtne, arusaadav ja loogiline ning ta suudaks eesmärgi saavutamiseks leida vajalikud funktsioonid ning läbida tarvilikud sammud. UX’ist üksi jääb aga väheks, kui on soov pakkuda lisandväärtust, tõusta konkurentide hulgas esile, müüa toodet/teenust paremini ning mis peamine, et see oleks jätkusuutlik – et inimesed tuleksid tagasi ja pakutavat jätkuvalt edasi sooviks kasutada. Mis on veel puudu, kui veebil on juba hea UX ja esteetiline välimus?

 

UX (kasutatavus) disaini kõrval on oluliseks metoodikaks PET disain (Persuasion/ Emotion/ Trust) ning selles artiklis keskendutakse sissejuhatuseks teemale Persuasion in design (veenmine disaini abil).

 

MIS on veenmine?

Veenmist (Persuasion in design) peetakse UX’i ja kasutatavuse üleseks teemaks, mis eeldab inimese käitumist ja otsuste tegemist mõjutavate emotsioonide mõistmist.

 

PET disaini (sh Persuasion in design), UX’i ja graafilise disaini seos.

PET disaini (sh Persuasion in design), UX’i ja graafilise disaini seos.

 

Teades inimese psühholoogilisi printsiipe, on teda teadlikult võimalik suunata soovitud otsuseid tegema nii tarbimise eesmärgil, kaasamis-strateegiates kui ka sotsiaalpsühholoogias. Lisaks emotsionaalsetele ajenditele on persuasion in design lähenemise eesmärgiks tuvastada ka võimalikke takistusi, mis võiksid ettenähtud toimingute läbimist mõjutada. Soovitud tulemuse saavutamiseks tuleks veenmismeetodeid rakendada disainiprotsessi igas etapis ning töötada järjepidevalt edasi selle nimel, et pakkuja ja kasutaja vaheline partnerlussuhe kestaks.

 

Näiteks ei ole Amazon.com pelgalt lihtne tellimuste käitleja, vaid kasutab teadlikult tehnikaid, et veenda kasutajaid ostma rohkem tooteid, kui neil see esmapilgul kavas oli. Keskkond pakub kasutaja eelnevate külastuste ja teiste sama toote tellijate tagasiside põhjal soovitusi sarnastele toodetele. Samuti motiveerib rohkem tarbima Gold Box pakkumiste ja Share the love programmi abil.

 

Raamatusoovitused

Amazon.com - soovitused sarnastele toodetele

 

KUIDAS veenmist kasutada?

 

Ärilistest eesmärkidest või sihtgrupi iseärasusest tulenevalt võivad ajendid ja takistused erineda, kuid peamised psühholoogilised mõjutegurid, mis omavad sotsiaalset mõju ja kutsuvad esile emotsioone, on:

 

 1. Peegeldamine e. samaga vastamine – tunneme vajadust teenetele vastata. Kui pakkuda kasutajale midagi kasulikku enne, kui neilt midagi küsida/ tahta, siis on nad edaspidi meelsamini valmis koostööd tegema. Nt pakkuda kasutajale vajalikku infot või teenuseid tasuta.
 2. Autoriteet – Kasutajad usaldavad ning peavad lugu arvamusliidrite ja oma ala ekspertide arvamusest.
 3. Pühendumus ja järjepidevus – kasutajad käituvad järjekindlamalt teemaga, millele nad pühendunud on. Kui kasutaja tähelepanu ja pühendumine on võidetud nt tema kontaktiinfo jagamise kaudu ja algatuseks on kasutajale nt tasuta ajakiri saadetud, siis on kasutajapoolne hilisem pühendumus tõenäolisem. Mida pühendunum kasutajad on, seda järjepidevamalt nad edaspidi käituvad (nt regulaarsed tellimuste uuendamised).
 4. Haruldus, defitsiit – mida kättesaamatum toode näib, seda ahvatlevam see on ja seda rohkem me seda tahame. Nt paku kasutajatele tooteid limiteeritud ajal, rõhuta tooteid, mis. on otsa lõppemas. Paku eksklusiivseid pakkumisi ja infot.
 5. Sümpaatia/meeldivus – mida enam meile keegi sümpatiseerib või mida sarnasem ta välimuselt meile on, seda enam soovime talle vastu tulla ja meelepärane olla.
 6. Sotsiaalne heakskiit – hindame teiste heakskiitu meie käitumisele ja suuname oma tegusid sellele vastavalt, teiste jäljendamine. Meil on kombeks muuta oma käitumist nii nagu seda teeb suurem hulk inimesi, sest see näib õige olevat. Nt näita oma seost tuntud brändidega või näita, kui palju inimesi järgib sinu brändi ja on sotsiaalmeedias jaganud sinu postitusi, teiste kasutajate arvustusi, iseloomustusi ning vaadatud tooteid.

 

 

Veenmismeetodite abil lihtsa, asjaliku ja usaldusväärse veebilehe loomine aitab kasutajates esile kutsuda soovitud käitumise, mis ühtlasi sobib ka äriliste eesmärkidega. Need psühholoogilised tegurid on:

 

 1. Terviklikkus – tunneme loomult vajadust luua tervikut, lõpetada pooleliolevad tegevused
 2. Positiivne stiimul – anda kasutajatele positiivset tagasisidet, kui nad on tegevused hästi läbinud - see hoiab nad hõivatuna ja tegevuses
 3. Vastumeelsus kaotamise suhtes – inimestele ei meeldi kaotada midagi, mis neil juba olemas on. Anda märku, kui nad on millestki ilma jäämas – see võimaldab kasutajaid jätkuvalt hõivatuna hoida
 4. Tulevikuks säästmine – inimesed seovad end meelsamini tegevustega, mis aitavad neil raha tuleviku nimel kulutada, kui see täna ära kulutada
 5. Tasuta lõunad – me kasutame meelsasti tasuta pakkumisi, olgugi, et hiljem kaasneb tasu
 6. ’Võimaluste aken’ – müüa erinevaid tooteid hetkel, kus tarbija on kõige vastuvõtlikum. Nt veebipoes ostukorvi kinnitamisel pakkuda valitud toodetega kokku sobivaid teisi tooteid.

 

KUS veenmist kasutatakse?

Veenmist rakendatakse järgmistes valdkondades: e-kaubanduses, intranettides, mobiiliseadmetes, mängudes, teenustes ja tegelikult igas tootes, mille eesmärgiks on esile tuua positiivne käitumismustrite muutus.

 

“Litterati” äpp (tuvastada, koguda ja geotag’ida maailma prügi) on hea näide inimeste käitumisharjumuste muutmisest ja globaalse kogukonna tekitamisest. Äpp aitab luua kuuluvustunnet ja õpetab (eelkõige) lastele, et prügi maha viskamisel on tagajärjed ja et iga indiviid on oluline muutmaks olukorda paremuse poole või vastupidi. Rakendus ärgitab koristama ja keskkonnast hoolima pelgalt hea tunde tekitamise abil – saab teha midagi ühiskondlikult kasulikku ja muutused on silmnähtavad. Laiemas plaanis kasvatatakse nii üles uut põlvkonda, kes hoolib ümbritsevast keskkonnast ning luuakse sotsiaalne hoiak, kus prügi maha viskamine on tabu.

 

 

Litterati.org - tuvastada, koguda ja geotag’ida maailma prügi (Allikas: www.litterati.org; www.iculture.nl)

 

Litterati.org - tuvastada, koguda ja geotag’ida maailma prügi (Allikas: www.litterati.org; www.iculture.nl)

Litterati.org - tuvastada, koguda ja geotag’ida maailma prügi (Allikas: www.litterati.org ; www.iculture.nl)

 

Samuti saab keeleõppe atraktiivsemaks muuta ja kasutajale erinevaid hüvesid pakkuda. Heaks näiteks on esteetilise väljanägemisega ja mängulise sisuga kasutajaid motiveeriv vabavaraline keeleõppeprogramm Duolingo.com. Keskkond ärgitab kasutajat järjest uusi teadmiste tasemeid saavutama, võimaldab virtuaalse vestluspartneriga esmasest suhtlemishirmust üle saada või hoopis teiste õppuritega keeleklubis koos õppida. Keeleprogramm pakub kasutajale erinevaid võimalusi, et võimalikult mugavalt ja lihtsalt püstitatud eesmärke saavutada. Ning kui juhtub, et õppimisele on paus tekkinud, siis tuletab rakendus end peagi meeldivate sõnumitega meelde.

 

Kolm erinevat võimalust õppimiseks (Allikas: Duolingo äpp):

individuaalselt

Kolm erinevat võimalust õppimiseks (Allikas: Duolingo äpp)

 

(1),

 

 

koos virtuaalse parteriga “Bot”

Kolm erinevat võimalust õppimiseks (Allikas: Duolingo äpp)

(2)

 

või teiste keeleõppijatega

Kolm erinevat võimalust õppimiseks (Allikas: Duolingo äpp)

(3).

 

 

Võimalik on osta või eduka õppimisega teenida virtuaalset raha ehk Lingot’e.

Virtuaalne raha ehk Lingot

(4)

 

Keskkond annab kasutajale igal sammul tagasisidet

Tagasiside keskkonnas

(5)

 

Küsitakse kasutaja tagasisidet, et toodet üha paremaks arendada

Kasutaja tagasiside küsimine

(6)

 

UXi kõrval veenmismeetodite rakendamine võimaldab disainida tooteid/ teenuseid, mis on enamat kui vaid funktsionaalne ja lihtsasti kasutatav keskkond - aitab mõjutada ning muuta inimeste käitumisharjumusi positiivses suunas, luua see mõjuv põhjus, miks kasutajad meelsasti pakutavat  toodet või teenust edasi soovivad kasutada. Veenmine ei toimu hetkega, see on kestev ja läbimõeldud protsess.

 

Lisa kommentaar

Plain text

 • HTML elemendid keelatud.
 • Automaatne rea- ja lõiguvahetus
 • Veebilehtede aadressid ja e-posti aadressid muutuvad automaatselt linkideks.