Liigu edasi põhisisu juurde
inimesed kujutatud kolme rõnga sees, mis illustreerivad erinevaid Scrum sertifikaatide tasemeid

Mis on Scrum Master sertifikaat ja kuidas seda omandada?

Kadi Rosenthal

Kas oled kunagi mõelnud, kuidas saada Scrum Masteri ehk agiilse projektijuhi sertifikaati? Võib-olla oled kuulnud Scrum raamistikust ja selle olulisusest tänapäeva projektijuhtimises ning soovid astuda sammu edasi, et oma oskusi täiustada ja karjääri edendada.

 

Trinidad Wisemanis on mitmeid spetsialiste, kes on omandanud Scrum Master sertifikaadi. Avame sulle ukse Scrum sertifitseerimise maailma ning kirjeldame erinevaid viise ja võimalusi selle omandamiseks. Loe edasi. 

 

 

Mis on Scrum ja kes on Scrum Master? 

Tarkvaraarenduse projektides kasutatakse tänapäeval tihti agiilset metoodikat. See lähenemine rakendab paindlikkust, kiiret reageerimist muutustele ja tiimide koostööd. Seeläbi saame parandada lahenduste loomise efektiivsust ja kvaliteeti ning tagada, et lõpptulemus vastaks paremini kasutajate vajadustele. 

 

Agiilse lähenemise rakendamiseks on kasutusel erinevaid raamistikke. Sellest, miks on oluline arendusprojektides rakendada süstemaatilist arendusmetoodikat, räägib lähemalt meie varasemalt kirjutatud artikkel metoodilisest tarkvaraarendusest.  

 

Üks populaarsemaid neist raamistikest on Scrum. Scrum hõlmab endas erinevate paikapandud sündmuste, artefaktide ja rollide kogumit, mis on Scrum Guide näol koondatud ühtsesse dokumenti. Igal rolli jaoks on Scrumis paika pandud ülesanded, mida nad siis raamistikus hoiavad.  

 

Üheks rolliks Scrum raamistikus on Scrum Master. Ta on tiimi juhendaja ja vahendaja, kes toetab tiimi Scrumi rakendamisel ja tagab raamistiku õige kasutamise. Praegusel ajal küsitakse Scrum Masteri rolli kandideerimisel või hangetel osalemisel ka sertifikaati.

 

See on tõend selle kohta, et inimene on omandanud teadmised Scrumist ning oskab seda teadmist edasi anda ka projektitiimile, kes Scrum raamistikku oma projektis rakendab. 

 

 

Scrum Master sertifikaatide tasemed 

Scrum sertifikaati on võimalik omandada erinevatel tasemetel, mis kajastavad teatud oskusi ja pädevusi. Vaatame neid lähemalt.  

 

Algaja tase – need sertifikaadid on mõeldud spetsialistidele, kes ei tunne Scrum raamistikku veel põhjalikult või kellel on selles vallas piiratud kogemus. Sertifikaati omandades saab alusteadmised Scrumi põhimõtetest ja tavadest ning esmased praktilised oskused. Näiteks sellised sertifikaadid on Scrum Fundamentals Certified (CSF) ja Professional Scrum Foundations (PSF). 

 

Kesktase – need sertifikaadid on spetsialistidele, kellel on juba paremaid teadmisi ja praktilisi kogemusi Scrum raamistikuga ning kes soovivad oma oskusi ja teadmisi täiendada. Näiteks sellised sertifikaadid on Certified Scrum Master (CSM), Professional Scrum Master I ja II (PSM) ning Advanced Certified ScrumMaster (A-CSM). 

 

Edasijõudnute tase – need sertifikaadid on kogenud Scrum spetsialistidele, kes on näidanud kõrget taset ja pädevust Scrum raamistikuga. Need sertifikaadid nõuavad sageli ulatuslikku kogemust, põhjalikku arusaamist Scrumi põhimõtetest ja edukat Scrumi rakendamist keerulistes olukordades.

 

Selle sertifikaadi omanikud suudavad läbi viia ka koolitusi. Näiteks on sellised sertifikaadid Certified Scrum Professional (CSP), Professional Scrum Master III (PSM III) ja Certified Scrum Trainer (CST). 

 

Pilt
meie spetsialist laua taga tööd tegemas

 

Trinidad Wisemani spetsialistid omavad Scrum kesktaseme sertifikaate. Lisaks Scrum Master sertifikaadile omavad meie spetsialistid ka Scrum Tooteomaniku sertifikaate. 

 

 

Scrum sertifikaadi pakkujad 

Sertifikaadi omandamiseks võid pöörduda kolme tunnustatud organisatsiooni poole: Scrum Alliance, Scrum.org ja Scrum,inc. Nende kaudu on võimalik omandada erineva taseme Scrum sertifikaate erinevatele Scrum rollidele.

 

Peamine organisatsioonide vaheline erinevus seisneb nende lähenemises sertifitseerimisele ja koolitusele. Samuti on asutuste loojad erinevad. Scrum.org ja Scrum Alliance on loodud koostöös teiste professionaalidega Ken Schwaberi ning Scrum,Inc on loodud Jeff Sutherlandi poolt.

 

Mõlemad mehed lõid ka 1993.a Scrum raamistiku. Asutused nimetavad ka oma sertifikaate erinevalt – Scrum Allience kasutab sertifikaatide ees “Certified”, Scrum.org aga “Professional” ja Scrum,inc “Registred” märget. 

 

Scrum Alliance ja Scrum.org annavad välja suurema osa sertifikaatidest ning on selles osas tuntumad. Järgnevalt keskendumegi neile kahele. See, millise organisatsiooni kaudu sertifikaati omandada, sõltub isiklikest eelistustest, koolitusvajadustest ja karjäärieesmärkidest. 

 

Koolitused: 

Scrum Master erineva taseme koolitusi võivad läbi viia selleks sertifitseeritud koolitajad. Koolitusele eelnevalt tasub uurida, kas koolitaja on omandanud õige sertifikaadi, nt Certified Scrum Trainer (CST), Professional Scrum Trainer (PST) või Professional Scrum Master™ II (PSM II). See tähendab, et koolitaja on ise piisavalt heal tasemel teadmisi omandanud, et neid ka teistele edasi anda. 

 

Enamus Scrum Master koolitusi viiakse Eestis läbi ingliskeelsetena ja veebi vahendusel (nt BCS Koolitus, Äripäev). Siiski leidub ka eestikeelseid koolitusi (nt Scrum.ee; agilecoach.ee).

 

Koolitusi on võimalik läbida nii üksikisikuliselt kui ka tiimina, samuti virtuaalselt läbi erinevate välismaiste koolitusplatvormide. Koolituse valikul tasub uurida, millise sertifitseerimisasutusega koolitus on seotud ja kas see sobib sinu eelistustega. 

 

Scrum Alliance: 

Scrum Alliance pakub sertifikaadi omandamisele paindlikumat lähenemist. Selleks peab osalema koolitusprogrammis, mis lõppeb eksami sooritamisega. Samas on sellel suurem kaal ärilisel poolel, kus sertifikaadi uuendamiseks peab rohkem aega panustama ja tasusid maksma.  

 

Peale koolituse läbimist saavad osalejad 90 päeva jooksul sooritada valikvastustega eksami. Eksamiks valmistumisel on võimalik internetist otsida ka proovieksameid enda teadmiste katsetamiseks.

 

Eksamil testitakse sooritaja arusaamist Scrum põhimõtetest, rollidest ja tiimitööst ning praktikasse rakendamisest. Eksamil on 50 küsimust ja neile vastamiseks on üks tund aega. Eksami edukaks läbimiseks on vaja õigesti vastata 74%-le küsimustest

 

Trinidad Wisemani spetsialist Rauno räägib Scrum Master sertifikaadi omandamisest järgmiselt: 

 

„Läbisin Scrum Master koolituse läbi koolitusplatvormi Knowledgehut. Sealt leiab suure valiku koolitusi erinevate toimumisaegadega ning võimalik on tutvuda koolitajate ja koolitusele antud tagasisidega.

 

Koolitus oli ingliskeelne ja 3-päevane koolitus viidi läbi virtuaalselt platvormi poolt pakutavas videokeskkonnas. Koolituseks kasutati Miro keskkonda, mis võimaldas mul ja teistel osalejatel omavahel erinevaid harjutusi läbida ning teadmisi omandada.

 

Samal ajal oli võimalik ka koolitajaga rääkida ja küsimusi esitada. Koolitusel jagati ka koduseid ülesandeid, mis tuli järgmiseks päevaks ära teha. Peale koolitust sooritasin ma eksami, milleks sain mugavalt ette valmistada samuti läbi koolitusplatvormi proovieksamite. Eksam oli avatud materjalidega ja kuna vahetult peale koolitust oli kõik hästi meeles, siis võin öelda, et see oli lihtsasti tehtav.“  

 

Trinidad Wisemani spetsialist Kadi jagab oma kogemusi sertifikaadi omandamisest: 

 

„Mina valisin Scrum Master sertifikaadi omandamiseks koolitusplatvormi Knowledgehut. Eelnevalt olin läbinud Eestis ka Scrum tooteomaniku koolituse (Scrum Alliance) ja seega teadsin, mida uuelt koolituselt oodata.

 

Soovituse seda koolitusplatvormi kasutada sain oma tuttavalt, kes oli seal hiljuti ka Scrum Master koolituse läbinud. Kui valik koolituse aja osas oli tehtud, uurisin põhjalikumalt koolitaja tausta.

 

Koolitaja kaudu leidsin ka ühe Scrum kogukonna, kus saab vahetada teiste projektijuhtidega mõtteid üle kogu maailma. Koolitus toimus interaktiivselt Miro platvormi ja videokõne vahendusel.

 

Veidi keeruliseks tegi koolituse läbimise see, et osalejaid oli palju ja erineva taustaga. Seega oli nende inglise keele ja Scrum teadmiste tase väga erinev, mis tegi koostööna harjutuste läbimise keerukaks.

 

Lisaks pidi kolmepäevase koolituse kestel hoidma videokõne ajal kaamera avatuna ja koolitaja kontrollis seda jooksvalt. Koolituselt sain soovitusi erinevate kasulike artiklite ja raamatute lugemiseks, samuti veebilehtede soovitusi, millelt leida abivahendeid Scrum sündmuste (nt retrospektiiv) läbiviimiseks.

 

Eksam ise, vahetult peale koolituse läbimist, oli lihtne. Samuti sai kasutada abimaterjale nagu Scrum Guide´i, mis on Scrum raamistiku alusdokument. Kindlasti aitas koolituse läbimine saada mul parema ülevaate Scrum Masteri rollist ja pani mõtted liikuma, kuidas saaks Trinidad Wisemani projektides Scrumi edukalt rakendada“. 

 

Iga kahe aasta tagant tuleb Scrum Alliance sertifikaati uuendada. Seda saab teha õppides, aktiivselt kogukonnas osaledes või Scrum Alliance poolt korraldatud sündmustel osaledes. See annab ka kindlustunde, et sertifikaat ei jää lihtsalt “sahtlisse seisma”, vaid Scrum Allience innustab sind sertifikaadi säilitamise nimel aktiivselt tegutsema.

 

Lisaks tuleb sertifikaadi uuendamiseks maksta Scrum Alliance´ile tasu (100 USD). Alternatiivina uueneb sinu olemasolev sertifikaat ka Scrum Masteri või mõne muu rolli sama või kõrgema taseme Scrum sertifikaati omandades.  

 

Pilt
erinevate Scrum sertifikaatide logod

 

Scrum.org: 

See organisatsioon on suunatud pigem inimese enda arengule, keskendudes samal ajal ka Scrum sertifitseerimise rangemale ja standardsemale lähenemisele. Erinevalt Scrum Alliance´ist pole Scrum.org´il nii suurt kaalu ärilisel poolel. Sarnaselt Scrum Alliance´ile nõutakse ka Scrum.org poolt sertifikaadi omandamiseks eksami läbimist. 

 

Eksamiks on võimalik valmistuda iseseisvalt koolitust läbimata või soovi korral saab otsida omale sobiva ettevalmistuskursuse. Eksamil on 80 küsimust ja vastamiseks on aega üks tund.

 

Erinevalt Scrum Alliance´ist on Scrum.org eksami läbimise lävend kõrgem ehk 85%. Kuigi eksamil võib kasutada avatud materjale, on see veidi keerukam ja nõuab täpsemaid teadmisi Scrumist kui Scrum Alliance´i eksam. 

 

Esimese taseme Professional Scrum Master (PSM) sertifikaadi uuendamine maksab Scrum.org kaudu 200 USD soorituse kohta. See tähendab, et iga kord kui eksamit ei läbi, tuleb uuesti soorituse ees tasuda. Erinevalt Scrum Alliance´i sertifikaatidest ei pea Scrum.org sertifikaate uuendama

 

Trinidad Wisemani analüütik Lilian jagab oma kogemust eksamiks valmistumisel ja eksami läbimisel:  

 

“Scrum Master sertifikaadi tegemise algse mõtte sain ülikoolis agiilset metodoloogiat tutvustavas loengus, kus kirjeldati erinevaid metoodikaid ja rolle. Pärast loengut kui uurisin rohkem Scrum Masteri rolli kohta, muutus see mulle aina sümpaatsemaks ja otsustasin lõpuks, et soovin selleteemalist sertifikaati teha.  

 

Kaalusin nii Scrum Alliance’i kui ka Scrum.orgi sertifikaate ja samuti seda, kas õppida eksamiks omal käel või koolitusel. Lõpuks otsustasin Scrum.orgi kasuks, sest Scrum Alliance’i süsteem, kus peab sertifikaati iga paari aasta tagant uuendama, tundus olevat keeruline ja kallis. Samuti otsustasin koolitusest mitte osa võtta ja hoopis omal käel õppida, sest tahtsin rahulikult omas tempos teadmisi omandada.  

 

Eksamiks valmistudes töötasin põhjalikult läbi Scrum Guide’i ja sirvisin ka muid internetis leiduvaid materjale, nt 5D Vision lehel. Samuti läbisin mitmeid veebis kättesaadavaid tasuta proovieksameid. Igaks juhuks tasub mainida, et katsetatud proovieksamid olid siiski oluliselt lihtsamad kui päriseksam - seda nii küsimuste ülesehituse kui ajapiirangu mõttes.

 

Seega neis maksimumtulemust saades ei tasu kohe eeldada, et päriseksamit tehes sama punktisumma finišijoonel vastu vaatab. Kõige olulisem on erinevaid materjale läbi töötades saada aru Scrum põhimõtetest ja küll siis saab loogilist mõtlemist kasutades nii eksam läbitud kui ka edaspidi õpitu edukalt rakendatud.”  

 

 

 

Võimalused sertifikaadi omandamiseks 

Kokkuvõtlikult võib öelda, et sertifikaati on võimalik omandada kolmel viisil: 

 

  1. osaleda Scrum sertifikaati pakkuva organisatsiooni koolitusel, mille kaudu saab sooritada ka eksami ja sel viisil omale sertifikaadi omandada
  2. osaleda koolitusel, mida pakuvad koolitajad, kes ei ole ühegi Scrum sertifitseerimise asutusega seotud ja sooritada eksam läbi Scrum.orgi 
  3. õppida ise Scrumi kohta, keskendudes Scrum Master rollile ja sooritada eksam läbi Scrum.orgi. 

 

 

Mida edasi teha? 

Kui oled sertifikaadi omandanud läbi Scrum Alliance´i, on oluline jälgida selle asutuse järeltegevusi sertifikaadi uuendamisel. Lisaks on võimalik omandada kõrgema taseme sertifikaate (edasijõudnud või professionaalne tase) või Scrum teiste rollide sertifikaate nagu tooteomanik, arendaja või agiilne juht.

 

Erinevaid variante pakuvad kõik sertifitseerimisasutused. Kui on soov omandada sertifikaadi uuendamisel hoopis teise asutuse sertifikaat, siis tuleb nende juures uuesti läbida kas eksam (Scrum.org) või koolitus ja eksam (Scrum Alliance). 

 

Sertifikaadi info tasub lisada ka oma LinkedIni profiilile, sest paljud ettevõtted ja potentsiaalsed kliendid otsivad märksõnadega “PSM” või “CSM” tulevasi töötajaid ja ka kliente. Sellega näitad, et oled pädev agiilses maailmas ja valmis oma oskusi rakendama. 

 

Huvi korral pakuvad nii Scrum.org kui ka Scrum Alliance Scrumi ja agiilse meetodi kogukonna liikmetele erinevaid võimalusi kogukonna tegevustes osalemiseks ja teiste praktikutega suhtlemiseks. Pakutakse ka täiendkoolitustel osalemise võimalusi. 

 

Scrum Master sertifikaadi omandamine võib olla oluline samm karjääri edendamisel ja oskuste täiustamisel projektijuhtimise valdkonnas. Oluline on valida endale sobivaim tee ning jälgida sertifikaatide tasemeid ja järeltegevusi, et hoida oma oskused ajakohasena ja väärtustada oma sertifikaate. 

 

 

Lisa kommentaar

Plain text

  • HTML elemendid keelatud.
  • Automaatne rea- ja lõiguvahetus
  • Veebilehtede aadressid ja e-posti aadressid muutuvad automaatselt linkideks.